Ενημερωτικό υλικό σχετικά με τα Διετή Προγράμματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης των Α.Ε.Ι.

Ενημερωτικό υλικό για τα Διετή Προγράμματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης των Κέντρων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Κ.Ε.Ε.) των Α.Ε.Ι. που απευθύνονται στους αποφοίτους των ΕΠΑ.Λ.

[2019.06]_Ενημέρωση_ΕΠΑΛ_για_ΚΕΕ_(Έντυπο Διετών Προγραμμάτων για ΕΠΑΛ)

[2019.06]_Ενημέρωση_ΕΠΑΛ_για_ΚΕΕ_(Προλογ_Σημείωμα Υπουργού ΥΠΠΕΘ)

[2019.06]_Ενημέρωση_ΕΠΑΛ_για_ΚΕΕ_signed