ΕΚΦΕ Θήρας

3ekfekyk@sch.gr

  • Επισκέψεις

  • Επισκέψεις (από 2000)

2ος ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2016 – 17

Συγγραφέας: ΕΚΦΕ Θήρας στις 20 Φεβρουαρίου 2017

Το Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) Θήρας και η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων, διοργανώνουν Τοπικό Επιμορφωτικό Σεμινάριο με θέμα:

 

«Πειραματική Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση»

 

Βασικός στόχος του σεμιναρίου είναι η εξοικείωση των Δασκάλων με Πειράματα τα οποία θα μπορούσαν να παρουσιαστούν κατά τη διδασκαλία των μαθημάτων «Φυσικά Δημοτικού» της Ε’ και ΣΤ’ τάξης.

Στο σεμινάριο καλούνται να συμμετάσχουν οι Δάσκαλοι που διδάσκουν στα Δημοτικά Σχολεία των νησιών Θήρας και Θηρασίας, καθώς και Δάσκαλοι των νησιών της αρμοδιότητας του Ε.Κ.Φ.Ε. Θήρας, οι οποίοι δύνανται και επιθυμούν.

Το σεμινάριο θα ολοκληρωθεί σε τέσσερις τρίωρους κύκλους στη Θήρα, στην αίθουσα του Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών του Γυμνασίου Θήρας, στα Φηρά. Ο 2ος κύκλος θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 18 Φεβρουαρίου 2017 από 10:00 ως 13:00. Οι ημερομηνίες διεξαγωγής των επόμενων κύκλων θα ανακοινώνονται εγκαίρως στους ενδιαφερόμενους.

Ο δεύτερος κύκλος του σεμιναρίου θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα:

 

ΦΥΤΑ: Φωτοσύνθεση, Αναπνοή, Διαπνοή, Μεταφορά ουσιών, Φύτρωση σπερμάτων, Τα μέρη ενός τέλειου  άνθους.

ΜΙΓΜΑΤΑ: Δημιουργία ετερογενών και ομογενών μιγμάτων, Μέθοδοι διαχωρισμού μιγμάτων

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ: Ηλεκτρικά κυκλώματα με απλά υλικά, Αγωγοί και Μονωτές, Στατικός Ηλεκτρισμός.

 

 

Αφήστε μια απάντηση