ΕΚΦΕ Θήρας

3ekfekyk@sch.gr

 • Επισκέψεις

 • Επισκέψεις (από 2000)

Αρχεία για 'Τοπικά επιμορφωτικά Σεμινάρια κλάδου ΠΕ04'

Β΄Φάση – 2ος κύκλος σεμιναρίων ΠΕ04 – 8 Μαρτίου 2017

Συγγραφέας: ΕΚΦΕ Θήρας στις 23 Μαρτίου 2017

 1. Διαπίστωση της ηλεκτρικής αγωγιμότητας διαλύματος χλωριούχου νατρίου (Χημεία Β΄ Γυμνασίου).

 

 1. Μικροσκοπική παρατήρηση πρωτόζωων (Βιολογία Β΄ Γυμνασίου).

 

 1. Μικροσκοπική παρατήρηση βακτηρίων (Βιολογία Β΄ Γυμνασίου).

 

 1. Οξείδωση αιθανόλης (Χημεία Β΄ Λυκείου).

 

 1. Παρατήρηση συνεχών και γραμμικών φασμάτων (Φυσική Β΄ Λυκείου).

 

Κατηγορία Τοπικά επιμορφωτικά Σεμινάρια κλάδου ΠΕ04 | Δε βρέθηκαν σχόλια »

B΄ Φάση – 1ος κύκλος σεμιναρίων ΠΕ04 – 15 Φεβρουαρίου 2017

Συγγραφέας: ΕΚΦΕ Θήρας στις 20 Φεβρουαρίου 2017

 1. Ημιποσοτικός προσδιορισμός της συγκέντρωσης αμμωνίας σε δείγματα νερού από ενυδρείο.

 

 1. Μικροσκοπική παρατήρηση λεπιών.

 

 1. Το Φωτοβολταϊκό πάνελ.

 

 1. Ποσοτικός προσδιορισμός ανθρακικού ασβεστίου σε φαρμακευτικό σκεύασμα.

 

 1. Μικροσκοπική παρατήρηση γυρεόκοκκων.

 

 

Κατηγορία Τοπικά επιμορφωτικά Σεμινάρια κλάδου ΠΕ04 | Δε βρέθηκαν σχόλια »

Α΄ Φάση – 5ος κύκλος σεμιναρίων ΠΕ04 – 21 Δεκεμβρίου 2016

Συγγραφέας: ΕΚΦΕ Θήρας στις 3 Φεβρουαρίου 2017

Παρουσίαση εργαστηριακών ασκήσεων τοπικού διαγωνισμού EUSO 2016-17

ΒιολογίαΦυσικήΧημεία

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κατηγορία Τοπικά επιμορφωτικά Σεμινάρια κλάδου ΠΕ04 | Δε βρέθηκαν σχόλια »

Α΄ Φάση – 4ος κύκλος σεμιναρίων ΠΕ04 – 7 Δεκεμβρίου 2016

Συγγραφέας: ΕΚΦΕ Θήρας στις 3 Φεβρουαρίου 2017

 

 1. Διαχωρισμός μιγμάτων (Χημεία Β΄ Γυμνασίου)

 

 1. Ηλεκτρόλυση του νερού (Χημεία Β΄ Γυμνασίου)

 

 1. Καύση Βουτανίου (Χημεία Γ΄ Γυμνασίου)

 

 1. Καύση παραφίνης (Χημεία Γ΄ Γυμνασίου)

 

 1. Σύνδεση αντιστατών σε σειρά (Φυσική Γ΄ Γυμνασίου)

 

 1. Παράλληλη σύνδεση αντιστατών (Φυσική Γ΄ Γυμνασίου)

 

 

Κατηγορία Τοπικά επιμορφωτικά Σεμινάρια κλάδου ΠΕ04 | Δε βρέθηκαν σχόλια »

Α΄ Φάση – 3ος κύκλος σεμιναρίων ΠΕ04 – 23 Νοεμβρίου 2016

Συγγραφέας: ΕΚΦΕ Θήρας στις 3 Φεβρουαρίου 2017

 1. Απομόνωση νουκλεϊκών οξέων από φυτικά κύτταρα (Βιολογία Γ΄ Γυμνασίου, Β΄ και Γ΄ Λυκείου)

 

 1. Μικροσκοπική παρατήρηση χρωμοσωμάτων (Βιολογία Γ΄ Γυμνασίου, Β΄ και Γ΄ Λυκείου)

 

 1. Ανάλυση καρυότυπου (Βιολογία Γ΄ Γυμνασίου, Β΄ και Γ΄ Λυκείου)

 

 1. Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση (Φυσική Β΄ Γυμνασίου, Α΄ ΓΕΛ και Α΄ ΕΠΑΛ)

 

 1. Ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση (Φυσική Α΄ ΓΕΛ και Α΄ ΕΠΑΛ)

Κατηγορία Τοπικά επιμορφωτικά Σεμινάρια κλάδου ΠΕ04 | Δε βρέθηκαν σχόλια »

Α΄ Φάση – 2ος κύκλος σεμιναρίων ΠΕ04 – 9 Νοεμβρίου 2016

Συγγραφέας: ΕΚΦΕ Θήρας στις 2 Δεκεμβρίου 2016

 1. Μικροσκοπική παρατήρηση κυττάρων αίματος (Βιολογία Α΄ Λυκείου και Α΄ ΕΠΑΛ)

 

 1. Τυποποίηση των ομάδων αίματος (Βιολογία Α΄ Λυκείου και Α΄ ΕΠΑΛ)

 

 1. Νόμος του Hooke (Φυσική Β΄ Γυμνασίου και Α΄ ΕΠΑΛ)

 

 1. Μέτρηση δυνάμεων με το δυναμόμετρο (Φυσική Α΄ ΕΠΑΛ)

 

 1. Σύνθεση δυνάμεων (Φυσική Β΄ Γυμνασίου)

Κατηγορία Βιολογία, Τοπικά επιμορφωτικά Σεμινάρια κλάδου ΠΕ04, Χωρίς κατηγορία | Δε βρέθηκαν σχόλια »

Α΄ Φάση – 1ος κύκλος σεμιναρίου ΠΕ04 – 5 Οκτωβρίου 2016

Συγγραφέας: ΕΚΦΕ Θήρας στις 2 Δεκεμβρίου 2016

 1. Παρουσίαση και συζήτηση των οδηγιών διδασκαλίας για την ύλη των μαθημάτων:
 • Βιολογίας Α΄ και Β΄ Λυκείου
 • Φυσικής Α΄ Λυκείου και
 • Χημείας Α΄ Λυκείου

 

 1. Εργαστηριακή άσκηση: Μελετώντας το περιεχόμενο του χυμού του πορτοκαλιού (Χημεία Α΄ Λυκείου)

Κατηγορία Τοπικά επιμορφωτικά Σεμινάρια κλάδου ΠΕ04 | Δε βρέθηκαν σχόλια »

Β΄ Φάση – 3ος κύκλος – 16 Μαρτίου 2016

Συγγραφέας: ΕΚΦΕ Θήρας στις 31 Οκτωβρίου 2016

1. Πειραματική επαλήθευση του γενικού νόμου των ιδανικών αερίων (Φυσική Β΄ ΓΕΛ)

2. Υπολογισμός της περιεκτικότητας του ξυδιού σε οξικό οξύ (Χημεία Γ΄ ΓΕΛ)

3. Μελέτη της μίτωσης σε φυτικά κύτταρα από ρίζα κρεμμυδιού (Βιολογία Β΄ ΓΕΛ)

4. Μικροσκοπική παρατήρησητων σταδών της μίτωσης σε μόνιμο παρασκεύασμα (Βιολογία Β΄ ΓΕΛ)

5. Η επέμβαση της τύχης στη δημιουργία γαμετών (Βιολογία Β΄ ΓΕΛ)

Κατηγορία Τοπικά επιμορφωτικά Σεμινάρια κλάδου ΠΕ04 | Δε βρέθηκαν σχόλια »

Β΄ Φάση – 2ος κύκλος – 24 Φεβρουαρίου 2016

Συγγραφέας: ΕΚΦΕ Θήρας στις 26 Φεβρουαρίου 2016

1. Μέτρηση της ροπής αδράνειας κυλίνδρου (Φυσική Γ΄ ΓΕΛ)

2. Χημικές αντιδράσεις και ποιοτική ανάλυση ιόντων (Χημεία Α΄ ΓΕΛ και ΕΠΑΛ)

3. Μεταφορά ουσιών στα φυτά (Βιολογία Γ΄ Γυμνασίου)

4. Ανάλυση καρυότυπου – Βιολογία Γ΄ Γυμνασίου και Κατεύθυνσης Γ΄ Λυκείου

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΩΝ

5. Μικροσκοπική παρατήρηση μόνιμου παρασκευάσματος ανθρώπινων χρωμοσωμάτων – Βιολογία Γ΄ Γυμνασίου και Βιολογία Γενικής Παιδείας Β΄ Λυκείου και Κατεύθυνσης Γ΄ Λυκείου

Κατηγορία Τοπικά επιμορφωτικά Σεμινάρια κλάδου ΠΕ04 | Δε βρέθηκαν σχόλια »

Β΄ Φάση 1ος κύκλος – 17 Φεβρουαρίου 2016

Συγγραφέας: ΕΚΦΕ Θήρας στις 26 Φεβρουαρίου 2016

1. Παρατήρηση συνεχών – γραμμικών φασμάτων (Φυσική Β΄ τάξη ΓΕΛ)

2. Δύναμη Laplace (Φυσική Γ΄ τάξη ΕΠΑΛ)

3. Κατασκευή ηλεκτρομαγνήτη με απλά υλικά (Φυσική Γ΄ τάξη ΕΠΑΛ)

4. Αμοιβαία επαγωγή (Φυσική Γ΄ τάξη ΕΠΑΛ)

5. Η επίδραση των ρυπαντών στη ζωή των κυττάρων (Βιολογία Γ΄ τάξη ΓΕΛ)

 

 

 

 

 

 

 

Κατηγορία Τοπικά επιμορφωτικά Σεμινάρια κλάδου ΠΕ04 | Δε βρέθηκαν σχόλια »