preload
 3ο Γυμνάσιο Γλυφάδας
Ιούν 10 22

>

δημόσια διαβούλευση για τα δικαιώματα των παιδιών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκινά δημόσια διαβούλευση για τα δικαιώματα των παιδιών ως τις 20 Αυγούστου 2010 και  καλύπτει θέματα όπως η φιλική για τα παιδιά δικαιοσύνη, η βία κατά των παιδιών, η παιδική φτώχεια και η συμμετοχή των παιδιών.
Μολονότι τα παιδιά είναι λιγότερο πιθανό από ότι οι ενήλικες να έχουν συναλλαγές με τα δικαστήρια ή τις δημόσιες αρχές, τα δικαιώματά τους είναι εξίσου σημαντικά.Τα παιδιά έχουν όχι μόνο το δικαίωμα να τύχουν προστασίας κατά της φτώχειας και της βίας αλλά και το δικαίωμα να εισακουστούν.Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκινά σήμερα δημόσια διαβούλευση όσον αφορά τη χάραξη νέας κοινοτικής στρατηγικής για τα δικαιώματα των παιδιών.Οι απαντήσεις θα χρησιμοποιηθούν για να βρεθεί με ποιον τρόπο οι κοινοτικές πολιτικές μπορούν να προωθήσουν καλύτερα τα δικαιώματα των παιδιών.Η διαβούλευση θα καλύψει θέματα όπως η φιλική για τα παιδιά δικαιοσύνη, η βία κατά των παιδιών, η παιδική φτώχεια και η συμμετοχή των παιδιών.Η διαβούλευση θα είναι ανοικτή μέχρι τις 20 Αυγούστου 2010.

«Στον κόσμο του σήμερα, τα παιδιά βρίσκονται συχνά σε δύσκολες καταστάσεις – ως χρήστες του Διαδικτύου, μάρτυρες σε δίκες ή μετανάστες.Τα δικαιώματά τους πρέπει να προστατευθούν και να προωθηθούν. Περιμένω να ακούσω από όλους τους ενδιαφερομένους προτάσεις για το πώς μπορούμε να φροντίσουμε με τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα και τα δικαιώματά τους» δήλωσε η αντιπρόεδρος  Viviane Reading, Επίτροπος της ΕΕ επιφορτισμένη με θέματα Δικαιοσύνης, Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και Ιθαγένειας.
Η προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών στην καθημερινή ζωή απαιτεί διαφορετική προσέγγιση από αυτή των ενηλίκων: Είτε πρόκειται για παιδιά που συμμετέχουν σε δίκη, εμπλέκονται σε οικογενειακή διένεξη, συναλλάσσονται με δημόσιες διοικήσεις, ή αντιμετωπίζουν δύσκολες καταστάσεις, όπως μετανάστευση, βία ή φτώχεια.Μια στρατηγική σε επίπεδο ΕΕ μπορεί να προσφέρει καλή καθοδήγηση και να συμβάλει θετικά στο να γίνουν γνωστά και σεβαστά τα δικαιώματά τους.Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της επιθυμούν να εξασφαλίσουν ότι τα παιδιά δέχονται φροντίδα και προστασία και ότι η φωνή τους εισακούγεται.

Το 2006, η Επιτροπή εγκαινίασε στρατηγική για τα δικαιώματα του παιδιού με σκοπό να εξασφαλίσει ότι οι κοινοτικές πολιτικές προωθούν τα δικαιώματα των παιδιών.Η σημερινή δημόσια διαβούλευση έχει ως στόχο τη βελτίωση και την εξεύρεση νέων πιθανών δράσεων ώστε να επαναδρομολογηθεί η στρατηγική για την περίοδο 2011-2014.Όπως συνήθως, η Επιτροπή θα αντλήσει από την εμπειρία πολιτών και οργανώσεων, ενώσεων, φορέων, ινστιτούτων και εμπειρογνωμόνων που ασχολούνται με την προστασία και την προώθηση των δικαιωμάτων των παιδιών από το τοπικό έως το διεθνές επίπεδο.

Η διαβούλευση εξετάζει συγκεκριμένα θέματα, που προσδιορίστηκαν στο πλαίσιο του φόρουμ για τα δικαιώματα του παιδιού από ανθρώπους που εργάζονται στον σχετικό κλάδο, με τα οποία τα παιδιά ενδέχεται να έχουν προβλήματα, όπως:

– Φιλική για τα παιδιά δικαιοσύνη και συμμετοχή των παιδιών στο δικαστικό σύστημα (για παράδειγμα ως μάρτυρες)•

– Δικαστικές πολιτικές προάσπισης των δικαιωμάτων των παιδιών, όπως στο πλαίσιο της οικογενειακής διαμεσολάβησης•

– Προστασία των ευάλωτων ομάδων παιδιών (θυμάτων βίας, σεξουαλικής εκμετάλλευσης ή εμπορίας, ή παιδιών που ζουν σε συνθήκες φτώχειας)•

– Συμμετοχή των παιδιών στη χάραξη πολιτικών που επηρεάζουν τα παιδιά.

Η Επιτροπή θα δημοσιεύσει έκθεση στην οποία θα συγκεντρώνονται όλες οι απαντήσεις που λήφθηκαν μέσω της παρούσας διαβούλευσης.Η Επιτροπή θα χρησιμοποιήσει τα αποτελέσματα όταν συντάξει νέα ανακοίνωση για τα δικαιώματα που παιδιού για να καλύψει την περίοδο 2011-2014.

Παράλληλα με τη δημόσια αυτή διαβούλευση, η Επιτροπή διεξάγει μελέτη που έχει ιδίως ως στόχο να συγκεντρώσει τις απόψεις των ίδιων των παιδιών (π.χ. μέσω ομάδων εστίασης), η οποία θα δημοσιευτεί τον Οκτώβριο.
Ιστορικό

Τον Ιούλιο του 2006, η ανάγκη ουσιαστικής προώθησης και προστασίας των δικαιωμάτων του παιδιού στις εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ, ώθησε την Επιτροπή να εκδώσει ανακοίνωση, στην οποία θεσπίζονται μέτρα για τα δικαιώματα των παιδιών στις διάφορες πολιτικές της ΕΕ (MEMO/06/266).

Η ΕΕ εφαρμόζει διάφορες πολιτικές για την προστασία των παιδιών: Από την ανοικτή γραμμή επικοινωνίας 116 000 για τα εξαφανισμένα παιδιά (IP/10/603) μέχρι το πρόγραμμα «Ασφαλέστερο Διαδίκτυο», το οποίο στην πλέον πρόσφατη μορφή του έχει ως στόχο να μάθει στα παιδιά πώς να αντιμετωπίζουν κινδύνους στο διαδίκτυο, όπως περιπτώσεις εκφοβισμού/παρενόχλησης και προσέγγισης με ανήθικους σκοπούς (MEMO/09/58)

Για περισσότερες πληροφορίες (στα αγγλικά):

Η δημόσια διαβούλευση για την ανακοίνωση της Επιτροπής για τα δικαιώματα του παιδιού (2011-2014) είναι ανοικτή από τις 11 ιουνίου μέχρι τις 20 αυγουστου και διατιθεται στη διευθυνση:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/consulting_public/news_consulting_public_en.htm

Σελίδα για τα δικαιώματα των παιδιών της ΓΔ Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων:
http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/children/fsj_children_intro_en.htm

Αρχική ιστοσελίδα της  Viviane Reding, Αντιπροέδρου και Επιτρόπου για θέματα Δικαιοσύνης, Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και Ιθαγένειας:

Αφήστε μια απάντηση

 Φιλοξενείται από Blogs.sch.gr
Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων