3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ

Ιστολόγιο του 3ου Δημοτικού Σχολείου Μεγάρων

Εγγραφή μαθητών στην Α΄ τάξη

Συγγραφέας: 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ στις 31 Μαΐου 2012

Οι εγγραφές των μαθητών στην Α΄  τάξη του Δημοτικού θα πραγματοποιούνται από 1 ως 21 Ιουνίου 2012.

Στην Α΄ τάξη, για το επόμενο σχολικό έτος 2012-2013, γράφονται οι μαθητές που έχουν γεννηθεί από 1/1/2006 ως 31/12/2006.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  1. Πιστοποιητικό Γεννήσεωςαπό το Δήμο εγγραφής (που να έχει εκδοθεί το τελευταίο τρίμηνο).
  2. Πιστοποιητικό καρδιολογικής εξέτασης (από δημόσιο νοσοκομείο ή ιδιώτη ιατρό).
  3. Πιστοποιητικό οφθαλμολογικής εξέτασης (από δημόσιο νοσοκομείο ή ιδιώτη ιατρό).
  4. Πιστοποιητικό οδοντιατρικής εξέτασης.
  5. Ατομικό Δελτίο Υγείας (το έντυπο παρέχεται από το Σχολείο).Πατήστε εδώ για το έντυπο.
  6. Επίδειξη Βιβλιαρίου Υγείας για έλεγχο πραγματοποίησης των απαιτούμενων εμβολιασμών.
  7. Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας (λογαριασμός ΔΕΗ, ΟΤΕ κ.ά.).
  8. Βεβαίωση φοίτησης Νηπιαγωγείου.

Για διευκόλυνση των γονέων, τα ιατρικά πιστοποιητικά μπορούν να κατατεθούν στο Σχολείο και το Σεπτέμβριο.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, παρακαλούμε να απευθύνεστε στη Διεύθυνση του Σχολείου.

Αφήστε μια απάντηση