Ανακοινώσεις

 

3ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ                                                          Παιανία , 13-09-2011

Ε-mail             : dim3paian@sch.gr

Ιστοσελίδα: https://blogs.sch.gr/3dimpaian

                                                                ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Αγαπητοί γονείς

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του σχολείου, θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

Ωράριο Λειτουργίας

 • Το σχολείο στα πλαίσια της γενίκευσης του προγράμματος της « Ευέλικτης Ζώνης»  στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση λειτουργεί σε συνεχόμενα δίωρα με τέσσερα ενδιάμεσα διαλείμματα :( 9:40΄ – 10.00΄, 11.30΄ -11.45΄, 12.25΄-12.35΄ και 13.15΄-13.20΄). Δύο φορές την εβδομάδα οι μαθητές της Ε΄& της Στ΄τάξης θα έχουν επτάωρο και θα αποχωρούν στις 14:00.
 • Η πρωινή προσευχή – όταν το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες – θα γίνεται στο προαύλιο στις 8.10΄π.μ. Οι μαθητές πρέπει να βρίσκονται στο προαύλιο του σχολείου το αργότερο στις 8.10΄π.μ. Μετά το τέλος της προσευχής οι πόρτες εισόδου θα κλείνουν και η είσοδος θα επιτρέπεται μετά από συνεννόηση με το Διευθυντή του σχολείου. Μόνο έτσι θα διασφαλιστεί η καλύτερη εποπτεία των σχολικών χώρων και θα αποτραπεί η προσέγγιση ή η είσοδος ατόμων ξένων προς τη σχολική κοινότητα.
 •    Για την ασφάλεια των μαθητών:
 1. Η είσοδος στην αυλή του σχολείου το πρωί θα γίνεται από την κύρια είσοδο του σχολείου η οποία θα είναι ανοικτή από τις 7.55΄.

 

Δεν επιτρέπεται η είσοδος μαθητών στο σχολείο πριν τις 7:55. Εξαιρούνται όσοι παρακολουθούν την Πρωινή Ζώνη.

 1. Δεν θα επιτρέπεται σε κανέναν , χωρίς την άδεια του Διευθυντή , να εισέρχεται στο χώρο του σχολείου .
 2. Για κάθε έκτακτη επίσκεψη γονέα ή κηδεμόνα , αν συντρέχει σοβαρός λόγος, έχει τοποθετηθεί κουδούνι και θυροτηλέφωνο στην κεντρική είσοδο.
 3. Θα επιτρέπεται η είσοδος σε γονείς ή κηδεμόνες μαθητών που έχουν προγραμματισμένη συνάντηση με το δάσκαλο της τάξης ή το Διευθυντή του σχολείου ή οποτεδήποτε προκύψει θέμα αναγκαίας παρουσίας του γονέα στο σχολικό χώρο.
 • Αποχώρηση μαθητών:
 1. 1.       Μετά τη λήξη του πρωινού προγράμματος των Α΄ και Β΄ τάξεων, στις 12.25΄, όσοι μαθητές παραμένουν στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, θα παραλαμβάνονται από το δάσκαλο του Ολοήμερου , ενώ οι υπόλοιποι θα παραλαμβάνονται από τους γονείς τους έξω απ’ το χώρο του σχολείου.

 

 

Σύμφωνα με τη Σχολική Νομοθεσία, μετά το τέλος του διδακτικού ωραρίου υπεύθυνοι για την ασφαλή παραλαβή  έξω από το χώρο του σχολείου είναι οι γονείς ή Κηδεμόνες. Δεν θα υπάρξουν συνεπώς υπεύθυνες δηλώσεις των γονέων για την παραλαβή των παιδιών τους.

 

 1. 2.       Με τη λήξη της 6ης διδακτικής ώρας στις 13.15΄, οι μαθητές θα αποχωρούν από το σχολικό χώρο αφού ανοίξει την κεντρική είσοδο ο δάσκαλος  που είναι εφημερία και έχει αποκλειστικά την ευθύνη της ασφαλούς  αποχώρησης των μαθητών καθώς και την απαγόρευση της εισόδου σε οποιονδήποτε στο χώρο του σχολείου.

3. Δεν θα επιτρέπεται η είσοδος των γονέων στο χώρο του σχολείου την ώρα της λήξης του προγράμματος , γιατί έτσι

 • προκαλείται δυσλειτουργία στην έναρξη του Ολοήμερου προγράμματος
 •  δυσχεραίνεται το έργο της επίβλεψης των μαθητών από τους δασκάλους
 •  δεν ελέγχεται επαρκώς η είσοδος ατόμων ξένων προς τη σχολική κοινότητα και
 • τελικά αυτή η συμπεριφορά αποβαίνει σε βάρος της ασφαλούς αποχώρησης των μαθητών  απ’ το σχολικό χώρο.

4. Αν και κατανοούμε την αγωνία και το ενδιαφέρον ιδιαίτερα των γονέων της Α΄τάξης, πρέπει ωστόσο να παρατηρήσουμε πως πρέπει να βοηθήσουν πρώτιστα εκείνοι στον απογαλακτισμό των παιδιών τους και στην πλήρη αυτονόμησή τους απ’ αυτή την τρυφερή ηλικία , ώστε να οδηγηθούν ομαλά στην ένταξή τους στη σχολική ζωή.

5. Σε περίπτωση άσχημου καιρού , οι γονείς μπορούν κατ’ εξαίρεση να παραλαμβάνουν τα παιδιά τους απ’ τους στεγασμένους χώρους του σχολείου. Ακόμα, σε περίπτωση ατυχήματος ή αδιαθεσίας των μαθητών , οι γονείς θα ειδοποιούνται αμέσως απ’ το δάσκαλο της τάξης ή το Δ/ντή του σχολείου.

5. Σε περίπτωση σεισμού , την ώρα της λειτουργίας του σχολείου, οι μαθητές θα βρίσκονται στο προαύλιο , απ΄ όπου θα γίνεται η παραλαβή τους με απόλυτη τάξη – σύμφωνα με σχέδιο ετοιμότητας – και αφού οι γονείς ενημερώσουν το δάσκαλο της τάξης.

 • Θέματα Ολοήμερου:
 1. 1.       Η πρωινή ζώνη θα λειτουργεί καθημερινά από τις 7.00΄π.μ μέχρι τις 8.00΄π.μ για τους γονείς που έχουν δηλώσει συμμετοχή στην αίτηση του ολοήμερου. Η προσέλευση των μαθητών της πρωινή ζώνης πρέπει να γίνεται μέχρι τις 7:15 π.μ. το αργότερο και να την παρακολουθούν σε καθημερινή βάση τουλάχιστον 5 μαθητές.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν ο αριθμός των μαθητών που παρακολουθεί την πρωινή Ζώνη δεν είναι αυτός που προβλέπεται ( 5 τουλάχιστον), τότε αναστέλλεται η λειτουργία της. Θα προηγηθεί συνεπώς δοκιμαστική λειτουργία της πρωινής ζώνης τις πρώτες εβδομάδες.

 

 1. Η αποχώρηση των μαθητών από το Ολοήμερο Πρόγραμμα θα γίνεται σύμφωνα με την επιθυμητή ώρα αποχώρησης του μαθητή (όπως αυτή προκύπτει από τη σχετική αίτηση-δήλωση του γονέα). Οι ώρες αποχώρησης είναι: 14:00 – 14:40 – 15:30- 16:15.
 2. Η ώρα αποχώρησης που έχουν δηλώσει οι γονείς θα ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, για να μη διαταράσσεται η σύνθεση και το πρόγραμμα των τμημάτων.
 3. Σε περίπτωση που χρειαστεί να πάρετε το παιδί σας έκτακτα απ’ το ολοήμερο πρόγραμμα για σοβαρό λόγο, πρέπει απαραίτητα να ενημερώνετε τον υπεύθυνο δάσκαλο του προγράμματος και να υπογράφετε σχετική υπεύθυνη δήλωση πρόωρης αποχώρησης.
 4. Η λήξη του ολοήμερου προγράμματος είναι στις 16.15΄. Παρακαλούνται οι γονείς να παραλαμβάνουν τα παιδιά τους αμέσως μετά τη λήξη του ωραρίου , δηλ. στις 16.15΄, γιατί διαφορετικά καταστρατηγούν το ωράριο εργασίας των διδασκόντων, πράγμα που δε θα γίνει ανεκτό σε περίπτωση επαναλαμβανόμενης παραβατικής συμπεριφοράς.
 • Επικοινωνία:

Η επικοινωνία μας θα γίνεται:

α) Με ανακοινώσεις και ενημερωτικά δελτία

β) Στις τακτικές συναντήσεις γονέων-εκπαιδευτικών

δ) Μέσω του  e-mail: dim3paian@sch.gr και της ιστοσελίδας του σχολείου: https://blogs.sch.gr/3dimpaian/

 

Όλα τα έντυπα που σας αποστέλλονται παρακαλούμε να συμπληρώνονται και να επιστρέφονται έγκαιρα.

Σ’ ένα σύγχρονο σχολείο , ο σύλλογος διδασκόντων , ο Διευθυντής και οι γονείς αποτελούν τον πυρήνα όπου προσδιορίζεται και ασκείται το σύνολο των δράσεων που αποσκοπούν στην ολόπλευρη ψυχοσωματική και πνευματική ανάπτυξη των μαθητών. Προς αυτή την κατεύθυνση και με μοναδικό γνώμονα το « καλό »  των παιδιών μας , επιζητούμε την αρωγή , τη συνεργασία και την υποστήριξή σας σ’ όλες μας τις προσπάθειες.

Με εκτίμηση

Ο  Διευθυντής του Σχολείου    

Δημήτρης  Γκελαμέρης

Αφήστε μια απάντηση