preload
 3ο Γυμνάσιο Γλυφάδας

Αρχεία για ΤΟΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

Φεβ 16 08

Με αφορμή ερωτήματα σχετικά με την εμφάνιση της εποχικής γρίπης, συστήνονται στις σχολικές μονάδες οι ακόλουθες οδηγίες με σκοπό την πρόληψη της εξάπλωσής της:

1. Παιδιά που εμφανίζουν συμπτώματα γρίπης αναμένουν, σε χώρο όπου δε θα έρχονται σε επαφή με άλλα άτομα, μέχρι να τα παραλάβουν οι γονείς ή οι κηδεμόνες τους, οι οποίοι θα πρέπει να ειδοποιούνται αμέσως.

2. Συστήνεται για την αποφυγή της εξάπλωσης της εποχικής γρίπης να τηρούνται οι κανόνες ατομικής υγιεινής, όπως:

Αποφυγή επαφής χεριών με τα μάτια, τη μύτη και το στόμα για τη μείωση του κινδύνου μόλυνσης.

Αποφυγή κοινής χρήσης των μολυβιών, των στυλό, των μαρκαδόρων και άλλων προσωπικών αντικειμένων.

Σε βήχα ή φτέρνισμα, κάλυψη της μύτης και του στόματος με το μανίκι στο ύψος του αγκώνα ή με χαρτομάντιλο. Το χρησιμοποιημένο χαρτομάντιλο πρέπει να απορρίπτεται αμέσως μετά τη χρήση στους κάδους απορριμμάτων.

Απαγορεύεται τα παιδιά να πίνουν νερό απευθείας από τη βρύση με το στόμα.

Τακτικό πλύσιμο των χεριών των παιδιών και των εργαζομένων με υγρό σαπούνι και νερό ή εναλλακτικά να χρησιμοποιείται αντισηπτικό αλκοολούχο διάλυμα ή χαρτομάντιλα με αλκοόλη.

Οι παραπάνω οδηγίες πρέπει να τηρούνται και από το προσωπικό των κυλικείων.

   
Φεβ 16 08

Οι Πράξεις «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3, (MIS 520707, 485613, 485614) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ως έργα υποψήφια για ένταξη στο ΕΠΑΝΑΔ του ΕΣΠΑ 2014-2020, που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, αφορούν στην στήριξη και ενίσχυση του θεσμού της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για έξι σχολικά έτη (2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 και 2015-2016). Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3 (MIS 520707, 485613, 485614) «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης» στις 8 περιφέρειες Σύγκλισης, στις 3 περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου και στις 2 περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου, αντίστοιχα.

Ένα μείζον θέμα για το εκπαιδευτικό σύστημα και εν γένει για το κοινωνικό κράτος αποτελεί η ουσιαστική ένταξη στο εκπαιδευτικό σύστημα και η διαρκής υποστήριξη στην εκπαιδευτική διαδικασία των μαθητών με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Ως «Μαθητές με Αναπηρία ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές ανάγκες» θεωρούνται όσοι για ολόκληρη ή ορισμένη περίοδο της σχολικής τους ζωής εμφανίζουν σημαντικές δυσκολίες μάθησης εξαιτίας αισθητηριακών, νοητικών, γνωστικών, αναπτυξιακών προβλημάτων, ψυχικών και νευροψυχικών διαταραχών οι οποίες, σύμφωνα με τη διεπιστημονική αξιολόγηση, επηρεάζουν τη διαδικασία της σχολικής προσαρμογής και μάθησης».

Στους μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες συγκαταλέγονται ιδίως όσοι παρουσιάζουν νοητική αναπηρία, αισθητηριακές αναπηρίες όρασης (τυφλοί, αμβλύωπες με χαμηλή όραση), αισθητηριακές αναπηρίες ακοής (κωφοί, βαρήκοοι), κινητικές αναπηρίες, χρόνια μη ιάσιμα νοσήματα, διαταραχές ομιλίας − λόγου, ειδικές μαθησιακές δυσκολίες όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία, σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα, διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (φάσμα αυτισμού), ψυχικές διαταραχές και πολλαπλές αναπηρίες.

Στόχος της Πράξης είναι η υλοποίηση της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης στα σχολεία γενικής αγωγής προκειμένου να υποστηρίζονται οι μαθητές με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη σχολική τάξη παράλληλα με τον εκπαιδευτικό της τάξης. Για το σκοπό αυτό προσλαμβάνεται το αναγκαίο προσωπικό.

Επίσης, στόχος των πράξεων είναι η υποστήριξη των μαθητών με το αναγκαίο προσωπικό (ΕΕΠ/Σχολικοί Νοσηλευτές και ΕΒΠ) ώστε να καταστούν λειτουργικοί κατά το χρόνο παραμονής τους στις σχολικές μονάδες σε Περιφέρειες όπου δεν καλύπτουν τα ΠΕΠ.

Η εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη των μαθητών με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι μία έμπρακτη εφαρμογή προς την κατεύθυνση της κοινωνικής ενσωμάτωσης τους στη σχολική κοινότητα με αποτέλεσμα τη βελτίωση της προσβασιμότητας των μαθητών στο κοινωνικό γίγνεσθαι και την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού.

 

Ιούν 15 29

ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΚΑΡΔΙΑΣ

Αισθάνομαι τυχερός που διάλεξα ,όταν ακόμα μπορούσαμε να διαλέξουμε , το επάγγελμα – λειτούργημα του εκπαιδευτικού.

Η τύχη με έφερε στο 3Ο Γυμνάσιο Γλυφάδας στις 18 Ιουνίου 2014.

Το σχολείο αυτό το αγάπησα παρά πολύ και συντονισμένα με όλους τους φορείς της εκπαιδευτικής ζωής προσπαθήσαμε να κάνουμε ό, τι καλύτερο μπορούσαμε για τη βελτίωση του σχολικού κλίματος.

Στη χρονική αυτή διαδρομή γνώρισα και συνεργάστηκα με τους συναδέλφους του σχολείου, τους γονείς – κηδεμόνες των μαθητών του σχολείου μας, με τους εκπροσώπους  του Δήμου Γλυφάδας, με τους μαθητές του σχολείου, την κοινωνική λειτουργό του Δήμου Γλυφάδας, τη σχολική σύμβουλο παιδαγωγικής ευθύνης του σχολείου μας και με πολλούς άλλους.

Από όλους τους παραπάνω διδάχθηκα παρά πολλά πράγματα και τους ευχαριστώ γι΄ αυτό.

Τώρα λοιπόν που στο τέλος του παρόντος  σχολικού έτους λήγει η παραπάνω συνεργασία θα ήθελα να τους ευχαριστήσω όλους έναν προς έναν για τη καλή συνεργασία και για τη στήριξη που παρείχαν σε μένα και στο σχολείο όποτε χρειάστηκε.

Σε όλους τους παραπάνω εύχομαι  να έχουν υγεία , τύχη , δύναμη , κουράγιο και συνεργατικό πνεύμα για να μπορούν να πετύχουν όσο το δυνατόν περισσότερα.

Ιδιαίτερα στους μαθητές εύχομαι καλή πρόοδο και γενικά να έχουν δύναμη για να μπορούν να διεκδικούν αυτά που τους ανήκουν.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

ΑΛΑΤΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Ιούν 15 16

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΡΟΟΔΟΥ

 

Ο Διευθυντής του 3ου Γυμνασίου Γλυφάδας και ο Σύλλογος των διδασκόντων σας καλούν την Τετάρτη 24-06-2015  και ώρα 9:00 στο χώρο του Σχολείου προκειμένου να παραλάβετε τους ελέγχους προόδου των παιδιών σας και να παρακολουθήσετε τις παρουσιάσεις των προγραμμάτων – εργασιών του σχολείου μας.

                                                                  

               Από τη Διεύθυνση

 

                                                                  

 

Απρ 15 29

Σας γνωρίζουμε ότι μετά τη λήξη των μαθημάτων του διδακτικού έτους       2014-2015, την Τετάρτη 13 Μαΐου 2015,  για τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις των μαθητών του Γυμνασίου θα ισχύσουν τα ακόλουθα:

 • Οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις όλων των τάξεων του Γυμνασίου θα αρχίσουν την Τρίτη 19 Μαΐου 2015 και θα διαρκέσουν μέχρι και τη Δευτέρα 15  Ιουνίου 2015.
 • Οι επαναληπτικές εξετάσεις των μαθητών όλων των τάξεων του Γυμνασίου να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι και την Πέμπτη 18 Ιουνίου 2015.
 • Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την έκδοση των αποτελεσμάτων των προαγωγικών – απολυτηρίων εξετάσεων Ιουνίου, οι κηδεμόνες των μαθητών ή οι ίδιοι, εφόσον είναι ενήλικοι, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο σχολείο, όπου φοιτούν, με την οποία ζητούν την αναβαθμολόγηση ενός ή περισσότερων γραπτών δοκιμίων. Η αίτηση συνοδεύεται με το προβλεπόμενο παράβολο για κάθε γραπτό δοκίμιο.
Απρ 15 16

Στις 24 Απριλίου 2015 ημέρα Παρασκευή το σχολείο μας θα πραγματοποιήσει ημερήσια εκδρομή στην Χαλκίδα – Ερέτρια

Φεβ 14 07

 

ΣΕ ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Αγαπηhttp://4.bp.blogspot.com/-d9U6mGuFVa4/UuQ90i2mRpI/AAAAAAAAK6Q/kDLPvABkcRw/s1600/11111.jpgτοί αναγνώστες, το ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ κάνει το νέο του ξεκίνημα μετά από ανάπαυλα οκτώ μηνών.

Η εκπαίδευση της δημοσιογραφικής ομάδας, η προβολή του έργου που παράγεται στο σχολείο, η επικοινωνία με την κοινωνία και τους γονείς καθώς και η ενημέρωση για θέματα της παιδείας, επέβαλλαν την επαναλειτουργία της ιστοσελίδας.

Το ανανεωμένο ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ βρίσκεται στην διεύθυνση: http://to-dialeimma2.blogspot.gr/

Η καθημερινή σχολική ενημέρωσή σας, το «Διάλειμμά» σας!

Mε ετικέτα:
Ιούν 13 07
πενα

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 

πεναΗ ιστοσελίδα ΤΟ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ αναστέλει τη λειτουργία της. Οι λόγοι που οδήγησαν σε αυτήν την απόφαση είναι τα οριζόντια (μη οικονομικά) μέτρα που εφαρμόζονται επί “δικαίων και αδίκων” στην εκπαίδευση.

Η δημοσιογραφία είναι εργασία που δεν έχει ωράριο.

Η ιστοσελίδα ΤΟ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ με τη μορφή που κυκλοφορούσε είχε απαιτήσεις χρόνου καθημερινά και καθ΄όλη την διάρκεια του ημερολογιακού έτους.

Η καθημερινή ανάρτηση, η εύρεση της  ύλης, ο συντονισμός των παιδιών, η σε εβδομαδιαία οργάνωση μαθημάτων δημοσιογραφίας, είναι χαρακτηριστικό δείγμα εργασιών που δεν φαίνονται…

Η πολιτεία, οι προϊστάμενες αρχές, δεν αντιλαμβάνονται αυτό το έργο. Έμμεσα σε υποχρεώνουν να το κάνεις μόνο μετά τη λειτουργία του σχολείου. Αυτό γινόταν μέχρι σήμερα για ένα μέρος. Το άλλο καλυπτόταν από τα διδακτικά κενά, τα οποία με τους περιορισμούς που στην  πράξη άρχισαν να εφαρμόζονται σου στερούν την δυνατότητα ενασχόλησης με ΤΟ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ…

Προκειμένου να βγαίνει μια μίζερη, μια λειψή και αγχωτική προσπάθεια, είναι σοφότερη η σιωπή!

Mε ετικέτα:
Μάι 13 22

Ο ΓΥΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΣΕ 80 ΗΜΕΡΕΣ

8FF429516D5B828819E5E7F9125A5B4AΟ Φιλέας Φογκ ήταν ένας πλούσιος ερευνητής, ο οποίος είχε πολλές φαεινές ιδέες. Κάποια μέρα, πήγε στην Ακαδημία των Επιστημών, στο Λονδίνο, με την ιδέα ότι μπορεί να κάνει τον γύρο του κόσμου σε 80 μέρες. Πολλοί αμφισβήτησαν τα λόγια του, κάτι το οποίο ο ίδιος δεν το επέτρεπε. Έτσι κάποια βραδιά στοιχημάτισε όλη του την περιουσία (₤20.000) ότι μπορούσε να πραγματοποιήσει ο ίδιος τον γύρο του κόσμου σε 80 μέρες. Κι έτσι ξεκίνησε το ταξίδι, με τον υπηρέτη του, Πασπαρτού. Η διαδρομή που θα ακολουθούσε ήταν η εξής:
•Λονδίνο – Σουέζ, μέσω Μοντ Σενί και Μπρίντεζι σιδηροδρομικώς και ατμοπλοϊκώς (7 ημέρες)
•Σουέζ – Βομβάη, ατμοπλοϊκώς (13 ημέρες)
•Βομβάη – Καλκούτα, σιδηροδρομικώς (3 ημέρες)
•Καλκούτα – Χονγκ Κονγκ, ατμοπλοϊκώς (13 ημέρες)
•Χονγκ Κονγκ – Γιοκοχάμα(Ιαπωνία), ατμοπλοϊκώς (6 ημέρες)
•Γιοκοχάμα -Σαν Φρανσίσκο, ατμοπλοϊκώς (22 ημέρες)
•Σαν Φρανσίσκο -Νέα Υόρκη, σιδηροδρομικώς (7 ημέρες)
•Νέα Υόρκη – Λονδίνο, ατμοπλοϊκώς και σιδηροδρομικώς (9 ημέρες)….Σύνολο 80 ημέρες.

Τελικά γυρίζει στην Αγγλία, νομίζοντας ότι είχε χάσει το στοίχημα, γυρίζοντας μια μέρα αργότερα. Όμως, λίγο αργότερα, συνειδητοποίησε ότι είχε φτάσει λίγο νωρίτερα και τρία λεπτά πριν λήξει η προθεσμία του, πηγαίνει στην Ακαδημία και κερδίζει το στοίχημα. Στο τέλος του είπαν ότι αντί να φτάσει στις 21 Δεκεμβρίου, 80ή μέρα, έφτασε μια μέρα νωρίτερα, λόγω του ότι, ταξιδεύοντας αντίθετα προς την πορεία περιστροφής της γης, κέρδισε μία ημέρα που δεν είχε υπολογίσει.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΥΡΙΤΣΗ

Mε ετικέτα:
Μάι 13 20

Ηπατίτιδα Α

Μύθοι Αλήθειες
Η ηπατίτιδα Α είναι ήπια νόσος χωρίς συνέπειες και ιδιαίτερα προβλήματα.

 

Γενικά είναι πολύ πιο ήπια από τις άλλες μορφές ηπατίτιδας και δεν μεταπίπτει σε χρονιότητα. Ωστόσο, υπό ορισμένες συνθήκες μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε ηπατικό κώμα. Αυτό συμβαίνει κυρίως σε άτομα με υποκείμενα νοσήματα ή άλλες χρόνιες ηπατοπάθειες. Οι θάνατοι είναι σπάνιοι (0.3%).
Η ηπατίτιδα Α είναι βαρύτερη στα παιδιά. Όχι. Ο σημαντικότερος παράγοντας που καθορίζει τη βαρύτητα της νόσου είναι η ηλικία. Όσο αυξάνει η ηλικία τόσο αυξάνει η πιθανότητα ανεπιθύμητων ενεργειών, νοσηρότητας και θνητότητας.

 

Η ηπατίτιδα Α υποτροπιάζει. Κατά  τεκμήριο όχι. Η νόσηση οδηγεί σε μακρόχρονη ανοσία. Υπάρχουν ενδείξεις ότι σε μεγάλη ηλικία μπορεί σε ορισμένα άτομα που έχουν χάσει τα αντισώματα να συμβεί επαναλοίμωξη, αλλά αυτή δεν σχετίζεται με κλινική νόσηση παρά με μεγάλη αύξηση των IgG αντισωμάτων.
Η ηπατίτιδα Α μεταδίδεται με τη μετάγγιση αίματος. Η μετάδοση της λοίμωξης γίνεται με την εντεροστοματική οδό. Ο ιός βρίσκεται στα κόπρανα και απαιτείται να έρθει σε επαφή με το στόμα. Η επαφή αυτή δεν είναι αναγκαστικά άμεση. Μπορεί να είναι έμμεση.

 

Η ηπατίτιδα Α  δεν μεταδίδεται με τη σεξουαλική οδό Στην πλειονότητα των περιπτώσεων όχι. Ωστόσο, επειδή ο ιός υπάρχει στα κόπρανα, άνδρες που έχουν σχέση με άνδρες είναι δυνατόν να προσβληθούν από ηπατίτιδα A μέσω διαφόρων τρόπων επαφής (άμεσης ή έμμεσης), με όλες τις συνέπειες της νόσου.

 

Οι πάσχοντες από ηπατίτιδα δεν χρειάζονται απομόνωση Δεν χρειάζονται ιδιαίτερα μέτρα, αλλά απαιτούνται μέτρα προσωπικής υγιεινής και αποφυγής εντεροστοματικής μετάδοσης. Άτομα που διαχειρίζονται τρόφιμα, άτομα που εργάζονται σε βρεφονηπιακούς σταθμούς ή σε σχολεία και εργαζόμενοι σε υπηρεσίες υγείας απομακρύνονται.

 

Όταν υπάρχει κρούσμα ηπατίτιδας Α στο σχολείο, πρέπει να διακοπεί η λειτουργία του και να απολυμανθεί όλος ο χώρος. Όχι. Με δεδομένο ότι η λοίμωξη μεταδίδεται κυρίως τις δυο προηγούμενες των συμπτωμάτων εβδομάδες, απαιτείται απλώς απομάκρυνση του μαθητή που έχει ίκτερο και καλή καθαριότητα τυχόν μολυσμένων επιφανειών. Ευνόητη είναι η οδηγία για καλό πλύσιμο των χεριών μετά τη χρήση τουαλέτας, καθώς και πριν το φαγητό.

 

Δεν απαγορεύεται  η χρήση μικρών ποσοτήτων αλκοόλ σε ασθενείς με ηπατίτιδα Α.

 

Το αλκοόλ πρέπει να αποφεύγεται. Είναι δυνητικά τοξικό για το ήπαρ.
Η ηπατίτιδα Α απαιτεί ειδική δίαιτα και κλινοστατισμό. Δεν χρειάζεται κάποια εξειδικευμένη δίαιτα, αλλά επαρκής και ισορροπημένη διαιτητική αντιμετώπιση. Ο κλινοστατισμός ίσως έχει κάποια έννοια στην οξεία φάση της νόσου.  Ωστόσο, δεν υπάρχουν δεδομένα που να υποστηρίζουν την τακτική αυτή. H σωστή διατροφή και η ελαφρά άσκηση βοηθούν συνολικά τον ασθενή αλλά και ειδικότερα διατηρούν πιο υγιές το ήπαρ.

 

Άτομα που ήδη έχουν ηπατοπάθεια οποιασδήποτε αιτιολογίας δεν έχουν ένδειξη εμβολιασμού. Το εμβόλιο της ηπατίτιδας Α είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό με ποσοστά που εγγίζουν το 100%. Τα άτομα με ηπατοπάθεια μπορεί να έχουν μικρότερη αντισωματική απάντηση, όμως χρειάζονται το εμβόλιο διότι κινδυνεύουν,  αν νοσήσουν από ηπατίτιδα Α.

 

Βιβλιογραφία

 1. J Viral Hepat 2000;7 Suppl 1:1-3
 2. Med J Aust 2001;174:338. 694-7617806
 3. Am J Gastroenterol 2008;103:138
 4. MMWR Recomm Rep 2009;58:1-166
 5. J Travel Med 2009;16:233,  344
 6. Vaccine 2010;28:6653
 7. Cochrane Database Syst Rev. Jul 11, 2012;7:CD009051
 8. Redbook 2012
 9. www.CDC.gov
 10. www.who.int
 11. www.e-medicine.com

Ι. Θ. Καβαλιώτης, Παιδίατρος-Λοιμωξιολόγος

ΣΣ. Το κείμενο αυτό δημοσιεύθηκε στο Ενημερωτικό Δελτίο [Απρίλιος 2013] του ΚΕΕΛΠΝΟ (Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων) του Υπουργείου Υγείας.

Mε ετικέτα:
Μάι 13 18

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ

1Ψηφιακή έγινε η εφημερίδα της Ένωσης Γονέων Γλυφάδας. Το φύλλο που κυκλοφόρησε με την σελιδοποίηση της έντυπης μορφής είναι το 74ο φύλλο και η ύλη περιλαμβάνει κυρίως ανασκόπηση της φετινής σχολικής χρονιάς. Στην ειδησεογραφία αυτής της έκδοσης απουσιάζει το σχολείο μας  γιατί η δραστηριότητά μας φαίνεται από τις καθημερινές αναρτήσεις της ιστοσελίδας ΤΟ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ. Τα άλλα σχολεία της Γλυφάδας  δεν έχουν αυτήν την δυνατότητα ή υπολειτουργούν οι ιστοσελίδες τους. 

Πατήστε στο σύνδεσμο ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 74 για να εμφανιστεί η εφημερίδα.

 

Mε ετικέτα:
Μάι 13 17

ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΚΑΙ ΑΚΡΟΚΟΡΙΝΘΟΣ

ΑΡΧΑΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΣ

 

P1230308-001 P1230309-001 P1230322-001 P1230323-002 P1230327-001 P1230328-001 P1230334-001 P1230342 P1230343-001

P1230346-001

ΑΚΡΟΚΟΡΙΝΘΟΣ

P1230351-001 P1230358-001 P1230368-002 P1230372-001

ΛΟΥΤΡΑΚΙ

P1230382-001 P1230385-002 P1230386-002 P1230387-002 P1230390-001 P1230394-001

Mε ετικέτα:
 Φιλοξενείται από Blogs.sch.gr
Άνοιγμα μενού
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση