Ε΄ ΤΑΞΗ

Ο δάσκαλος της τάξης δέχεται κάθε  Παρασκευή και ώρα 12:25 – 13:15

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  ΓΙΑ ΑΠΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ

Τελευταία ενημέρωση 03/6/2014

Γλώσσα

 • Τετράδιο εργασιών σελ 60 – 68 , σελ 69 ασκ 8,9 , σελ 70 ασκ 10

Φυσική

 • σελ 168 ασκ 1,2 , σελ 173 ασκ 1,2

 ενημέρωση 02/6/2014

Γλώσσα

 • Ανάγνωση σελ 76,79,80
 • ασκ 5 σελ 82
 • Τετράδιο εργασιών σελ 62 ασκ 3 . σελ 64 ασκ 4 , 5 , σελ 67 ασκ 7

Μαθηματικά

 • σελ 108  ασκ 1
 • σελ 109 ασκ 1,2

Ιστορία

 • Κεφ 35

 ενημέρωση 29/05/2014

 

Γλώσσα Διαγώνισμα Τρίτη 3/6/2014 διάβασμα γραμματική

Μαθηματικά

 • Ασκήσεις στο τετράδιο

 ενημέρωση 27/05/2014

Γλώσσα

 • Άσκηση στο τετράδιο 
 • Γραμματική σελ 114 – 118

 ενημέρωση 20/05/2014

Γλώσσα

 • Βιβλίο σελ 71 ασκ 4 , σελ 72 ασκ 5

Φυσική

 • σελ 160 ασκ 1,2

Τελευταία ενημέρωση 14/05/2014

Μαθηματικά

 • βιβλίο ασκ 4 σελ 133
 • τετράδιο εργασιών ασκ γ σελ 18 , ασκ δ,ε σελ 19

Γλώσσα

 • Διαβάζω απο γραμματική αντωνυμίες

Ιστορία 

 • κεφ 34 
 • τετράδιο εργασιών ασκ 4 σελ 45

ενημέρωση 13/05/2014

Γλώσσα

 • Βιβλίο σελ 60 ασκ , σελ 61 ασκ

Φυσική

 • ασκ 1 σελ 107

 ενημέρωση 12/05/2014

Μαθηματικά

 • Τετράδιο εργασιών ασκ 6 σελ 31
 • τεστ τετάρτη 14/5/2014 ασκ απο τετράδιο

Να φέρω αύριο Μαθηματικά αντί Θρισκευτικά

Γλώσσα

 • Ανάγνωση σελ 58 , 59

Φυσική

 • ασκ 1,2 σελ 154

Ιστορία

 • Κεφ 33

 

 ενημέρωση 08/05/2014

Γεωγραφία

 • Κεφ 38
 • σελ 124-126
 • Τετράδιο εργασιών ασκ 1,3 σελ 54

 ενημέρωση 06/05/2014

Γλώσσα

 • Τετράδιο εργασιών σελ 39 ασκ 4
 • σελ 40 ασκ 6
 • σελ 41 ασκ 7

Φυσική

 • σελ 149 ασκ 1,2

Θρησκευτικά

 • ασκ 1,2

ενημέρωση 28/04/2014

Γλώσσα

 • βιβλίο ασκ 5 σελ 38 , ασκ 6 σελ 39 , ασκ 8 σελ 40 , ασκ 9 σελ 41

Ιστορία

 • κεφ 31 σελ 95
 • Τετράδιο εργασιών ασκ 2,3 σελ 40

Φυσική

 • ασκ 1,2,3,4 σελ 139

 ενημέρωση 9/04/2014

Γλώσσα

 • Ανάγνωση σελ 29-30
 • Φυλλάδιο

Μαθηματικά

 • Τετράδιο εργασιών ασκ α,β σελ 16 , ασκ δ σελ 17
 • ασκήσεις τετράδιο
 • Αύριο διαγώνισμα προπαίδεια

Ιστορία

 • Κεφ 30β

ενημέρωση 8/04/2014

Φυσική

 • ασκ 1,2,3 σελ 135

Γλώσσα

 • Τετράδιο εργασιών ασκ 7 σελ 32

 ενημέρωση 7/04/2014

 

Γλώσσα

 • Ασκήσεις στο τετράδιο
 • Ανάγνωση σελ 27-28
 • Ορθ σελ 28
 • Τετράδιο εργασιών ασκ 1 σελ 27, ασκ 9 σελ 33-34

Μαθηματικά

 • Βιβλίο ασκ 3,4,5 σελ 91

Ιστορία

 • Κεφ 30

Φυσική

 • Διάβασμα για τεστ

 ενημέρωση 3/04/2014

Γεωγραφία

 • Για τεστ τους νομούς-πρωτεύουσες Στερεά Ελλάδα και να μάθω Πελοπόννησο
 • Διάβασμα κεφ 34

Γλώσσα 

 • Τετράδιο εργασιών σελ 30-31 ασκ 5-6

Τελευταία ενημέρωση 2/04/2014

Γλώσσα

 • Ασκήσεις στο τετράδιο
 • Βιβλίο άσκηση σελ 23
 • Τετράδιο εργασιών ασκ 2,3 σελ 28

Μαθηματικά

 • Τετράδιο εργασιών σελ 14-15 ασκ β,γ,δ

Ιστορία

 • Κεφ 29
 • Τετράδιο εργασιών ασκ 1 σελ 38

 ενημέρωση 1/04/2014

Γραμματική 

 • σελ 125 ασκ 27

Γλώσσα

 • Βιβλίο σελ 24 ασκ 4
 • άσκηση σελ 22

Φυσική

 • Τεστ 8/4/2014 στο κεφ ηλεκτρισμός σελ 94-125
 • γλωσσάρι και μια ματιά διάβασμα σελ 71
 • ασκ 1,2,3 σελ 130

Θρησκευτικά

 • ασκ 1 σελ 80

 ενημέρωση 31/03/2014

Γλώσσα

 • Βιβλίο σελ 15 ασκ 3
 • σελ 16 ασκ 4
 • Τετράδιο εργασιών σελ 30 ασκ 4
 • σελ 33 ασκ 8

Μαθηματικά

 • Βιβλίο σελ 88 ασκ 1
 • σελ 89 ασκ 3
 • τετράδιο εργασιών σελ 14 ασκ α

Ιστορία

 • Κεφ 28 σελ 85-86

 ενημέρωση 27/03/2014

και εξέταση Ήπειρο και Θεσσαλία

Γλώσσα 

 • σελ 11 ασκ 4
 • Βιβλίο ανάγνωση σελ 13 ασκ 1 , σελ 14 ασκ 2

Μαθηματικά

 • Τετράδιο εργασιών ασκ α,β,γ σελ 12 ασκ 3 σελ 13

 ενημέρωση 26/03/2014

Γλώσσα

 • Ανάγνωση σελ 8
 • Ορθογραφία σελ 8
 • ασκ 3 σελ 10

Μαθηματικά

 • Τετράδιο εργασιών σελ 11 ασκ γ,δ,ε
 • ασκ στο τετράδιο

Ιστορία

 • κεφ 27

ενημέρωση 20/03/2014

Γεωγραφία

 • Κεφ 34 σελ 112
 • τετράδιο εργασιών ασκ  1 σελ 49

 ενημέρωση 12/03/2014

Γλώσσα

 • Βιβλίο ανάγνωση σελ 78 
 • ασκ 3 σελ 79
 • ασκ 4 σελ 80
 • ασκ 5 σελ 81
 • τετράδιο εργασιών σελ 24 ασκ 4

Μαθηματικά

 • ασκήσεις τετράδιο

Γεωγραφία

 • Κεφ 29

 ενημέρωση 12/03/2014

Γλώσσα

 • Βιβλίο σελ 86 ασκ 4 
 • σελ 87 ασκ 6
 • ασκ στο τετράδιο

Μαθηματικά

 • βιβλίο σελ 81 ασκ 3
 • άσκηση στο τετράδιο

 

 

 ενημέρωση 11/03/2014

Γλώσσα

 • Βιβλίο σελ 82,83 ανάγνωση
 • ασκ 2 σελ 84
 • Τετράδιο εργασιών σελ 20 ασκ ,σελ 22 ασκ 7

Φυσική

 • κεφ 6 
 • Τετράδιο εργασιών ασκ 1 σελ 113 , ασκ 2,3,4 σελ 114

ενημέρωση 10/03/2014

Γλώσσα

 • Βιβλίο ανάγνωση σελ 75-76 
 • Ορθογραφία σελ 76
 • Τετράδιο εργασιών σελ 20 ασκ 5

Φυσική

 • σελ 111 ασκ 1,2,3

Ιστορία

 • Κεφ 24

 ενημέρωση 07/03/2014

Μαθηματικά

 • Διάβασμα ξανά τα φυλλάδια  τεστ Δευτέρα 10/03/2014

Φυσική 

 • σελ 108 ασκ 1,2,3,4

Γεωγραφία

 • Κεφ 28

Θρησκευτικά

 • Κεφ 4.5

 ενημέρωση 06/03/2014

Μαθηματικά

 • Να διαβάσω πάλι τα φυλλάδια

Γεωγραφία 

 • Κεφ 27 
 • Τετράδιο εργασιών  σελ 40 ασκ 1,2

 ενημέρωση 05/03/2014

Γλώσσα

 • Βιβλίο σελ 73 ασκ 4 , σελ 74 ασκ 5
 • Τετράδιο εργασιών σελ 16 ασκ 2, σελ 17 ασκ

Μαθηματικά

 • Φυλλάδιο

Ιστορία

 • Κεφ 23 σελ 70,71

 ενημέρωση 04/03/2014

Γλώσσα

 • Βιβλίο σελ 70 ανάγνωση
 • σελ 71 ασκ 1,2
 • σελ 73 ασκ 3

Φυσική

 • Κεφ 2 σελ 98 ασκ 1,2 σελ 100

Θρησκευτικά

 • Κεφ 4.4 σελ 72  ασκ 2

 ενημέρωση 28/02/2014

Μαθηματικά

 • Ασκήσεις στο τετράδιο

 ενημέρωση 25/02/2014

Γλώσσα

 • Τεστ Τρίτη 4/3/2014

Μαθηματικά

 • Τετράδιο εργασιών σελ 30 ασκ α , σελ 31 ασκ γ,δ

 ενημέρωση 24/02/2014

Γλώσσα

 • Ανθολόγιο σελ 94 ασκ 3
 • ανάγνωση 90-93
 • Ορθογραφία σελ 90

Μαθηματικά

 • Ασκήσεις στο τετράδιο

Ιστορία

 • τεστ κεφ 17,18,19,20,21,22 την Τετάρτη  26/2/2014

Φυσική

 • Κεφ το ηλεκτροσκόπιο

 ενημέρωση 21/02/2014

Μαθηματικά

 • Βιβλίο σελ 67 ασκ 4
 • Τετράδιο εργασιών σελ 28 ασκ α,β σελ 29 ασκ γ,δ

Γεωγραφία

 • Κεφ 26
 • τετράδιο εργασιών σελ 39 ασκ 1

Θρησκευτικά

 • Κεφ 4.2
 • σελ 67 ασκ2

 ενημέρωση 18/02/2014

Γλώσσα

 • Τετράδιο εργασιών ασκ 1,2 σελ 97

Φυσική

 • ασκ 1,2 σελ 97

Θρησκευτικά

 • Κεφ 4.2 σελ 65 ασκ 2

 ενημέρωση 17/02/2014

Γλώσσα

 • Βιβλίο σελ 66 ασκ 2 , σελ 67 ασκ 3 
 • Τετράδιο εργασιών σελ 14 ασκ 10
 • ασκ 8 σελ 13 Ορθογραφία , να φέρω Γραμμάτική , ανθολόγιο

Μαθηματικά

 • Φυλλάδιο

Ιστορία

 • Επανάληψη απο 17 έως 22 τεστ 24/2/2014

Φυσική

 • ξανά δίαβασμα το βιβλίο

ενημέρωση 14/02/2014

Μαθηματικά

 • Τετράδιο εργασιών σελ 36 ασκ β , σελ 37 ασκ γ,δ 

ενημέρωση 13/02/2014

Γλώσσα

 • Βιβλίο ασκ σελ 60
 • Τετράδιο εργασιών σελ 10 ασκ 4
 • σελ 11 ασκ 5
 • σελ 13 ασκ 9

Γεωγραφία

 • Κεφ 24
 • Τετράδιο εργασιών ασκ 2 σελ 36

Θρησκευτικά

 • Κεφ 3.4 ασκ 2 σελ 59

Γεωγραφία

 • Κεφ 23 
 • Τετράδιο εργασιών ασκ 2 σελ 35

ενημέρωση 12/02/2014

 

Γλώσσα

 • Βιβλίο σελ 63 ασκ 3,4,5
 • Ορθογραφία σελ 60 , 61
 • Ανάγνωση σελ 60 ,62
 • Ασκήσεις σελ 60

Μαθηματικά

 • Βιβλίο ασκ σελ 75
 • Τετράδιο εργασιών σελ 36 ασκ α

Ιστορία

 • Κεφ 22

 ενημέρωση 11/02/2014

 

Γλώσσα

 • 2 Φυλλάδια

Φυσική

 • Σελ 90-92 ασκ 1,2,3
 • Να διαβάσω τα συμπέρασμα

 ενημέρωση 10/02/2014

Γλώσσα

 • Βιβλιο σελ 55 ασκ 1 ,2,3 
 • σελ 57 ασκ 4
 • σελ 58 ασκ 5,6 
 • σελ  54 ανάγνωση

Μαθηματικά

 • Τετράδιο εργασιών σελ 35 ασκ στ

Ιστορία 

 • Κεφ 21

 

 ενημέρωση 07/02/2014

 

Μαθηματικά

 • Βιβλιο σελ 34 – 35 ασκ α, β , γ, δ
 • Πρόβλημα στο τετράδιο

Φυσική

 • Σελ 88 συμπέρασμα , ασκ 1 , 2,3

Γεωγραφία

 • σελ 33 ασκ 2,3
 • σελ 34 ασκ 4

Θρησκευτικά

 • Μάθημα σελ 54 ασκ 2 σελ 56

 ενημέρωση 06/02/2014

Γλώσσα

 • Να διαβάσω τα 2 φυλλάδια για την Δευτέρα 10/2/2014

Μαθηματικά

 • Φυλλάδιο
 • Τετράδιο

Γεωγραφία

 • Κεφ 21

Τετράδιο εργασιών σελ 32 ασκ 1

 ενημέρωση 05/02/2014

Γλώσσα

 • 2 φυλλάδια

Μαθηματικά

 • Τετράδιο εργασιών σελ 27 ασκ ε , στ
 • βιβλίο σελ 65 ασκ
 • ασκ στο τετράδιο

Ιστορία

 • κεφ 20
 • ασκ 1 ,2 ,3 σε 26 Τετράδιο εργασιών

 ενημέρωση 04/02/2014

Γλώσσα

 • Βιβλίο σελ 68 ασκ 7 ορθ και ανάγνωση λέξεων
 • σελ 69 Ανάγνωση
 • σελ 70 ασκ 9

Φυσική

 • σελ 86 ασκ 1

Θρησκευτικά

 • σελ 51 ασκ 1,2

 ενημέρωση 03/02/2014

Γλώσσα

 • Τετράδιο εργασιών σελ 66 ανάγνωση και ορθογραφία
 • σελ 67 ασκ 5 , 6
 • ασκ στο τετράδιο

Μαθηματικά

 • Τετράδιο εργασιών σελ 26 ασκ α , β , γ

Ιστορία

 • Κεφ 19
 • Οσοι μπορούν  να βρούν πληροφορίες για το υγρό πύρ

 ενημέρωση 31/1/2014

Μαθηματικά

 • σελ 622 κεφ 22
 • ασκ β , γ , δ , ε , στ

Φυσική

 • σελ 83 ασκ 1 – 2
 • Δευτέρα δεκάλεπτο τέστ

Γεωγραφία

 • σελ 69 Κεφ 20 
 • Τετράδιο εργασιών ασκ 1 – 2 – 3

 ενημέρωση 29/1/2014

Γλώσσα

 • ασκ 47 και 50( πρώτη παράγραφος)
 • Τετράδιο εργασιών σελ 63 ανάγνωση
 • σελ σ4 ασκ 1

Ιστορία

 • Κεφ 18 σελ 56 ( το υπόλοιπο μάθημα)
 • Τετράδιο εργασιών ασκ 4 σελ 24 

 ενημέρωση 28/1/2014

Γλώσσα

 • Φυλλάδιο
 • Συντακτική ανάλυση ( τα υπογραμμισμένα)
 • Βιβλιο σελ 45 ασκ 1

Φυσική

 • μέχρι σελ 82 δίαβασμα

Θρησκευτικά

 • Το ίδιο μάθημα

 ενημέρωση 27/1/2014

Γλώσσα

 • Ανάγνωση , ορθ σελ 41
 • σελ 42 , 43 ασκ 2 , 3
 • Φυλλάδιο

Μαθηματικά

 • Φυλλάδιο

Ιστορία

 • Μάθημα 18 σελ 55

ενημέρωση 25/1/2014

Μαθηματικά

 • Τετράδιο εργασιών σελ 20 σκ β,γ,δ,ε,στ

Φυσική

 • Κεφ 3 ασκ 2,3

Γεωγραφία

 • Κεφ 19 Οι ποταμοί της Ελλάδας
 • Τετράδιο εργασιών ασκ 1,2,3 σελ 30

Θρησκευτικά

 • Κεφ 3.1 σελ 48 ασκ 1 , 3

 ενημέρωση 24/1/2014

Γλώσσα

 • Να διαβάσω καλά τους παραστατικούς και υποτακτικούς συνδέσμους, καθώς και τα είδη

των δευτερευουσών προτάσεων

 • ΤΗΝ ΔΕΎΤΕΡΑ 27/11/2014 θα κάνουμε (10 λεπτό) Τεστ στην ανάγνωση εξαρτημένων προτάσεων.

Μαθηματικά

 • Ασκήσεις και προβλήματα στο τετράδιο.

Γεωγραφία

 • δεν προχωρήσαμε αφού κάναμε ένα μέρος της παρουσίασης των λογοτεχνικών βιβλίων .

ΣΗΜΕΙΩΣΉ : Τη Δευτέρα να μην ξεχάσω το τετράδιο  του <<σκέφτομαι και γράφω>>

ενημέρωση 22/1/2014

Γλώσσα

 • ασκ 5    σελ  40
 • Φυλλάδιο

Μαθηματικά

 • Τετράδιο εργασιών σελ  20 ασκ   β , δ  ,  ε

Ιστορία    

 • Γράφουμε  διαγώνισμα  τη  Δευτέρα  27/1/2014 σε ολο  το κεφάλαιο           

 ενημέρωση 20/1/2014

Γλώσσα

 • φυλλάδιο

Μαθηματικά

 • τετράδιο προβλήματα

Ιστορία

επανάληψη για τετάρτη κεφ 13 – 16

Φυσική

διαγώνισμα Δευτέρα 27/1/2014

Κεφ 2 σελ 74 -77 ασκ 1 , 2 ,  3 , 4

 ενημέρωση 17/1/2014

Μαθηματικά 

 • Προβλήματα στο τετράδιο

Γεωγραφία

 • Κεφ 18 
 • Τετράδιο εργασιών ασκ 1 , 2

Θρησκευτικά 

 • 2,6 κειμ ασκ 1 ( α, β) ασκ 2

 ενημέρωση 16/1/2014

Γλώσσα

 • σελ 12 , 13 τα μπλε πινακάκια ( λίγα λόγια γι αύτο συντακτική ανάλυση )
 • Ορθογραφία το δεύτερο πινάκακι σελ 13 , φυλλάδιο για συντακτική ανάλυση

Μαθηματικά

 • Τετράδιο εργασιών σελ 18 ασκ α , β σελ 19 ασκ δ

Γεωγραφία 

 • Το ίδιο μάθημα

ενημέρωση 15/1/2014

Γλώσσα

 • Τετράδιο εργασιών σελ 60 ασκ 8 , σελ 62 ασκ 9
 • Ορθογραφία σελ 60 (απο οι ορχύστρες…εως συνθέτης)
 • Ανάγνωση 2 κείμενα

Μαθηματικά

 • σελ 55 Συμπέρασμα
 • σελ 54 εργ 1
 • σελ 55 εργ 2
 • Τετράδιο εργασιών σελ 19 πρ στ

Γεωγραφία

 • Κεφ 17 Το κλίμα της Ελλάδας)
 • Τετράδιο εργασιών  1 , 2 , 3 σελ 26 , 27

 ενημέρωση 13/1/2014

Γλώσσα

 • Τετράδιο εργασιών σελ 56 ασκ 4 , 5 , 6

Μαθηματικά

 • Πρόβλημα στο τετράδιο

Ιστορία

 • Αγία σοφία κεφ 15 ασκ 1

Φυσική

 • Το υπόλοιπο μάθημα

 ενημέρωση 10/1/2014

Μαθηματικά

 • Τετράδιο εργασιών ασκ β σελ 16 , ασκ γ σελ 17
 • Ασκήσεις απο τεράδιο

Φυσική

 • Θερμότητα ΦΕ 1 Το θερμόμετρο έως σελ 71 1 συμπέρασμα

Γεωγραφία

 • Κεφ 17
 • Τετράδιο εργασιών ασκ 1 , 2 σελ 26

Θρησκευτικά

 • Κεφ 2,5 
 • Ασκ 3 σελ 40

Ενημέρωση  9/1/2013

Γλώσσα

 • σελ 17 – 18 ανάγνωση
 • σελ 17 Ορθογραφία 1η στροφή
 • σελ 19 ορθογραφία λέξεις απο μπλε πίνακα
 • Τετράδιο εργασιών  σελ 53 (κείμενο) , σελ 55 ασκ 2 . σελ 56 ασκ 3

Μαθηματικά 

 • Τετράδιο εργασιών σελ 16 ασκ α , σελ 17 ασκ δ , ε

Γεωγραφία

 • κεφ 16 Τετράδιο εργασιών ασκ 1 , 3

 ενημέρωση 8/1/2014

Γλώσσα

 • σελ 14 -15 συντακτική ανάλυση σημειωμένων προτάσεων 
 • ασκ 3 , 4 σελ 16
 • φυλλάδιο για έλεγχο

Μαθηματικά 

 • Ασκήσεις στο τετράδιο

Ιστορία

 • Το επόμενο μάθημα Κεφ 14

 

 

ενημερώσεις έτους 2012

Επιλέξτε όσες ασκήσεις επιθυμείτε

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ!!

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ-ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ

ΜΑΘ Ε΄επανάληψη χριστ 1

ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ Ε

ΤΟ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΡΗΜΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΗΓΟΡΠΟΥΜΕΝΟ

Διαίρεση φυσικών και δεκαδικών αριθμών

Αφήστε μια απάντηση