ΕΚΦΕ Θήρας

3ekfekyk@sch.gr

  • Επισκέψεις

  • Επισκέψεις (από 2000)

Αρχεία για 'ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ'

2ος ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2016 – 17

Συγγραφέας: ΕΚΦΕ Θήρας στις 20 Φεβρουαρίου 2017

Το Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) Θήρας και η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων, διοργανώνουν Τοπικό Επιμορφωτικό Σεμινάριο με θέμα:

 

«Πειραματική Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση»

 

Βασικός στόχος του σεμιναρίου είναι η εξοικείωση των Δασκάλων με Πειράματα τα οποία θα μπορούσαν να παρουσιαστούν κατά τη διδασκαλία των μαθημάτων «Φυσικά Δημοτικού» της Ε’ και ΣΤ’ τάξης.

Στο σεμινάριο καλούνται να συμμετάσχουν οι Δάσκαλοι που διδάσκουν στα Δημοτικά Σχολεία των νησιών Θήρας και Θηρασίας, καθώς και Δάσκαλοι των νησιών της αρμοδιότητας του Ε.Κ.Φ.Ε. Θήρας, οι οποίοι δύνανται και επιθυμούν.

Το σεμινάριο θα ολοκληρωθεί σε τέσσερις τρίωρους κύκλους στη Θήρα, στην αίθουσα του Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών του Γυμνασίου Θήρας, στα Φηρά. Ο 2ος κύκλος θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 18 Φεβρουαρίου 2017 από 10:00 ως 13:00. Οι ημερομηνίες διεξαγωγής των επόμενων κύκλων θα ανακοινώνονται εγκαίρως στους ενδιαφερόμενους.

Ο δεύτερος κύκλος του σεμιναρίου θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα:

 

ΦΥΤΑ: Φωτοσύνθεση, Αναπνοή, Διαπνοή, Μεταφορά ουσιών, Φύτρωση σπερμάτων, Τα μέρη ενός τέλειου  άνθους.

ΜΙΓΜΑΤΑ: Δημιουργία ετερογενών και ομογενών μιγμάτων, Μέθοδοι διαχωρισμού μιγμάτων

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ: Ηλεκτρικά κυκλώματα με απλά υλικά, Αγωγοί και Μονωτές, Στατικός Ηλεκτρισμός.

 

 

Κατηγορία ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ | Δε βρέθηκαν σχόλια »

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2016-17

Συγγραφέας: ΕΚΦΕ Θήρας στις 31 Οκτωβρίου 2016

Το Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) Θήρας και η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων, διοργανώνουν Τοπικό Επιμορφωτικό Σεμινάριο με θέμα:

«Πειραματική Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση»

Βασικός στόχος του σεμιναρίου είναι η εξοικείωση των Δασκάλων με Πειράματα τα οποία θα μπορούσαν να παρουσιαστούν κατά τη διδασκαλία των μαθημάτων «Φυσικά Δημοτικού» της Ε’ και ΣΤ’ τάξης.
Στο σεμινάριο καλούνται να συμμετάσχουν οι Δάσκαλοι που διδάσκουν στα Δημοτικά Σχολεία των νησιών Θήρας και Θηρασίας, καθώς και Δάσκαλοι των νησιών της αρμοδιότητας του Ε.Κ.Φ.Ε. Θήρας, οι οποίοι δύνανται και επιθυμούν.
Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί σε τέσσερις τρίωρους κύκλους στη Θήρα, στην αίθουσα του Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών του Γυμνασίου Θήρας, στα Φηρά. Ο πρώτος κύκλος θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 12 Νοεμβρίου 2016 από 10:00 ως 13:00. Οι ημερομηνίες διεξαγωγής των επόμενων κύκλων θα ανακοινώνονται εγκαίρως στους ενδιαφερόμενους. Σε όσους Δασκάλους παρευρεθούν σε τουλάχιστον τρεις συναντήσεις θα χορηγηθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.
Παρακαλούμε όσους ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο σεμινάριο να δηλώσουν συμμετοχή ως την Πέμπτη 10/11/2016, συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας την παρακάτω ΑΙΤΗΣΗ:

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 2016-17

Ο πρώτος κύκλος του σεμιναρίου θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα:

ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ: Παρατήρηση φυτικών και ζωικών κυττάρων, μικροοργανισμών (βακτηρίων, μυκήτων, πρωτόζωων), Παρατήρηση μόνιμου παρασκευάσματος αίματος, Παρατήρηση στομάτων φύλλων φυτού, Παρατήρηση τομής βλαστού.
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ: Τήξη-Πήξη, Εξάτμιση, Συμπύκνωση, Βρασμός, Διαστολή – Συστολή Στερεών, Διαστολή – Συστολή Υγρών, Διαστολή – Συστολή Αερίων, Μετάδοση Θερμότητας με Αγωγή στα Στερεά, Μετάδοση Θερμότητας με Ρεύματα στα Υγρά, Μετάδοση Θερμότητας με Ρεύματα στα Αέρια
ΤΟ ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: Αναγνώριση οργάνων με χρήση προπλασμάτων και χρήση ΤΠΕ.

 

 

Κατηγορία ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ | Δε βρέθηκαν σχόλια »

4ος ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2015 -2016

Συγγραφέας: ΕΚΦΕ Θήρας στις 31 Οκτωβρίου 2016

Το Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) Θήρας και η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Κυκλάδων σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Κυκλάδων, διοργανώνουν Τοπικό Επιμορφωτικό Σεμινάριο με θέμα:

«Πειραματική Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση»

Βασικός στόχος του σεμιναρίου είναι η εξοικείωση των Δασκάλων με Πειράματα τα οποία θα μπορούσαν να παρουσιαστούν κατά τη διδασκαλία των μαθημάτων «Φυσικά Δημοτικού» της Ε’ και ΣΤ’ τάξης.
Στο σεμινάριο καλούνται να συμμετάσχουν οι Δάσκαλοι που διδάσκουν στα Δημοτικά Σχολεία των νησιών Θήρας και Θηρασίας, καθώς και Δάσκαλοι των νησιών της αρμοδιότητας του Ε.Κ.Φ.Ε. Θήρας, οι οποίοι δύνανται και επιθυμούν.
Το σεμινάριο πραγματοποιείται σε τέσσερις τρίωρους κύκλους στη Θήρα, στην αίθουσα του Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών του Γυμνασίου Θήρας, στα Φηρά.
Ο 4ος κύκλος θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 21 Μαϊου 2016 από τις 11:00 ως τις 14:00.
Ο 4ος κύκλος του σεμιναρίου θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα:

ΟΞΕΑ-ΒΑΣΕΙΣ-ΑΛΑΤΑ: Τα οξέα και οι βάσεις στην καθημερινή ζωή, Ανίχνευση οξέων και βάσεων, Εξουδετέρωση οξέων και βάσεων, Παραγωγή άλατος, Διάλυση αλάτων-Διάλυση λιπών

ΜΗΧΑΝΙΚΗ: Μάζα, Όγκος, Πυκνότητα, Ταχύτητα, Δυνάμεις, Τριβή, Πίεση, Υδροστατική πίεση, Ατμοσφαιρική πίεση

Κατηγορία ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ | Δε βρέθηκαν σχόλια »

3ος ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2015 – 16

Συγγραφέας: ΕΚΦΕ Θήρας στις 26 Φεβρουαρίου 2016

Το Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) Θήρας και η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Κυκλάδων σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Κυκλάδων, διοργανώνουν Τοπικό Επιμορφωτικό Σεμινάριο με θέμα:

«Πειραματική Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση»

Βασικός στόχος του σεμιναρίου είναι η εξοικείωση των Δασκάλων με Πειράματα τα οποία θα μπορούσαν να παρουσιαστούν κατά τη διδασκαλία των μαθημάτων «Φυσικά Δημοτικού» της Ε’ και ΣΤ’ τάξης.

Στο σεμινάριο καλούνται να συμμετάσχουν οι Δάσκαλοι που διδάσκουν στα Δημοτικά Σχολεία των νησιών Θήρας και Θηρασίας, καθώς και Δάσκαλοι των νησιών της αρμοδιότητας του Ε.Κ.Φ.Ε. Θήρας, οι οποίοι δύνανται και επιθυμούν.

Το σεμινάριο θα ολοκληρωθεί σε τέσσερις τρίωρους κύκλους στη Θήρα, στην αίθουσα του Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών του Γυμνασίου Θήρας.

Ο 3ος κύκλος θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 05 Μαρτίου 2016 από τις 10:00 ως τις 13:00 και θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα:

ΜΙΓΜΑΤΑ: Δημιουργία ετερογενών και ομογενών μιγμάτων, Μέθοδοι διαχωρισμού μιγμάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ: Μαγνήτες, Από τον ηλεκτρισμό στο μαγνητισμό, Από το μαγνητισμό στον ηλεκτρισμό
ΟΠΤΙΚΗ: Ευθύγραμμη διάδοση του φωτός, Διαφανή –Ημιδιαφανή – Αδιαφανή υλικά, Ανάκλαση φωτός, Διάχυση φωτός, Διάθλαση φωτός, Ανάλυση φωτός, Σύνθεση φωτός

Κατηγορία ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ | Δε βρέθηκαν σχόλια »

2ος ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2015 – 16

Συγγραφέας: ΕΚΦΕ Θήρας στις 12 Φεβρουαρίου 2016

Το Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) Θήρας και η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων, διοργανώνουν Τοπικό Επιμορφωτικό Σεμινάριο με θέμα:

«Πειραματική Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση»

Βασικός στόχος του σεμιναρίου είναι η εξοικείωση των Δασκάλων με Πειράματα τα οποία θα μπορούσαν να παρουσιαστούν κατά τη διδασκαλία των μαθημάτων «Φυσικά Δημοτικού» της Ε’ και ΣΤ’ τάξης.

Το σεμινάριο θα ολοκληρωθεί σε τέσσερις τρίωρους κύκλους στη Θήρα, στην αίθουσα του Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών του Γυμνασίου Θήρας, στα Φηρά.

Ο 2ος κύκλος θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 13 Φεβρουαρίου 2016 από 10:00 ως 13:00 και θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα:

ΦΥΤΑ: Φωτοσύνθεση, Αναπνοή, Διαπνοή, Μεταφορά ουσιών, Φύτρωση σπερμάτων, Τα μέρη ενός τέλειου άνθους.
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ: Μετάδοση Θερμότητας με Αγωγή στα Στερεά, Μετάδοση Θερμότητας με Ρεύματα στα Υγρά, Μετάδοση Θερμότητας με Ρεύματα στα Αέρια.
ΕΝΕΡΓΕΙΑ: Μετατροπές ενέργειας.
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ: Ηλεκτρικά κυκλώματα με απλά υλικά, Αγωγοί και Μονωτές, Στατικός Ηλεκτρισμός.

Κατηγορία ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ | Δε βρέθηκαν σχόλια »

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 2015-16

Συγγραφέας: ΕΚΦΕ Θήρας στις 2 Οκτωβρίου 2015

Το ΕΚΦΕ Θήρας διοργανώνει, για το σχολικό έτος 2015 – 2016, τοπικό επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Πειραματική διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση». Το σεμινάριο απευθύνεται σε διδάσκοντες στα δημοτικά σχολεία της Θήρας και της Θηρασίας και θα πραγματοποιηθεί σε τέσσερις τρίωρους κύκλους.

Ο πρώτος κύκλος θα πραγματοποιηθεί τo Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2015 από 10:00 ως 13:00, στο Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών του Γυμνασίου Θήρας. Οι ημερομηνίες διεξαγωγής των επόμενων κύκλων θα ανακοινώνονται εγκαίρως τους ενδιαφερόμενους.

Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το σεμινάριο παρακαλούμε να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν το ερωτηματολόγιο του παρακάτω συνδέσμου μέχρι και την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2015:

https://docs.google.com/forms/d/1eLwUWWNwXsAJ1c09UOj13y1RiQ2w_ojOZ24-nUxlY2Y/viewform

Για περισσότερες πληροφορίες επισυνάπτεται το παρακάτω έγγραφο:

Τοπικό επιμορφωτικό σεμινάριο Α/θμιας 2015-16

 

 

Κατηγορία ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ | Δε βρέθηκαν σχόλια »

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 2014 – 2015

Συγγραφέας: ΕΚΦΕ Θήρας στις 8 Οκτωβρίου 2014

Το ΕΚΦΕ Θήρας διοργανώνει, για το σχολικό έτος 2014 – 2015, τοπικό επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Πειραματική διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση». Το σεμινάριο απευθύνεται σε διδάσκοντες στα δημοτικά σχολεία της Θήρας και της Θηρασίας και θα πραγματοποιηθεί σε τέσσερις τρίωρους κύκλους.

Ο πρώτος κύκλος θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2014 από 16:00 ως 19:00, στο Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών του Γυμνασίου Θήρας. Οι ημερομηνίες διεξαγωγής των επόμενων κύκλων θα ανακοινώνονται εγκαίρως τους ενδιαφερόμενους.

Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το σεμινάριο παρακαλούμε να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν το ερωτηματολόγιο του παρακάτω συνδέσμου μέχρι και την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2014:

https://docs.google.com/forms/d/1eLwUWWNwXsAJ1c09UOj13y1RiQ2w_ojOZ24-nUxlY2Y/viewform

 

Για περισσότερες πληροφορίες επισυνάπτεται το παρακάτω έγγραφο:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ 2014-15

 

 

Κατηγορία ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ | Δε βρέθηκαν σχόλια »

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Συγγραφέας: ΕΚΦΕ Θήρας στις 28 Μαΐου 2014

Tο ΕΚΦΕ Θήρας, σε συνεννόηση με  τη Δ.Π.Ε. Ν. Κυκλάδων, οργανώνει κύκλο επισκέψεων των μαθητών Ε’ και Στ’ τάξεων των Δημοτικών Σχολείων της περιοχής ευθύνης του, στο εργαστήριο Φυσικών Επιστημών του Γυμνασίου Θήρας, στα Φηρά.

Στις επισκέψεις αυτές οι μαθητές των Δημοτικών Σχολείων θα ξεναγηθούν στους χώρους ενός σύγχρονου σχολικού εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών και θα παρακολουθήσουν, σε μία διδακτική ώρα για κάθε τμήμα, πειράματα που θα αφορούν την ύλη που διδάχθηκαν κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά, καθώς και άλλα πρότυπα εντυπωσιακά πειράματα.

Το κάθε σχολείο θα μπορεί να επισκέπτεται το Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών του Γυμνασίου Θήρας, μετά από δικό του εκδηλωμένο ενδιαφέρον. Το πρόγραμμα των επισκέψεων θα καταρτιστεί μετά από συνεννόηση των Δ/ντών και δασκάλων του κάθε Δημοτικού σχολείου με το ΕΚΦΕ Θήρας, στα τηλέφωνα του ΕΚΦΕ και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση 3ekfekyk@sch.gr.

Το εργαστήριο Φυσικών Επιστημών του Γυμνασίου Θήρας είναι διαθέσιμο από 28 Μαΐου ως 13 Ιουνίου 2014.

 

 

 

Κατηγορία ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ | Δε βρέθηκαν σχόλια »

ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ – «ΕΡΕΥΝΩ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ»

Συγγραφέας: ΕΚΦΕ Θήρας στις 7 Μαρτίου 2014

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ Ε΄ ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤ΄ ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

 

Κατηγορία ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ | Δε βρέθηκαν σχόλια »

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 2013-2014

Συγγραφέας: ΕΚΦΕ Θήρας στις 30 Σεπτεμβρίου 2013

Το ΕΚΦΕ Θήρας διοργανώνει, για το σχολικό έτος 2013 – 2014, τοπικό επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Πειραματική διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση». Το σεμινάριο απευθύνεται σε διδάσκοντες στα δημοτικά σχολεία της Θήρας και της Θηρασίας και θα πραγματοποιηθεί σε τέσσερις τρίωρους κύκλους στις 15, 17, 22 και 24 Οκτωβρίου 2013.

Όσοι ενδιαφέρονται να το παρακολουθήσουν παρακαλούμε να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν το ερωτηματολόγιο του παρακάτω συνδέσμου μέχρι τις 13 Οκτωβρίου 2013:

https://docs.google.com/forms/d/1eLwUWWNwXsAJ1c09UOj13y1RiQ2w_ojOZ24-nUxlY2Y/viewform

Κατηγορία ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ | Δε βρέθηκαν σχόλια »