Παράταση αναστολής λειτουργίας των σχολείων

Η αναστολή λειτουργίας όλων των σχολείων της Αρκαδίας παρατείνεται για μια εβδομάδα. Έτσι, από Δευτέρα 1 Μαρτίου ως και Παρασκευή 5 Μαρτίου θα συνεχιστεί η εξ αποστάσεως εκπαίδευση (από 14.10 ως 17.20).