ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

              Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ

6/ΘΕΣΙΟ 3ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥ

Η Διευθύντρια του 3ου Δημοτικού Σχολείου Πόρτο Ράφτη, έχοντας υπόψη:

 1. Τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 45 του Ν. 2696/1999 (Φ.Ε.Κ 57 Α’/23.3.1999).

 2. Την παρ. 45 άρθρ.14 Ν.2817/2000 (Φ.Ε.Κ 78 Α’/14.3.2000).

 3. Την με αρ. πρωτ. 2515/5/13-στ’/15.9.1997 Κ.Υ.Α (Φ.Ε.Κ 839 Β’/19.9.97) (η παρ. 2 αντικαταστάθηκε με την Α.Π 2515/5/13ο/16.10.1997 (Φ.Ε.Κ 967 Β’/29.10.1997).

 4. Την με αρ. 32633/29.9.2000/Υ.Α.

 5. Την με αρ. πρωτ. Φ.11.1/564/Γ1/598/25.6.1999 εγκύκλιο του ΥΠ.Ε.Π.Θ, σύμφωνα με την οποία η επιλογή του Σχολικού τροχονόμου θα γίνει σε επίπεδο σχολικής μονάδας από επιτροπή, η οποία αποτελείται από: 1. Το Διευθυντή της σχολικής μονάδας, ως Πρόεδρο 2. Τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής, 3. Τον Πρόεδρο του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων

Προκηρύσσει

Την πλήρωση της θέσης Εθελοντή Σχολικού Τροχονόμου,

σύμφωνα με τα παρακάτω:

 1. Η πρόσληψη θα γίνει μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους 2014-2015, δηλαδή από ……………….μέχρι 15-6-2015.

 2. Στη θέση αυτή μπορεί να απασχοληθεί κάθε ενήλικο άτομο, άνω των 18 ετών, ανεξάρτητα από το αν εργάζεται ή όχι. Αρκεί να μπορεί να ανταποκριθεί στο ωράριο και τις υποχρεώσεις του. Τονίζεται ο εθελοντικός χαρακτήρας του έργου.

 3. Οι ώρες απασχόλησης είναι:

 • Από τις 7:45 μέχρι τις 8:20 το πρωί

 • Από τις 12:15 μέχρι τις 12:35 (πέντε φορές την εβομάδα), από τις 13:10 μέχρι τις 13:30 (τρεις φορές την εβδομάδα) και από τις 13:50 ως τις 14:15 (δύο φορές την εβδομάδα).

Οι ώρες αυτές, που αφορούν την προσέλευση και την αποχώρηση των μαθητών προς και από το σχολείο, μπορεί να αλλάξουν, αν για οποιοδήποτε λόγο τροποποιηθούν οι ώρες λειτουργίας του σχολείου.

 1. Στην/στον εθελοντή Σχολικό Τροχονόμο θα καταβάλλεται από τη Σχολική Επιτροπή μηνιαία αποζημίωση ύψους 176 ευρώ, για την κάλυψη των εξόδων κίνησής του.

 2. Ο εθελοντής Σχολικός τροχονόμος δεν ασφαλίζεται σε κανένα ασφαλιστικό φορέα.

 3. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του η/ο Σχολικός Τροχονόμος χρησιμοποιεί φορητή πινακίδα «SΤΟΡ» και φορά γιλέκο, χρώματος ανοικτού κίτρινου. Στην εμπρόσθια και οπίσθια όψη του αναγράφεται, σε δύο παράλληλες γραμμές, με κεφαλαία γράμματα, ανεξίτηλου μαύρου χρώματος η φράση «ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ». Το γιλέκο και οι πινακίδες χορηγούνται από το σχολείο.

 4. Το άτομο που θα επιλεγεί θα ασκήσει τα καθήκοντά του αφού εκπαιδευτεί κατάλληλα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν μέχρι την Παρασκευή 12-9-2014, στις 13:30 το μεσημέρι στη διεύθυνση του Σχολείου:

 1. Αίτηση (να ζητήσουν το σχετικό έντυπο).

 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη διεύθυνση του Σχολείου.

                                                                                                  Η Διευθύντρια του Σχολείου

                                                   Ελένη Ψιλού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την Παρασκευή 4 Απριλίου 2014 το σχολείο δε θα λειτουργήσει

λόγω της συμμετοχής των εκπαιδευτικών στην απεργία της ΔΟΕ.

ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗΣ ΓΙΟΡΤΗΣ

Η χριστουγεννιάτικη γιορτή μας θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου στις 17:30 και όχι στις 18:30 για λόγους που αφορούν στη λειτουργία του 1ου Δημοτικού Σχολείου Πόρτο Ράφτη.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

σας ενημερώνουμε ότι την Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2013 θα πραγματοποιηθεί η ενημέρωση γονέων και θα δοθεί η βαθμολογία Α΄τριμήνου στις τάξεις Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄. Η ενημέρωση για τις τάξεις Α΄ και Β΄ θα ξεκινήσει στις 12:25 και για τις υπόλοιπες τάξεις στις 13:15.

ΑΓΙΑΣΜΟΣ

Την Τετάρτη 11 Σεπτεβρίου 2013 και ώρα 9:15 θα πραγματοποιηθεί στο σχολείο μας ο Αγιασμός  για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς .

Μετά τον αγιασμό τα παιδιά θα μπουν στις τάξεις και θα γίνει η διανομή των σχολικών βιβλίων. Γι’ αυτό θα πρέπει τα παιδιά να έχουν μαζί τους την τσάντα τους.

Ευχόμαστε σε όλους καλή και δημιουργική χρονιά !

 

ΩΡΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Α΄ΤΑΞΗΣ

 

Οι εγγραφές για την Α΄ τάξη θα πραγματοποιούνται τις εξής ημέρες και ώρες:

Από τις 3 ως και τις 14 Ιουνίου από τις 8:30 ως τις 10:00 και από τις 13:15 ως τις 14:00.

Από τις 17 ως και τις 21 Ιουνίου από τις 8:30 ως τις 13:30.

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

(ΕΓΓΡΑΦΗ Α΄ΤΑΞΗ)

 

Αγαπητοί γονείς,

σας ενημερώνουμε σχετικά με τη συμπλήρωση του Ατομικού Δελτίου Υγείας για την εγγραφή στην Α΄ τάξη ότι:

 

Ø Η καρδιολογική εξέταση (τρίπλεξ και καρδιογράφημα) και η οφθαλμολογική εξέταση μπορούν  να γίνουν εκτός από τους ιδιώτες γιατρούς, είτε από γιατρούς του ΕΟΠΥΥ, είτε στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο κατόπιν ραντεβού στο τηλεφωνικό κέντρο        ( τηλ. 2132032000).

Ø Η οδοντολογική εξέταση μπορεί να γίνει και στο Κέντρο Υγείας Μαρκοπούλου, μετά από συνεννόηση.

Ø Όταν ολοκληρωθούν οι παραπάνω εξετάσεις θα επιδειχθούν στον παιδίατρο ο οποίος θα συμπληρώσει το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή ( ιδιώτη ή γιατρό του ΕΟΠΥΥ, είτε στο Κέντρο Υγείας Μαρκοπούλου στο Παιδιατρικό Τμήμα κατόπιν ραντεβού).

Ø Σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/261 /44789 /Γ1/23-4-2012 εγκύκλιο, τα δικαιολογητικά που αφορούν πιστοποιητικά υγείας (οδοντολογική, καρδιολογική και οφθαλμολογική εξέταση για την Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου) μπορούν να κατατεθούν στις σχολικές μονάδες έως τις 13 Σεπτεμβρίου 2013.

 

 

 

 

Εγγραφές μαθητών για το σχολικό έτος 2013-2014

 

 

 

Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τα άρθρα 7, §1 των Π.Δ. 200/98 & 201/98 (ΦΕΚ 161Α/13-7-1998) όπως τροποποιήθηκαν από το άρθρο 7, §3 του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78Α/14-3-2000), οι εγγραφές των νηπίων και των μαθητών για κάθε σχολικό έτος πραγματοποιούνται από 1 έως 21 Ιουνίου του προηγούμενου σχολικού έτους.

Στην Α’ τάξη εγγράφονται μαθητές που συμπληρώνουν ηλικία 6 ετών την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής.

 Σύμφωνα με τις διατάξεις της §3 του άρθρου 7 του Π.Δ. 201/1998 (ΦΕΚ 161Α), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 του Ν.3687/2008 (ΦΕΚ 159Α/1-8-2008), τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου είναι τα εξής:

1. Πιστοποιητικό γέννησης, Δήμου ή Κοινότητας για την εγγραφή του μαθητή στα οικεία μητρώα ή δημοτολόγια, το οποίο εκδίδεται το τελευταίο πριν την εγγραφή τρίμηνο και στο οποίο αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς η ημερομηνία γέννησης.

2. Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή (γαλάζιο βιβλιάριο υγείας), ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

3.  Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή (π.χ. λογαριασμός ή μισθωτήριο συμφωνητικό).

4.  Πιστοποιητικό οδοντολογικής εξέτασης (το έντυπο υπάρχει στο τέλος του γαλάζιου βιβλιαρίου υγείας).

5. Πιστοποιητικό καρδιολογικής εξέτασης στο οποίο να αναφέρεται ότι το παιδί μπορεί να συμμετέχει στο μάθημα της γυμναστικής.

6. Πιστοποιητικό οφθαλμολογικής εξέτασης.

7. Το ατομικό Δελτίο Υγείας που θα συμπληρωθεί από παιδίατρο.

Σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/261 /44789 /Γ1/23-4-2012 εγκύκλιο, τα δικαιολογητικά που αφορούν πιστοποιητικά υγείας (οδοντολογική, καρδιολογική και οφθαλμολογική εξέταση για την Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου) μπορούν να κατατεθούν στις σχολικές μονάδες έως τις 13 Σεπτεμβρίου 2013.

8. Βεβαίωση παρακολούθησης νηπιαγωγείου.

Σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.7 /229 / 53868 /Γ1/10-5-2011 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. ,

« …Όπου δεν είναι δυνατή η προσκόμιση Βεβαίωσης παρακολούθησης νηπιαγωγείου, οι γονείς και κηδεμόνες των νηπίων υποβάλλουν σχετική αίτηση προς τον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης Π.Ε., στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι μη φοίτησης. Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης, αφού εξετάσει την εν λόγω αίτηση, εγκρίνει την εγγραφή του μαθητή. Αν ο Διευθυντής Εκπαίδευσης δεν κάνει δεκτή την αίτηση των γονέων, τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις της περιπτ. 26, της §4, του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α)».

9. Το έντυπο εγγραφής που δίνεται από το σχολείο για να συμπληρωθούν διάφορα χρήσιμα στοιχεία.

10. Αίτηση για το ολοήμερο. Οι γονείς που ενδιαφέρονται θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση εργασίας ή ανεργίας.

 

 

 

 

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

Θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας στο κρίσιμο ζήτημα της οδικής ασφάλειας των πεζών, μαθητών και των συνοδών τους, κατά την μετακίνησή τους προς και από το σχολείο στους δρόμους γύρω από αυτό.

Για το σκοπό αυτό, όπως γνωρίζετε, έγιναν όλες οι προβλεπόμενες ενέργειες και κατορθώσαμε να τοποθετηθεί η σχολική τροχονόμος και στο δικό μας σχολείο από τον περασμένο Δεκέμβριο.

Παρόλο που η υποχρέωση συμμόρφωσης στις υποδείξεις της σχολικής τροχονόμου και ο σεβασμός προς το πρόσωπό της θεωρούνται αυτονόητα, δυστυχώς παρατηρήθηκαν φαινόμενα παράβασης των παραπάνω κανόνων.

Γι το λόγο αυτό και προς ενημέρωσή σας, παραθέτουμε το  σχετικό άρθρο του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, με την παράκληση να το λάβετε σοβαρά υπόψη σας, ώστε να μην επαναληφθούν παρόμοια περιστατικά που στενοχωρούν όλους μας.

ΑΡΘΡΟ 45 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Ειδικές υποχρεώσεις οδηγών και πεζών προς τα αστυνομικά όργανα και τους σχολικούς τροχονόμους :

1. Οι οδηγοί οχημάτων και οι πεζοί υποχρεούνται να συμμορφώνονται στο σήμα στάσης το οποίο δίνουν τα αστυνομικά όργανα που φορούν στολή.

2. Οι οδηγοί οχημάτων, όταν καλούνται από τα όργανα αυτά, υποχρεούνται να δείχνουν κάθε στοιχείο σχετικό με την κυκλοφορία του οχήματός τους.

3. Για την οδική ασφάλεια των πεζών μαθητών κατά τις μετακινήσεις τους προς και από τα σχολεία, μπορούν να χρησιμοποιούνται σχολικοί τροχονόμοι. Ο σχολικός τροχονόμος ρυθμίζει την κυκλοφορία σε ορισμένο σημείο της οδού (και όχι σε διασταύρωση), διακόπτοντας τη ροή οχημάτων σε διατομή της οδού, όπου υπάρχει σημασμένη διάβαση πεζών. Προς το σκοπό αυτόν είναι εφοδιασμένος με φορητή πινακίδα STOP, την οποία εκτείνει κατάλληλα πάνω από την επιφάνεια του οδοστρώματος. Ο τροχονόμος αυτός φέρει αντανακλαστικό χιτώνιο που πληροί τις προδιαγραφές του αντίστοιχου χιτωνίου της Ελληνικής Αστυνομίας, αντί όμως των διακριτικών της Αστυνομίας φέρει την ένδειξη «σχολικός τροχονόμος». Οι σχολικοί τροχονόμοι ορίζονται από το διευθυντή του σχολείου, μπορεί να προέρχονται είτε από το προσωπικό του σχολείου είτε να προτείνονται από τον οικείο σύλλογο γονέων και κηδεμόνων και εξοπλίζονται με μέριμνα του οικείου σχολείου.

4. Αυτός, που παραβαίνει τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, ως και αυτός που αρνείται να επιδείξει κάθε στοιχείο σχετικό με την κυκλοφορία του οχήματός του, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρις (1) έτους ως καί με αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδηγού για χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός, η οποία επιβάλλεται υποχρεωτικά από το δικαστήριο. Με τις αυτές πιο πάνω ποινές τιμωρείται ο οδηγός οχήματος, ο οποίος συμπεριφέρεται με πράξεις ή λόγια, υβριστικά ή απειλητικά προς τα όργανα που εκτελούν υπηρεσία τροχαίας κίνησης ή παρεμβάλλει δυσχέρειες στο έργο αυτών κατά τη βεβαίωση παραβάσεων του παρόντος Κώδικα ή δίνει ψευδή στοιχεία ταυτότητας ή στοιχεία σχετικά με την κυκλοφορία του οχήματός του.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΕΛΕΝΗ ΨΙΛΟΥ

LET’ S DO IT GREECE

Τα παιδιά του σχολείου μας μαζί με τους γονείς τους θα συμμετάσχουν στην εκστρατεία καθαρισμού της παραλίας του Αγίου Σπυρίδωνα, την Κυριακή 14 Απριλίου 2013 και ώρα 11:00-14:00. Η δράση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της παγκόσμιας εκστρατείας καθαρισμού « Let’s do it Greece” στην οποία συμμετέχει  και ο Δήμος Μαρκοπούλου. Σημείο έναρξης της δράσης θα είναι η παραλία του Αγίου Σπυρίδωνα.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

 

Οι εκπαιδευτικοί του 3ου Δημοτικού Σχολείου Πόρτο Ράφτη ευχαριστούμε το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Σχολείου μας για την προσφορά ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή για το Γραφείο των εκπαιδευτικών.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

σας ενημερώνουμε ότι από την Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2012 θα υπάρχει στο χώρο έξω από  σχολείο μας σχολική τροχονόμος, η οποία θα βοηθά τους μαθητές κατά την είσοδό τους στο σχολείο και θα ρυθμίζει την κυκλοφορία των οχημάτων.

Σας πληροφορούμε ότι σύμφωνα με τις οδηγίες της Τροχαίας Κερατέας, στο εξής θα απαγορεύεται η είσοδος οχημάτων – πλην αυτών των εκπαιδευτικών-

στους δρόμους που πρόσκεινται στο σχολείο. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να αφήνετε τα παιδιά σας στο πλάτωμα μπροστά από τα καταστήματα και θα περνούν στο σχολείο με τα πόδια.

Σας επισημαίνουμε ότι η σχολική τροχονόμος παρακολούθησε την κατάλληλη εκπαίδευση από την Τροχαία Κερατέας και σας παρακαλούμε να ακολουθείτε τις οδηγίες της για την ασφάλεια όλων μας. Οι τυχόν παραβάσεις θα αναφέρονται στην Τροχαία Κερατέας με όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο συνέπειες.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.