Απρ 15 2019

Άρθρα του/της ΣΤΟΥΠΠΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑ - Δ/ΝΤΡΙΑ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020Λήψη αρχείου

Από 6 έως και 20 Μαΐου 2019 και ώρες 8:20 – 9:30 π.μ. και 12:00 – 13:30 μ.μ., οι γονείς/κηδεμόνες υποβάλλουν σχετικές αιτήσεις-υπεύθυνες δηλώσεις εγγραφής στο 3ο Δημοτικό Σχολείο, σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας των 3ου και 5ου Δημοτικών Σχολείων, του Βενετόκλειου Συγκροτήματος.

Στην Α΄ τάξη εγγράφονται μαθητές/-ήτριες που γεννήθηκαν το 2013.

Το 3ο Δημοτικό Σχολείο είναι υπεύθυνο για τις εγγραφές των 3ου και 5ου Δημοτικών Σχολείων. Μετά το πέρας των εγγραφών οι διευθυντές των σχολείων 3ου & 5ου θα κατανείμουν τα παιδιά ισομερώς στα λειτουργούντα τμήματα και των δυο σχολείων.

Οι γονείς θα ενημερωθούν στις 28 Μαΐου για το σχολείο φοίτησης του παιδιού.

Για την εγγραφή στην Α΄ τάξη απαιτούνται:

  1. 1. Βεβαίωση φοίτησης Νηπιαγωγείου (θα δοθεί από τα νηπιαγωγεία, πριν τη λήξη των μαθημάτων).
  2. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο προκύπτει η διεύθυνση κατοικίας του/της μαθητή/-ήτριας (π.χ. λογαριασμός ΔΕΚΟ, κινητής τηλεφωνίας, συμβόλαιο ενοικίασης κατοικίας κ.λ.π.).
  3. 3. Ατομικό Δελτίο Υγείας μαθητή/-ήτριας (Θα δίνεται σχετικό έντυπο από το σχολείο το οποίο θα συμπληρώσει παιδίατρος ή άλλος γιατρός και θα προσκομίζεται στο σχολείο σύντομα, πριν από την έναρξη των μαθημάτων σε κάθε περίπτωση)
  4. 4. Βιβλιάριο υγείας ή άλλο στοιχείο από το οποίο αποδεικνύεται ότι έχουν γίνει τα προβλεπόμενα εμβόλια.
  5. Υπεύθυνη δήλωση (δίνεται την ώρα της εγγραφής από τους υπεύθυνους εγγραφών) η οποία συμπληρώνεται από τους γονείς/κηδεμόνες με τα ακριβή στοιχεία των μαθητών/-τριών ώστε να γίνεται αυτεπάγγελτη αναζήτηση Πιστοποιητικών Γέννησης ή Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης των παιδιών.

Παρατηρήσεις:

  1. Τα παιδιά που έχουν μεγαλύτερα αδέλφια και φοιτούν σε κάποιο από τα δύο σχολεία, εγγράφονται κατά προτεραιότητα στο σχολείο φοίτησης του μεγαλύτερου παιδιού.
  2. Κατά την εγγραφή πρέπει να προσκομίζονται οι γνωματεύσεις ΚΕΣΥ ή άλλου φορέα, ή βεβαιώσεις ασθένειας, σε περίπτωση που υπάρχουν.
  3. Σε περίπτωση δικαστικής απόφασης για την επιμέλεια του παιδιού, προσκομίζεται το αντίστοιχο δικαιολογητικό.

Οι Διευθυντές

των 3ου & 5ου Δημοτικών Σχολείων

Βενετόκλειου Συγκροτήματος

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια
Σχόλια (RSS)

Αφήστε μια απάντηση