Επαναλειτουργία του σχολείου

Από τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου το σχολείο λειτουργεί κανονικά με το ίδιο ωράριο που λειτουργούσε και πριν την αναστολή λειτουργίας.
Η μετακίνηση των γονέων θα γίνεται με τη βεβαίωση που χρησιμοποιούσαν και πριν, στέλνοντας μήνυμα «μετακίνηση 4».
Συνεχίζουμε να εφαρμόζουμε τα μέτρα προφύλαξης από τον κορωνοϊό.
Καλή χρονιά!!!