ΣΤ΄ ΤΑΞΗ

 Εβδομαδιαίο πρόγραμμα 

Παρατηρήσεις : Ενημέρωση για την πρόοδο των μαθητών θα γίνεται την 1η Τρίτη του μήνα και ώρα 11.40 – 12.25

                                         Τελευταία ενημέρωση 02/06/2014

Ιστορία

 • Κεφ 10 σελ 218 -219

Μαθηματικά

 • Κεφ 61 Τετράδιο εργασιών σελ 21 ασκ 1,2,3

Γεωγραφία

 • Κεφ 42 σελ 142-145

          ενημέρωση 02/06/2014

Γλώσσα

 • σελ 82 ασκ 3
 • σελ 83 ασκ 4

Ιστορία

 • Κεφ 9 Ενότητα Ε σελ 212 -213

Μαθηματικά

 • Κεφ 60 σελ 145 – 146
 • Τετράδιο εργασιών σελ 11 ασκ 1,2,3

Γεωγραφία

 • Κεφ 41 σελ 139 – 141

 ενημέρωση 02/06/2014

Μαθηματικά

 • Κεφ 57 τετράδιο εργασιών σελ 11 ασκ 1,2
 • Κεφ 58 τετράδιο εργασιών σελ 13 ασκ 1

Ιστορία

 • Ενότητα Ε κεφ 8 σελ 208 – 209

Φυσική

 • σελ 122 -123

       ενημέρωση 30/05/2014

Γλώσσα

 • σελ 76 ασκ 4
 • σελ 77 ασκ 5

Ιστορία

 • Ενότητα Ε Κεφ 7 σελ 204 -207
 • Να γράψω τα ερωτήματα σελ 207

Μαθηματικά

 • Κεφ 53 Τ.Ε σελ 39 ασκ 1,3
 • Κεφ 54 Τ.Ε σελ 41 ασκ 1,2,3

Γεωγραφία

 • Κεφ 40 σελ 136 – 138
 • Τετράδιο εργασιών σελ 60 ασκ 1,2,3

 ενημέρωση 29/05/2014

Μαθηματικά

 • Κεφ 49
 • ασκήσεις από πίνακα

Φυσική

 • Σελ 118-119

 

 ενημέρωση 27/05/2014  

Ιστορία

 • Ενότητα Ε κεφ 4 σελ 190-191

Μαθηματικά

 • Κεφ 49 σελ 119 – 120
 • Τετράδιο εργασιών σελ 31 ασκ 1,2,3
 • Ασκήσεις απο πίνακα

 ενημέρωση 20/05/2014  

Γλώσσα

 • Ανάγνωση σελ 67
 • 2 φορές αντιγραφή και ορθογραφία απο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ έως και δραστηριότητες
 • σελ 69 ασκ 3

Φυσική

 • σελ 114-115

Μαθηματικά

 • Κεφ 47 σελ 112-113
 • τετράδιο εργασιών σελ 27 ασκ 1,2,3

                                         ενημέρωση 12/05/2014  

 

Γλώσσα

 • Ανάγνωση 63-65
 • Ορθ και 2 φορές αντιγραφή σελ 64 απο στο κυλικείο έως ακούω
 • σελ 65 ασκ 1
 • σελ 66 ασκ 2

Μαθηματικά

 • κεφ 45 σελ 109-110
 • τετράδιο εργασιών σελ 23-24 ασκ 1,2

Γεωγραφία

 • Κεφ 39
 • σελ132-135
 • τετράδιο εργασιών 59 ασκ 1,2

 

 

 ενημέρωση 12/05/2014        

Διαγωνίσματα

 • Μαθηματικά Ενότητα 3η ΛΟΓΟΙ – ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ σελ 37-55 Τρίτη 13/5/2014

 Ιστορία

 • Κεφ 1 σελ 178-179

Μαθηματικά

 • επανάληψη για το τεστ

ενημέρωση 08/05/2014

Γλώσσα  

 • Ανάγνωση σελ 58-59
 • Ορθ και 2 φορές αντιγραφή απο τα πράγματα έως στη Μικρασία
 • Σελ 60 ασκ 1     

Μαθηματικά

 • Κεφ 44
 • Τετράδιο εργασιών πρ 2,3 σελ 21 , πρ 4,5 σελ 22

Ιστορία

 • Κεφ 6 Η κρίση στα Βαλκάνια σελ 170-173

Φυσική

 • σελ 110-111

 ενημέρωση 06/05/2014

Γλώσσα

 • Ανάγνωση σελ 46-47
 • Ορθ και 2 φορές αντ απο στο τέλος έως εξέδρα
 • σελ 48 ασκ 6
 • σελ 49 ασκ 7

Μαθηματικά

 • Κεφ 42
 • τετράδιο εργασιών ασκ 1,2,3 σελ 17
 • Ασκήσεις απο πίνακα

 ενημέρωση 29/04/2014

Γλώσσα

 • Ορθ και 4 φορές αντιγραφή απο τίτλο έως συμμαθητές του σελ 40 
 • Ανάγνωση σελ 40
 • Βιβλίο ασκ 2,4 σελ 41

Φυσική

 • κεφ 1 ενοτητα ΦΩΣ σελ 94-101
 • Τετράδιο εργασιών σελ 142 ασκ 1,2,3

Θρησκευτικά

 • Κεφ 35 Ο ακάθιστος ύμνος σελ 115-117

ενημέρωση 28/04/2014

Γλώσσα

 • Γραμματική σελ 44 ασκ 104
 • Φυλλάδιο
 • Βιβλίο σελ 39 ασκ 1αβ , ασκ 3

Ιστορία

 • ενοτητα Δ κεφ 5 σελ 166-167

Μαθηματικά

 • Κεφ 41 σελ 97-98
 • Φυλλάδιο ασκ 1
 • Τετράδιο εργασιών σελ 15 ασκ 1,2

 ενημέρωση 9/04/2014

Γλώσσα

 • Ανάγνωση σελ 30-32
 • Ορθ και 2 φορές αντιγραφή σελ 30 απο Το Μεσολόγγι έως μονογενής της

Γεωγραφία

 • Κεφ 35 σελ 199-121

Μαθηματικά

 • Κεφ 40
 • Τετράδιο εργασιών σελ 13 ασκ 1,3 , σελ 14 ασκ 4,5

 ενημέρωση 8/04/2014

Γλώσσα

 • Ανάγνωση και 2 φόρες αντιγραφή
 • Ορθ από Σήμερα έως Αγγέλων

Φυσική

 • Τετράδιο εργασιών σελ 135 ασκ 1,2

Θρησκευτικά

 • Κεφ 33
 • σελ 107-110

Τελευταία ενημέρωση 7/04/2014

 

Γλώσσα

 • Ορθ και 2 φορές αντιγραφή σελ 18 απο Η ιπτάμενη σκάφη έως στον τόπο τους
 • Τετράδιο εργασιών σελ 32 ασκ 3β , σελ 33 ασκ 4
 • Ανάγνωση σελ 18-19

Ιστορία 

 • Ενότητα Δ κεφ 3 σελ 158-159
 • Διάβασμα το φυλλάδιο

Μαθηματικά

 • Κεφ 40 ασκ 10,11,12,13

 ενημέρωση 3/04/2014

Γλώσσα

 • Γραμματική σελ 103-104
 • Ασκ 3 σελ 17
 • Ανάγνωση σελ 15-16
 • Ορθ απο αν κι έως Ουνέσκο 4 φορές

Ιστορία

 • Κεφ 2 σελ 154-155

Φυσική

 • Σελ 98-99
 • Τετράδιο εργασιών σελ 132 ασκ 1,2,3
 • Φυλλάδιο συμπλήρωση κενών

Μαθηματικά

 • Κεφ 40
 • Φυλλάδιο ασκ 2,3

 ενημέρωση 2/04/2014

Γλώσσα

 • Γραμματική σελ 200
 • Βιβλιο ασκ 4 σελ 13 , ασκ 7α σελ 14

Γεωγραφία

 • Κεφ 34 σελ 115-117
 • Τετράδιο εργασιών ασκ 1,2 σελ 49

Μαθηματικά

 • Κεφ 39
 • Φυλλάδιο ασκ 4-8

 ενημέρωση 1/04/2014

Γλώσσα

 • Ανάγνωση σελ 10-11
 • Ορθ και 4 φορές αντιγραφή απο μου αρέσει έως ρυθμούς
 • ασκ 3 σελ 12

 ενημέρωση 31/03/2014

Ιστορία

 • Διεξαγωγή 1ου  διαγωνίσματος 3ου τριμήνου

Γλώσσα

 • Ανάγνωση σελ 8-9
 • Ορθ και 3 φορές αντιγραφή απο είμαι 73 χρονών έως τη θάλασσα θέλουν
 • ασκ 1 σελ 9

Μαθηματικά

 • Κεφ 38
 • Φυλλάδιο ασκ απο 14 έως 18

 ενημέρωση 27/03/2014

Γλώσσα

 • σελ 95 ασκ 3
 • σελ 96 ασκ 5

Ιστορία

 • Κεφ 1 σελ 150-153
 • Ερωτήσεις σελ 153

Φυσική

 • Ενότητα 9η κεφ 1 σελ 94-95
 • Φυλλάδιο

Μαθηματικά

 • κεφ 38 σελ 91-92 
 • προβλήματα απο τον πίνακα
 • Τετράδιο εργασιών σελ 9 πρ 1

       Τελευταία ενημέρωση 26/03/2014

Γλώσσα

 • 1 διαγώνισμα 3ου τριμήνου ενότητα 10η

Γεωγραφία

 • Κεφ 28 σελ 96-98

Μαθηματικά

 • Κεφ 37 σελ 89-90
 • Τετράδιο εργασιών πρ1 σελ 7

 ενημέρωση 21/03/2014

Γλώσσα

 • Ορθογραφία σελ 105 απο Παιδιά μου έως με το ονομά
 • σελ 69 ασκ 4

Μαθηματικά

 • Κεφ 36 
 • Φυλλάδιο ασκ 3 αβ

 ενημέρωση 13/03/2014

Γλώσσα

 • σελ 87 ασκ 4
 • σελ 88 ασκ 6
 • Ανάγνωση σελ 89-90
 • Ορθογραφία σελ 89 και 2 φορές αντιγραφή απο πήγα λοιπόν έως μας περιμένει

Ιστορία

 • κεφ 18 σελ 142-143

Μαθηματικά

 • κεφ 34
 • ασκήσεις στο τετράδιο

Θρησκευτικά

 • κεφ 29 σελ 93-96

   ενημέρωση 12/03/2014

Γλώσσα

 • ανάγνωση σελ 84
 • Ορθογραφία και 2 φορές αντιγραφή απο η μάνα έως με χάρη
 • ασκήσεις 1,2 σελ 85
 • άσκηση 3 σελ 86

Γεωγραφία

 • Κεφ 27 σελ 93-95
 • τετράδιο εργασιών ασκ 1,3 σελ 39

Μαθηματικά

 • κεφ 34 σελ 83-84
 • τετράδιο εργασιών σελ 37 ασκ 3 , πρ1

ενημέρωση 11/03/2014

Γλώσσα

 • τετράδιο εργασιών σελ 11 ασκ 5 , σελ 13 ασκ 7 ,σελ 14 ασκ 8 , σελ 16 ασκ 10

Φυσική

 • Ενότητα 8η κεφ Το ΑΙΜΑ σελ 92-93 
 • Φυλλάδιο 35.9- 35.22

 ενημέρωση 10/03/2014

Γλώσσα

 • Βιβλίο σελ 79 ασκ 8 , σελ 80 ασκ 10
 • Τετράδιο εργασιών σελ 8 ασκ 2

Ιστορία 

 • Κεφ 17 σελ 138-139

Φυσική

 • Φυλλάδιο να κάνω την άσκηση συμπληρώνω τα κενά

Μαθηματικά

 • Κεφ 33
 • Τετράδιο εργασιών ασκ 1 σελ 35 , πρ1 σελ 36
 • Φυλλάδιο ασκ 3,4

 ενημέρωση 07/03/2014

Μαθηματικά

 • Συμμετοχή μας στο διαγωνισμό της μαθηματικής εταιρίες

Γλώσσα 

 • Τα ίδια 
 • Φυλλάδια

Φυσική

 • 8η Ενότητα κεφ 2 σελ 90-91
 • Τετράδιο εργασιών σελ 119 το συμπέρασμα , 120 ασκ 1,2

ενημέρωση 06/03/2014

 

Γλώσσα

 • Ανάγνωση σελ 73
 • Ορθ απο την αρχή έως τραυματισμούς και 2 φορές αντιγραφή
 • τις προηγούμενες ασκήσεις

Ιστορία

 • Κεφ 16 σελ 134-135

Μαθηματικά

 • Κεφ 32 
 • Φυλλάδιο ασκ 3,4,5

 ενημέρωση 05/03/2014

Γλώσσα

 • Γραμματική σελ 112 , 210
 • Βιβλιο σελ 72 ασκ 3αβ,4

Γεωγραφία

 • Κεφ 26 σελ 90-92
 • Τετράδιο εργασιών σελ 38 ασκ 1,2,3

Μαθηματικά

 • Κεφ 32 σελ 79-80
 • Τετράδιο εργασιών σελ 33 ασκ 1,2
 • Φυλλάδιο ασκ 1,2

ενημέρωση 04/03/2014

Γλώσσα

 • Τα ίδια

Φυσική

 • διαγώνισμα 7ης ενότητας
 • Κεφ 1 ενότητα 8η σελ 86-89
 • Φυλλάδιο 33.5-33.15  , 33.28 , 33.30

Θρησκευτικά

 • Κεφ 26 σελ 84-86

 ενημέρωση 04/03/2014

Φυσική

 • επανάληψη 7η ενότητα

Γεωγραφία

 • Κεφ 25 σελ 87-89
 • Τετράδιο εργασιών σελ 37 ασκ 1,2,3

Τελευταία ενημέρωση 25/02/2014

Γλώσσα

 • Ορθ και 2 φορές αντιγραφή από Δρόμο παίρνω έως νοσοκομείο
 • Βιβλίο σελ 71 ασκ 1
 • Τετράδιο εργασιών σελ 8 ασκ 2
 • ανάγνωση σελ 68-70

Μαθηματικά

 • κεφ  31
 • Φυλλάδιο ασκ 3,4

Γεωγραφία

 • Κεφ 24 σελ 84-86

ενημέρωση  25/02/2014

Γλώσσα

 • Ασκήσεις απο φυλλάδιο

Φυσική

 • Ενότητα 7η κεφ 2 
 • ασκήσεις απο φυλλάδιο 32.11-32.15

Θρησκευτικά

 • Κεφ 25 σελ 81-83 ασκ 4 σελ 83

 ενημέρωση  24/02/2014

Γλώσσα

 • σελ 67 ασκ 5
 • Ορθογραφία και αντιγραφή σελ 63 αρχή Α ως εδώ έως να πάω στη φωτία

Ιστορία 

 • Κεφ 15 Η ναυμαχία του Ναβαρίνου σελ 130-133
 • Ερωτήσεις του βιβλίου σελ 133 ασκ 1,2

Μαθηματικά

 • Κεφ 31 
 • Φυλλάδιο ασκ 2
 • Τετράδιο εργασιών σελ 31 ασκ 1,2

 ενημέρωση  21/02/2014

Γεωγραφία

 • Διαγώνισμα ενότητα Γ

Φυσική

 • Ενότητα 7 κεφ 1 σελ 80-81
 • Τετράδιο εργασιών σελ 109 ασκ 1,2,3
 • Φυλλάδιο 31.6,31.11-31.18

Γλώσσα

 • Ίδια ορθογραφία
 • Τετράδιο εργασιών σελ 7 ασκ 1

Μαθηματικά 

 • Κεφ 30 
 • Φυλλάδιο ασκ 8,9,10

ενημέρωση  20/02/2014

Γλώσσα

 • Σελ 65 ασκ 3
 • Ορθ απο Αλαφιάστηκα έως Ντίνος + 2 φορές αντιγραφή

Μαθηματικά 

 • Κεφ 30
 • Φυλλάδιο 5,6,7

Ιστορία

 • Κεφ 14 σελ 126-127

Φυσική

 • 3ο τεστ 2ου τριμήνου

Γεωγραφία

 • Επανάληψη 

   ενημέρωση  19/02/2014

Γλώσσα

 • Διόρθωση του τεστ
 • Ορθογ. και 2 φορές αντιγραφή απο Με λένε Σόνια έως άνθρωπος
 • Σελ 64 ασκ 1
 • Σελ 65 2 

Θρησκευτικά

 • σελ 78 – 80
 • ασκ 1,2,3 σελ 80

ενημέρωση  17/02/2014

Γλώσσα

 • διαγώνισμα

Μαθηματικά

 • Κεφ 30 
 • Τετράδιο εργασιών σελ 29 ασκ 2
 • φυλλάδιο ασκ 2,3,4

Ιστορία

 • Κεφ 13
 • Σελ 122-125
 • Ερωτήματα σελ 125

   ενημέρωση  14/02/2014

Γλώσσα

 • Επανάληψη στην ενότητα 9 για το διαγώνισμα της Δευτέρας

Μαθηματικά

 • 2 Διαγώνισμα

Γεωγραφία

 • Κεφ 23 σελ 80-82

ενημέρωση 13/02/2014

Γλώσσα

 • Ορθογραφία και 2 φορές αντιγραφή   απο Δε φαντάζομαι έως χαμογέλα σελ 54
 •  Τετράδιο εργασιών σελ 70 ασκ 6, σελ 71 ασκ 7

Ιστορία

 • Κεφ 12 σελ 118-119

Φυσική 

 • Κεφ 3 ενότητα 6η σελ 78-79

 ενημέρωση  12/02/2014

Γλώσσα

 • Ανάγνωση σελ 54-55
 • Ορθογραφία και 2 φορές αντιγραφή   απο ο Γιάννης συνέχισε έως συμβιώσουν
 • σελ 57 ασκ 5,6

Γεωγραφία

 • Κεφ 22 σελ 77-79
 • Ασκήσεις του τετραδίου εργασιών

Μαθηματικά 

 • Κεφ 29
 • Φυλλάδιο ασκ 8,9,13,14,17,18

 ενημέρωση  11/02/2014

Γλώσσα

 • Ανάγνωση σελ 54 – 55
 • Ορθογραφία  και 2 φορές αντιγραφή σελ 54 απο το μηχάνημα

έως πλαστικό ποτήρι

 • Βιβλίο σελ 56 ασκ 1

Φυσική

 • Κεφ 2 Ενότητα 6η
 • Τετράδιο εργασιών σελ 100 (πείραμα)
 • Φυλλάδιο ασκ απο 29.6-29.16

 ενημέρωση  10/02/2014

Γλώσσα

 • Βιβλίο σελ 53 ασκ 7 α,β,γ
 • Τετράδιο εργασιών σελ 64-65 ασκ 3
 • σελ 66 ασκ 4

Ιστορία

 • Κεφ 11 σελ 114-117
 • Ερωτήσεις βιβλιου σελ 117

Μαθηματικά

 • Κεφ 29 
 • Τεράδιο εργασιών σελ 27 ασκ 1,2
 • Φυλλάδιο ασκ 2,3,4

 ενημέρωση 07/02/2014

Γεωγραφία

Κεφ 21 σελ 74 – 76

 • Τετράδιο εργασιών σελ 32 ασκ 1 , 2 ,3

Μαθηματικά

 • Κεφ 29
 • Τετράδιο εργασιών ασκ 1,2 πρ 1 , 2
 • Φυλλάδιο ασκ 8,10,14,15,16,17

Γλώσσα

 • σελ 47 απο είμαστε έως στο εμπόριο 2 φορές αντιγραφή και ορθογραφία

Ενημέρωση 06/02/2014

Γλώσσα

 • σελ 50 ασκ 3 , σελ 51 ασκ 4

Ιστορία

 • Κεφ 10 σελ 110 – 111

Φυσική

 • Ενότητα 6η Οικοσύστημα κεφ 1 σελ 74 – 75
 • Φυλλάδιο ασκ 28.09 , 28.10

 

Μαθηματικά

 • ΚΕΦ 28
 • Φυλλάδιο ασκ 11,12,13,19

 

 

 Ενημέρωση 05/02/2014

Γλώσσα

 • Βιβλίο σελ 50 ασκ 1 ,2

Γεωγραφία

 • Κεφ 20 σελ 70 -71
 • Τετράδιο εργασιών όλες τις ασκήσεις του κεφαλάιου

Ενημέρωση 04/02/2014

Γλώσσα

 • σελ 45 ασκ 6
 • σελ 47 ασκ 9

 

Φυσική

 • Επανάληψη 5 ενότητας

Θρησκευτικά

 • Ενότητα 5η Κεφ 22 σελ 72-73

 Ενημέρωση 03/02/2014

Γλώσσα

 • Ορθογραφία σελ 43 απο Καθάρισμα έως ύγρο πανί
 • Διώρθωση τεστ

Ιστορία

 • 1 τεστ 2 τριμήνου 

Μαθηματικά

 • Κεφ 28
 • Φυλλάδιο ασκ 2 , 4 , 6 , 7

 Ενημέρωση  31/1/2014

 

Γλώσσα

 • 1 τεστ 2ου τριμήνου

Φυσική

 • 5η ενότητα κεφ 4 
 • Τετράδιο εργασιών σελ 46 ασκ 1, 2
 • Φυλλάδιο ασκήσεις

Γεωγραφια

 • Κεφ 19 σελ 68 -70
 • Τετράδιο εργασιών σελ 30 ασκ 1 , 2 , 3

Γλώσσα

 • Επανάληψη με φυλλάδιο για το διαγώνισμα της Παρασκευής

Μαθηματικά

 • Κεφ 27 
 • Φυλλάδιο προβλήματα 10 , 11 , 12 ,14 , 15

Ενημέρωση  28/1/2014

Γλώσσα

 • ορθογραφία σελ 43 απο Πρώτη χρήση … έως απο τη τάση
 • Τετράδιο εργασιών σελ 61 ασκ 1 σελ 62 , 63 ασκ 2

Φυσική

 • Ενότητα 5η Ζώα κεφ Θηλαστικά 
 • Τετράδιο εργασιών  σελ 92 ασκ 1
 • ασκ στο φυλλάδιο

Θρησκευτικά

 • κεφ 21 σελ 68 -69

 

Ενημέρωση  27/1/2014

Γλώσσα 

 • Ενότητα 9η Λιλιπούπολη 
 • ανάγνωση
 • ορθογραφία απο αρχή έως καταναλωτές

Μαθηματικά

 • Κεφ 27
 • Φυλλάδιο ασκ 2,3,4,5

Ιστορία

 • Ενότητα Γ κεφ 9 σελ 106 – 109

 Ενημέρωση  25/1/2014

Γεωγραφία

 • 1 διαγώνισμα β τριμήνου και η διόρθωση του

Μαθηματικά

 • Ασκησεις στο τετράδιο

Φυσική

 • Ενότητα 5η κεφ σπονδυλωτά σελ 68 – 69 
 • Ασκήσεις στο φυλλάδιο 

Ενημέρωση  24/1/2014

Γλώσσα

 • βιβλίο σελ 24 ασκ 4α-β,5α-β
 • σελ 29 ασκ 9

Φυσική

 • 5η ενότητα κεφ 1 Σπονδυλωτά σελ 64 – 67

Ιστορία

 • Κεφ 8 Οι αγώνες του Κανάρη σελ 102 -105
 • σελ 105 τις ερωτήσεις

Μαθηματικά 

 • Κεφ 26
 • Τετράδιο εργασιών ασκ 1 , 2 πρ 1 σελ 21

Ενημέρωση  22/1/2014

Γλώσσα

 • το  ιδιο    μάθημα

Γεωγραφία

 • κεφ18   σελ65-67
 • τετράδιο εργασιών   1  ,2  σελ  29

 

Ενημέρωση  20/1/2014

Μαθηματικά

 • Διαγώνισμα

Ιστορία

 • Κεφ 7 Η Άλωση της Τριπολιτσά σελ 98 – 101

Γλώσσα

 • Ανάγνωση σελ 20 – 21
 • Ορθογραφία απο Δευτέρα.. έως πάω
 • Βιβλίο ασκ 2α , 2β σελ 23

 Ενημέρωση  17/1/2014

Μαθηματικά

 • Επανάληψη για τεστ

Γεωγραφία

 • Κεφ 17 σελ 61 – 63
 • Τετράδιο εργασιών ασκ 1 , 2 , 3 , 4

 Ενημέρωση  16/1/2014

Γλώσσα

 •  σελ 18 ασκ 7 , σελ 19 ασκ 8 , 9

Μαθηματικά

 • Κεφ 25 Η έννοια της μεταβλητής 
 • Φυλλάδιο ασκ 2 , 3 , 4 , 6
 • Τετράδιο εργασιών σελ 19 ασκ 1 , 2

 Ενημέρωση  15/1/2014

Γλώσσα

 • Ανάγνωση σελ 14 – 15
 • Ορθογραφία από συχνά με…έως την ντομάτα σελ 14

Γεωγραφία

 • Κεφ 16
 • Ασκήσεις απο εργασιών (όλες)

Μαθηματικά

 • κεφ 24
 • Τετράδιο εργασιών σελ 17 ασκ 1 , 2 πρ 1 , 2 , 3

 Ενημέρωση  13/1/2014

Γλώσσα

 • Βιβλίο σελ 11 ασκ 7 , σελ 13  ασκ 9
 • Τετράδιο εργασιών σελ 51 ασκ 1

Ιστορία

 • Το υπόλοιπο μάθημα

Μαθηματικά 

 • Κεφ 24 ασκήσεις απο το πίνακα

 Ενημέρωση  9/1/2014

Μαθηματικά

 • κεφ 23
 • Τετράδιο εργασιών σελ 15 πρ 2 , σελ 16 πρ 3

Γεωγραφία

 • Κεφ 15 
 • Τετράδιο εργασιών   ( όλες τις ασκήσεις του κεφαλαίου)

 

 Ενημέρωση  9/1/2014

Γλώσσα

 • ασκ απο το πίνακα
 • Ορθ και ανάγνωση το ίδιο
 • Βιβλίο σελ 11 ασκ 6

Μαθηματικά

 • Κεφ 23
 • Τετράδιο εργασιών Σελ 15  ασκ 1 , 2 πρ 1

Ιστορία

 • Ενότητα Γ κεφ 6 ( το μισό μάθημα)

Θρησκευτικά

 • Ενότητα 4 κεφ 17 σελ 57 -59

 Ενημέρωση  8/1/2014

Γλώσσα

 • Βιβλίο Σελ 9 ασκ 2
 • Ανάγνωση σελ 8 – 9
 • Ορθογραφία από ολική καταστροφή έως είναι τεράστιες

Γεωγραφία

 • Κεφ 14 Βιβλίο 52 – 54
 • Τετράδιο εργασιών σελ 21 ασκ 1 , 2 ,3

ενημέρωση μαθημάτων έτους 2012

Αφήστε μια απάντηση