Οι μαθητές της Στ’ τάξης υιοθετούν τα “πρωτάκια” μας

στ1

Την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου οι μαθητές και οι μαθήτριες της Α΄ τάξης “υιοθετήθηκαν” από τους τελειόφοιτους μαθητές και μαθήτριες της Στ΄ του Δημοτικού μας. Κάθε “εκτάκι” αναλαμβάνει να συντρέχει και να καθοδηγεί ένα “πρωτάκι” στα πρώτα του βήματα προς την ομαλή του ένταξη στον χώρο του σχολείου. Θα το βοηθά καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Έτσι οι μεγάλοι μαθητές μας αναλαμβάνουν υποχρεώσεις και υιοθετούν κανόνες ενώ συνεργάζονται με τους δασκάλους, αλλά και μεταξύ τους.