Τάξη Δ΄

Φέτος, 5 Ιουνίου, Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, τα παιδιά του Δ2 στέλνουν ένα μήνυμα με τις ζωγραφιές τους.