ΕΚΦΕ Θήρας

3ekfekyk@sch.gr

  • Επισκέψεις

  • Επισκέψεις (από 2000)

Αρχεία για 'Τοπικό Επιμορφωτικό Σεμινάριο ΠΕ04 σχ. έτος 2012-2013'

Β΄ Φάση 5ος κύκλος – 10 Απριλίου 2013

Συγγραφέας: ΕΚΦΕ Θήρας στις 13 Σεπτεμβρίου 2013

 

1. Η κυτταρική αναπνοή στο σακχαρομύκητα – Βιολογία Α΄ και Γ΄ Γυμνασίου και Βιολογία Γενικής Παιδείας Β΄ Λυκείου

2. Μερικές λειτουργίες των φυτικών οργανισμών: 

α. Η φωτοσύνθεση – Βιολογία Α΄ Γυμνασίου και Βιολογία Γενικής Παιδείας Β΄ Λυκείου

β. Η κυτταρική αναπνοή – Βιολογία Α΄ Γυμνασίου και Βιολογία Γενικής Παιδείας Β΄ Λυκείου

γ. Η διαπνοή – Βιολογία Α΄ Γυμνασίου και Βιολογία Γενικής Παιδείας  Γ΄ Λυκείου

 δ. Η μεταφορά ουσιών – Βιολογία Α΄ Γυμνασίου

Κατηγορία Τοπικό Επιμορφωτικό Σεμινάριο ΠΕ04 σχ. έτος 2012-2013 | Δε βρέθηκαν σχόλια »

Β΄ Φάση 4ος κύκλος – 27 Μαρτίου 2013

Συγγραφέας: ΕΚΦΕ Θήρας στις 29 Μαρτίου 2013

1. Ποσοτικός προσδιορισμός της βιταμίνης C σε διαλύματα: Μια οξειδοαναγωγική ογκομέτρηση – Χημεία Κατεύθυνσης Γ΄ Λυκείου

2. Οι φάσεις της μίτωσης σε φυτικό οργανισμό – Βιολογία Γενικής Παιδείας Β΄ Λυκείου

3. Ο ανεξάρτητος συνδυασμός χρωμοσωμάτων στη μείωση Βιολογία Γ΄ Γυμνασίου και Βιολογία Γενικής Παιδείας Β’ Λυκείου

Κατηγορία Τοπικό Επιμορφωτικό Σεμινάριο ΠΕ04 σχ. έτος 2012-2013 | Δε βρέθηκαν σχόλια »

Β΄ Φάση 3ος κύκλος – 27 Φεβρουαρίου 2013

Συγγραφέας: ΕΚΦΕ Θήρας στις 28 Φεβρουαρίου 2013

1. Υπολογισμός θερμότητας αντίδρασης – Χημεία Κατεύθυνσης Β΄ Λυκείου

2. Χημική ισορροπία – Χημεία Κατεύθυνσης Β΄ Λυκείου

3. Παρατήρηση συνεχών – γραμμικών φασμάτωνΦυσική Γενικής Παιδείας Γ΄ Λυκείου

Κατηγορία Τοπικό Επιμορφωτικό Σεμινάριο ΠΕ04 σχ. έτος 2012-2013 | Δε βρέθηκαν σχόλια »

Β΄ Φάση 2ος κύκλος – 13 Φεβρουαρίου 2013

Συγγραφέας: ΕΚΦΕ Θήρας στις 28 Φεβρουαρίου 2013

1. Άνωση – Αρχή του Αρχιμήδη – Φυσική Β΄ Γυμνασίου

Εισήγηση: Νίκος Αλεξίου, Φυσικός στο Γυμνάσιο Θήρας

 

2. Η υδροστατική πίεση – Φυσική Β΄ Γυμνασίου

Εισήγηση: Στέλιος Γρινιεζάκης, Φυσικός στο Γυμνάσιο Θήρας

 

 3α. Μικροσκοπική παρατήρηση μόνιμου παρασκευάσματος ανθρώπινων χρωμοσωμάτων Βιολογία Γ΄ Γυμνασίου και Βιολογία Γενικής Παιδείας Β΄ Λυκείου και Κατεύθυνσης Γ΄ Λυκείου

 3β. Ανάλυση καρυότυπου – Βιολογία Γ΄ Γυμνασίου και Κατεύθυνσης Γ΄ Λυκείου

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΩΝ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ 3β

 

 

Κατηγορία Βιολογία, Γυμνάσιο, Λύκειο, Τοπικό Επιμορφωτικό Σεμινάριο ΠΕ04 σχ. έτος 2012-2013 | Δε βρέθηκαν σχόλια »

Β΄ Φάση 1ος κύκλος – 6 Φεβρουαρίου 2013

Συγγραφέας: ΕΚΦΕ Θήρας στις 28 Φεβρουαρίου 2013

1. Αντιδράσεις οξειδοαναγωγής – Χημεία Κατεύθυνσης Γ΄ Λυκείου

Εισήγηση: Παναγιώτης Κουτσομπόγερας, Χημικός στο ΓΕΛ Θήρας

 

2α. Ανίχνευση σακχάρων σε τρόφιμα – Βιολογία Γ΄ Γυμνασίου και Βιολογία Γενικής Παιδείας Γ΄ Λυκείου

 2β. Ανίχνευση αμύλου σε τρόφιμα – Βιολογία Γ΄ Γυμνασίου και Βιολογία Γενικής Παιδείας Γ΄ Λυκείου

2γ. Ανίχνευση λιπών σε τρόφιμα – Βιολογία Γ΄ Γυμνασίου και Βιολογία Γενικής Παιδείας Γ΄ Λυκείου

2δ. Ανίχνευση πρωτεινών σε τρόφιμα – Βιολογία Γ΄ Γυμνασίου και Βιολογία Γενικής Παιδείας Γ΄ Λυκείου

 

3. Μικροσκοπική παρατήρηση αμυλόκοκκων και αμυλοπλαστών μετά από χρώση Βιολογία Α΄ και Γ΄ Γυμνασίου και Βιολογία Γενικής Παιδείας Γ΄ Λυκείου

 

 

 

 

Κατηγορία Βιολογία, Γυμνάσιο, Λύκειο, Τοπικό Επιμορφωτικό Σεμινάριο ΠΕ04 σχ. έτος 2012-2013 | Δε βρέθηκαν σχόλια »

Α΄ Φάση 5ος κύκλος – 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013

Συγγραφέας: ΕΚΦΕ Θήρας στις 30 Ιανουαρίου 2013

1. Πειράματα οπτικής– Φυσική  Γ΄ Γυμνασίου και Κατεύθυνσης Γ΄ Λυκείου:

 α. Ανάκλαση φωτεινής ακτίνας σε επίπεδο κάτοπτρο.

β. Ανάκλαση φωτεινής δέσμης σε κοίλο κάτοπτρο.

γ. Διάθλαση φωτεινής ακτίνας σε πρίσμα.

δ. Ολική ανάκλαση φωτεινής ακτίνας.

ε. Διάθλαση φωτεινής δέσμης μέσα από αποκλίνοντα φακό.

στ. Πειραματικός προσδιορισμός της εστιακής απόστασης και του δείκτη διάθλασης του υλικού, λεπτού συμμετρικού σφαιρικού φακού

 2. Ταχύτητα αντίδρασης και παράγοντες που την επηρεάζουν – Το ρολόι ιωδίου Χημεία Κατεύθυνσης Β΄ Λυκείου

Κατηγορία Τοπικό Επιμορφωτικό Σεμινάριο ΠΕ04 σχ. έτος 2012-2013 | Δε βρέθηκαν σχόλια »

Α΄ Φάση 4ος κύκλος – 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Συγγραφέας: ΕΚΦΕ Θήρας στις 30 Ιανουαρίου 2013

1. Διαχωρισμός μιγμάτων (χρωματογραφία, φυγοκέντρηση, κλασματική απόσταξη) – Χημεία Β΄ Γυμνασίου

 2. Εργαστηριακές ασκήσεις κινηματικής με τη χρήση της σειράς οργάνων μηχανικής:

 α. Μελέτη και έλεγχος της διατήρησης της μηχανικής ενέργειας στην ελεύθερη πτώση σώματος Φυσική Α΄ Λυκείου

β. Μελέτη της ευθύγραμμης ομαλά επιταχυνόμενης κίνησης – Φυσική Α΄ Λυκείου

 γ. Μέτρηση της ροπής αδράνειας κυλίνδρουΦυσική Κατεύθυνσης Γ΄ Λυκείου

Κατηγορία Τοπικό Επιμορφωτικό Σεμινάριο ΠΕ04 σχ. έτος 2012-2013 | Δε βρέθηκαν σχόλια »

Α΄ Φάση 3ος κύκλος – 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Συγγραφέας: ΕΚΦΕ Θήρας στις 30 Ιανουαρίου 2013

1.      Μελέτη της οριζόντιας βολής με τη βοήθεια φωτοπύληςΦυσική Γενικής Παιδείας Β΄Λυκείου

Εισήγηση: Λουκάς Λυγνός, Φυσικός στο ΓΕΛ Θήρας

2. Πειραματική επιβεβαίωση του γενικού νόμου των ιδανικών αερίων – Φυσική Κατεύθυνσης Β’ Λυκείου

 3.      Διατήρηση της ορμής σε μία έκρηξη Φυσική Γενικής Παιδείας Β΄ Λυκείου

Εισήγηση: Ιουλίτα Καραμολέγκου, Φυσικός στο ΓΕΛ Θήρας

Κατηγορία Λύκειο, Τοπικό Επιμορφωτικό Σεμινάριο ΠΕ04 σχ. έτος 2012-2013, Φυσική | Δε βρέθηκαν σχόλια »

Α΄ Φάση 2ος κύκλος – 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

Συγγραφέας: ΕΚΦΕ Θήρας στις 30 Ιανουαρίου 2013

1. Απομόνωση νουκλεϊκών οξέων (DNA από φυτικά κύτταρα) – Βιολογία Γ΄ Γυμνασίου και Γ΄ Λυκείου

2. Καλλιέργεια και μικροσκοπική παρατήρηση βακτηρίων Βιολογία Α΄ και Γ΄ Γυμνασίου και Βιολογία Γ΄ Λυκείου

3. Καλλιέργεια και μικροσκοπική παρατήρηση μυκήτωνΒιολογία Α΄ και Γ΄ Γυμνασίου και Βιολογία Γ΄ Λυκείου

4. Παρασκευή διαλυμάτων και υπολογισμός της περιεκτικότητας στα εκατό βάρος προς βάρος (%w/w) – Χημεία Β΄ Γυμνασίου και Α΄ Λυκείου

5. Παρασκευή διαλυμάτων και υπολογισμός της περιεκτικότητας στα εκατό όγκο προς όγκο (% v/v)– Χημεία Β΄ Γυμνασίου και Α΄ Λυκείου

6. Αραίωση διαλυμάτων Χημεία Α΄ Λυκείου

7. Ενημέρωση για τη EUSO 2013

Κατηγορία Βιολογία, Γυμνάσιο, Λύκειο, Τοπικό Επιμορφωτικό Σεμινάριο ΠΕ04 σχ. έτος 2012-2013, Χημεία | Δε βρέθηκαν σχόλια »

Α΄ Φάση 1ος κύκλος – 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

Συγγραφέας: ΕΚΦΕ Θήρας στις 30 Ιανουαρίου 2013

1. Γνωριμία και εξοικείωση με το οπτικό μικροσκόπιο – Βιολογία Α΄ Γυμνασίου

2. Μικροσκοπική παρατήρηση μικρών γραμμάτων εφημερίδας – Βιολογία Α΄και Γ΄Γυμνασίου

3. Μικροσκοπική παρατήρηση φυτικών κυττάρων από κρεμμύδι με χρώση – Πλασμόλυση – Μικροσκοπική παρατήρηρη ζωικών κυττάρων – Βιολογία Α΄ και Γ΄ Γυμνασίου 

4. Παρασκευή νωπών παρασκευασμάτων και παρατήρηση στομάτων επιδερμίδας φύλλου και εγκάρσιας τομής βλαστού – Βιολογία Α΄ και Γ΄ Γυμνασίου 

5. Μικροσκοπική παρατήρηση μόνιμων παρασκευασμάτων ζωικών ιστών – Βιολογία Γ΄ Γυμνασίου

Κατηγορία Βιολογία, Γυμνάσιο, Τοπικό Επιμορφωτικό Σεμινάριο ΠΕ04 σχ. έτος 2012-2013 | Δε βρέθηκαν σχόλια »