Διαδικτυακές Επιμορφώσεις ΠΔΕ Αττικής

Επιμορφώσεις ΠΔΕ Αττικής

Περιφεριακή Διεύθυνση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Αττικής

Κατόπιν πολλών αιτημάτων και θεωρώντας ότι η επιμόρφωση συντελεί στην ενίσχυση και υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου, σάς ενημερώνουμε για τις διαδικτυακές επιμορφωτικές εκδηλώσεις της ΠΔΕ Αττικής, καθώς και για το επιμορφωτικό υλικό αυτών, στις αντίστοιχες ηλεκτρονικές διευθύνσεις.

2023

YΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΡΟΜΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ

21 Μαρτιου 2023 • 01.

YΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΡΟΜΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ

Η επιμορφωτική εκδήλωση είναι διαθέσιμη στο κανάλι της ΠΔΕ Αττικής στο YouTube: Διαδικτυακή Εκδήλωση: “ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΡΟΜΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ”

Επιμορφωτικό υλικό: ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ: “ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΡΟΜΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ”

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ, ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

7 Μαρτιου 2023 • 02.

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ, ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η επιμορφωτική εκδήλωση είναι διαθέσιμη στο κανάλι της ΠΔΕ Αττικής στο YouTube: Διαδικτυακή Εκδήλωση: “ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ, ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ”

Επιμορφωτικό υλικό: ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ: “ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ, ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ”

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

21 Φεβρουαριου 2023 • 03.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η επιμορφωτική εκδήλωση είναι διαθέσιμη στο κανάλι της ΠΔΕ Αττικής στο YouTube: Διαδικτυακή Εκδήλωση: “Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ”

Επιμορφωτικό υλικό: ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ: “Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ”

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

31 Ιανουαριου 2023 • 04.

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Η επιμορφωτική εκδήλωση είναι διαθέσιμη στο κανάλι της ΠΔΕ Αττικής στο YouTube: Διαδικτυακή Εκδήλωση: “Επίλυση προβλήματος στη διδασκαλία των Μαθηματικών”

Επιμορφωτικό υλικό: ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ: “ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ”

2022

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

1 Δεκεμβριου 2022 • 05.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Η επιμορφωτική εκδήλωση είναι διαθέσιμη στο κανάλι της ΠΔΕ Αττικής στο YouTube: Διαδικτυακή Εκδήλωση: “Eπαγγελματική εξουθένωση και παράγοντες ενδυνάμωσης των εκπαιδευτικών”

Επιμορφωτικό υλικό: ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ: “EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ”

ΗΜΕΡΕΣ ERASMUS 2022

13 Οκτωβριου 2022 • 06.

ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ “ΗΜΕΡΕΣ ERASMUS 2022”: ΕΝΘΑΡΡΥΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η επιμορφωτική εκδήλωση είναι διαθέσιμη στο κανάλι της ΠΔΕ Αττικής στο YouTube: Διαδικτυακή Εκδήλωση: “Ενθαρρύνοντας την ευρωπαϊκή συνεργασία στη σχολική εκπαίδευση”

Επιμορφωτικό υλικό: “ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ “ΗΜΕΡΕΣ ERASMUS 2022″: ΕΝΘΑΡΡΥΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ”

ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

29 Σεπτεμβριου 2022 • 07.

ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η επιμορφωτική εκδήλωση είναι διαθέσιμη στο κανάλι της ΠΔΕ Αττικής στο YouTube: Διαδικτυακή Εκδήλωση: “ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ”

Επιμορφωτικό υλικό: ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (livestreaming): “ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ”

ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

28 Ιουνιου 2022 • 08.

ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η επιμορφωτική εκδήλωση είναι διαθέσιμη στο κανάλι της ΠΔΕ Αττικής στο YouTube: Διαδικτυακή Εκδήλωση: “ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ”

Επιμορφωτικό υλικό: ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (livestreaming): “ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ”

ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

27 Ιουνιου 2022 • 09.

ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η επιμορφωτική εκδήλωση είναι διαθέσιμη στο κανάλι της ΠΔΕ Αττικής στο YouTube: Διαδικτυακή Εκδήλωση: “ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ”

Επιμορφωτικό υλικό: ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (livestreaming): “ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ”

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ STEM: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΚΟΣΜΟ ΠΟΥ ΑΛΛΑΖΕΙ

21 Ιουνιου 2022 • 10.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ STEM: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΚΟΣΜΟ ΠΟΥ ΑΛΛΑΖΕΙ

Η επιμορφωτική εκδήλωση είναι διαθέσιμη στο κανάλι της ΠΔΕ Αττικής στο YouTube: Διαδικτυακή Εκδήλωση: “ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ STEM: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΚΟΣΜΟ ΠΟΥ ΑΛΛΑΖΕΙ”

Επιμορφωτικό υλικό: ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (livestreaming): “ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ STEM: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΚΟΣΜΟ ΠΟΥ ΑΛΛΑΖΕΙ”

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2022

26 Μαϊου 2022 • 11.

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2022

Η επιμορφωτική εκδήλωση είναι διαθέσιμη στο κανάλι της ΠΔΕ Αττικής στο YouTube: Διαδικτυακή Εκδήλωση: “ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2022”

Επιμορφωτικό υλικό: ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (livestreaming): “ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2022”

ΤΑ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

10 Μαϊου 2022 • 12.

ΤΑ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η επιμορφωτική εκδήλωση είναι διαθέσιμη στο κανάλι της ΠΔΕ Αττικής στο YouTube: Διαδικτυακή Εκδήλωση: “Τα Στοχαστικά Μαθηματικά στο νέο ΠΣ Μαθηματικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης”

Επιμορφωτικό υλικό: ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ (livestreaming): “ΤΑ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ”

ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ: ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

6-7 Μαϊου 2022 • 13.

ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ: ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΕΞΙ (6) ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Η επιμορφωτική εκδήλωση είναι διαθέσιμη στο κανάλι της ΠΔΕ Αττικής στο YouTube:
Παρασκευή 6/5/2022ΤηλεΔιΗμερίδα: “ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ: ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ” – Η1
Σάββατο 7/5/2022ΤηλεΔιΗμερίδα: “ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ: ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ”- Η2

Επιμορφωτικό υλικό: Ψηφιακά μέσα και περιβάλλοντα: Επαναπροσδιορίζοντας την Εκπαιδευτική Διαδικασία

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΑΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

2 Απριλιου 2022 • 14.

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΑΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η επιμορφωτική εκδήλωση είναι διαθέσιμη στο κανάλι της ΠΔΕ Αττικής στο YouTube: Διαδικτυακή Εκδήλωση: “Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΑΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ”

Επιμορφωτικό υλικό: ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ (livestreaming): “Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΑΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ”

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΟ

22 Μαρτιου 2022 • 15.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η επιμορφωτική εκδήλωση είναι διαθέσιμη στο κανάλι της ΠΔΕ Αττικής στο YouTube: Διαδικτυακή Εκδήλωση: “ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΟ”

Επιμορφωτικό υλικό: ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ (livestreaming): “ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΟ”

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

15 Φεβρουαριου 2022 • 16.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Η επιμορφωτική εκδήλωση είναι διαθέσιμη στο κανάλι της ΠΔΕ Αττικής στο YouTube: Διαδικτυακή Εκδήλωση: “ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ”

Επιμορφωτικό υλικό: ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ (livestreaming): “ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ”

ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ: ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

18 Ιανουαριου 2022 • 17.

ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ: ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Η επιμορφωτική εκδήλωση είναι διαθέσιμη στο κανάλι της ΠΔΕ Αττικής στο YouTube: Διαδικτυακή Εκδήλωση: “ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ: ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ”

Επιμορφωτικό υλικό: ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ (livestreaming): “ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ:ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ”

2021

ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

21 Δεκεμβριου 2021 • 18.

ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η επιμορφωτική εκδήλωση είναι διαθέσιμη στο κανάλι της ΠΔΕ Αττικής στο YouTube: Διαδικτυακή Εκδήλωση: “ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ”

Επιμορφωτικό υλικό: ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ (livestreaming): “ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ”

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

7 Δεκεμβριου 2021 • 19.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ (ΣΕΕ ΠΕΟ3)

Η επιμορφωτική εκδήλωση είναι διαθέσιμη στο κανάλι της ΠΔΕ Αττικής στο YouTube: Διαδικτυακή Εκδήλωση: “ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ”

Επιμορφωτικό υλικό: ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ (livestreaming): “ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ”

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ

18 Νοεμβριου 2021 • 20.

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ

ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΠΔΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Η επιμορφωτική εκδήλωση είναι διαθέσιμη στο κανάλι της ΠΔΕ Αττικής στο YouTube: Διαδικτυακή Επιμορφωτική Εκδήλωση με θέμα: “ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ”

Επιμορφωτικό υλικό: ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ (livestreaming): “ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ”

ΗΜΕΡΕΣ ERASMUS 2021

14 Οκτωβριου 2021 • 21.

ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ “ΗΜΕΡΕΣ ERASMUS 2021”: ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η επιμορφωτική εκδήλωση είναι διαθέσιμη στο κανάλι της ΠΔΕ Αττικής στο YouTube: ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ “ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ “ΗΜΕΡΕΣ ERASMUS 2021″”

Επιμορφωτικό υλικό: ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ (livestreaming): “ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ “ΗΜΕΡΕΣ ERASMUS 2021″: ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ”

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ META-COVID ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

29 Σεπτεμβριου 2021 • 22.

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ META-COVID ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η επιμορφωτική εκδήλωση είναι διαθέσιμη στο κανάλι της ΠΔΕ Αττικής στο YouTube: Διαδικτυακή Ενημερωτική εκδήλωση: “Ψηφιακές δεξιότητες και μετα-πανδημίας σχολική εκπαίδευση”

Επιμορφωτικό υλικό: ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ (livestreaming): “ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ-COVID ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ”

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2021

9 Ιουνιου 2021 • 23.

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2021

Η επιμορφωτική εκδήλωση είναι διαθέσιμη στο κανάλι της ΠΔΕ Αττικής στο YouTube: Διαδικτυακή Ενημερωτική εκδήλωση: “ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2021”

Επιμορφωτικό υλικό: ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (livestreaming): “ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2021”

ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΛΗΣΗ ΑΝΗΛΙΚΩΝ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

14 Απριλιου 2021 • 24.

ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΛΗΣΗ ΑΝΗΛΙΚΩΝ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής – ΚΕΣΥ Αττικής

Η επιμορφωτική εκδήλωση είναι διαθέσιμη στο κανάλι της ΠΔΕ Αττικής στο YouTube: Διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο: “Κακοποίηση και παραμέληση ανηλίκων: Ο ρόλος του σχολείου”

Υλικό του ΙΕΠ για τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση: Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ: ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

9 & 10 Απριλιου 2021 • 25.

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ: ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ – 1ο, 5ο και 6ο ΠΕΚΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Η επιμορφωτική εκδήλωση είναι διαθέσιμη στο κανάλι της ΠΔΕ Αττικής στο YouTube:
1η μέρα: Παρασκευή 9 Απριλίου 2021Επιμορφωτική Τηλε-ΔιΗμερίδα: “Διαφοροποιημένη διδασκαλία & μάθηση: Πραγματικότητα, προοπτικές” – Η1
2η μέρα: Σάββατο 10 Απριλίου 2021Επιμορφωτική Τηλε-ΔιΗμερίδα: “Διαφοροποιημένη διδασκαλία & μάθηση: Πραγματικότητα, προοπτικές” – Η2Α
Β΄ μέρος της 2ης ημέρας: Κλείσιμο & ΣυμπεράσματαΕπιμορφωτική Τηλε-ΔιΗμερίδα: “Διαφοροποιημένη διδασκαλία & μάθηση: Πραγματικότητα, προοπτικές” – Η2Β

Επιμορφωτικό υλικό:
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΤΗΛΕ-ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ: “ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ: ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ”
Διαφοροποιημένη Διδασκαλία και Μάθηση: πραγματικότητα, προκλήσεις και προοπτικές

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

6 Απριλιου 2021 • 26.

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ – Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ)

Η επιμορφωτική εκδήλωση είναι διαθέσιμη στο κανάλι της ΠΔΕ Αττικής στο YouTube: Διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο: “ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ”

Επιμορφωτικό υλικό: ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: “ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ”

ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗ ΒΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ COVID-19

31 Μαρτιου 2021 • 27.

ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗ ΒΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ COVID-19

ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ – Μονάδα Εφηβικής Υγείας, Β΄ Παιδιατρική Κλινική ΕΚΠΑ – Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ “Στρατηγικές Αναπτυξιακής και Εφηβικής Υγείας”. Συμμετείχαν επίσης τα δίκτυα του ΟΚΑΝΑ και του προγράμματος “Από το Α έως το Ω: μια Ακαδημία για Γονείς” της Ελληνικής Εταιρείας Εφηβικής Ιατρικής (Ε.Ε.Ε.Ι.)

Η επιμορφωτική εκδήλωση είναι διαθέσιμη στο κανάλι της ΠΔΕ Αττικής στο YouTube: Διαδικτυακή Επιμόρφωση: “Εκφοβισμός και έκφραση βίας ανηλίκων στις ημέρες της πανδημίας”

Επιμορφωτικό υλικό: ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ(livestreaming): “ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗ ΒΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ COVID-19”

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ & ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ

24 Φεβρουαριου 2021 • 28.

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ & ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ. ΜΕΡΟΣ Α’

Η επιμορφωτική εκδήλωση είναι διαθέσιμη στο κανάλι της ΠΔΕ Αττικής στο YouTube: Διαδικτυακή Επιμόρφωση: “Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση: Προοπτικές & Διλήμματα – Μέρος Α’”

Επιμορφωτικό υλικό: ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ (livestreaming): “ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ & ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ – ΜΕΡΟΣ Α’”

ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ: ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

29 Ιανουαριου 2021 • 29.

ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ: ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ- ΠΕΚΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η επιμορφωτική εκδήλωση είναι διαθέσιμη στο κανάλι της ΠΔΕ Αττικής στο YouTube: Ημερίδα: “Μαθαίνοντας με ψηφιακά μέσα: προκλήσεις και προοπτικές”

Επιμορφωτικό υλικό: ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ: “ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ: ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ”

2020

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID-19 – ΜΕΡΟΣ Γ

14 Δεκεμβριου 2020 • 30.

ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΙ ΣΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΤΟΥ #ΜΕΝΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID-19 – ΜΕΡΟΣ Γ΄

ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ – Μονάδα Λοιμώξεων της Β΄ Παιδιατρικής Κλινικής του ΕΚΠΑ και το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ “Στρατηγικές Αναπτυξιακής και Εφηβικής Υγείας” Συμμετείχαν επίσης τα δίκτυα του ΟΚΑΝΑ και του προγράμματος “Από το Α έως το Ω : μια Ακαδημία για Γονείς” της Ελληνικής Εταιρείας Εφηβικής Ιατρικής (Ε.Ε.Ε.Ι.)

Η επιμορφωτική εκδήλωση είναι διαθέσιμη στο κανάλι της ΠΔΕ Αττικής στο YouTube: Παιδιά και έφηβοι στις ημέρες #ΜΕΝΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ : ενημέρωση για την πανδημία COVID-19, μέρος Γ’

Επιμορφωτικό υλικό: ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (livestreaming): ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΙ ΣΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΤΟΥ #ΜΕΝΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ : ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID-19 – ΜΕΡΟΣ Γ’

NOMIKA ZHTHMATA ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

20 Ιουλιου 2020 • 31.

NOMIKA ZHTHMATA ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η επιμορφωτική εκδήλωση είναι διαθέσιμη στο κανάλι της ΠΔΕ Αττικής στο YouTube: Νομικά ζητήματα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Επιμορφωτικό υλικό: ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ: “NΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ”

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

11 Ιουνιου 2020 • 32.

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Η διαδικτυακή επιμορφωτική συνάντηση, λόγω τεχνικού προβλήματος μοιράζεται σε 3 μέρη:
Α΄ Μέρος:Α’ μέρος – Καλές Πρακτικές στην Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση
Β΄ Μέρος:Β’ μέρος – Καλές Πρακτικές στην Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση
Γ΄ Μέρος:Γ’ μέρος – Καλές Πρακτικές στην Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση

Επιμορφωτικό υλικό: ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ (livestreaming): “ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ”

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2020

9 Ιουνιου 2020 • 33.

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2020

Η επιμορφωτική εκδήλωση είναι διαθέσιμη στο κανάλι της ΠΔΕ Αττικής στο YouTube: ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ: Πανελλαδικές Εξετάσεις 2020

Επιμορφωτικό υλικό: ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (livestreaming): “ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2020”

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID-19 – ΜΕΡΟΣ Β

27 Μαϊου 2020 • 34.

ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΙ ΣΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΤΟΥ #ΜΕΝΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID-19 – ΜΕΡΟΣ Β΄

ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ – Μονάδα Λοιμώξεων της Β΄ Παιδιατρικής Κλινικής του ΕΚΠΑ και το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ “Στρατηγικές Αναπτυξιακής και Εφηβικής Υγείας” Συμμετείχαν επίσης τα δίκτυα του ΟΚΑΝΑ και του προγράμματος “Από το Α έως το Ω : μια Ακαδημία για Γονείς” της Ελληνικής Εταιρείας Εφηβικής Ιατρικής (Ε.Ε.Ε.Ι.)

Η επιμορφωτική εκδήλωση είναι διαθέσιμη στο κανάλι της ΠΔΕ Αττικής στο YouTube: Παιδιά και έφηβοι στις μέρες του #ΜΕΝΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ : ενημέρωση για την πανδημία COVID 19, μέρος Β’

14 Μαϊου 2020 • 35.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΤΑ ΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19

ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑ

Επιμορφωτικό υλικό:
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: “ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΤΑ ΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19”

Υλικό για Εκπαιδευτικούς\Σχολεία

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID-19 – ΜΕΡΟΣ Α

29 Απριλιου 2020 • 36.

ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΙ ΣΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΤΟΥ #ΜΕΝΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID-19 – ΜΕΡΟΣ Α΄

ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ – Μονάδα Λοιμώξεων της Β΄ Παιδιατρικής Κλινικής του ΕΚΠΑ και το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ “Στρατηγικές Αναπτυξιακής και Εφηβικής Υγείας” Συμμετείχαν επίσης τα δίκτυα του ΟΚΑΝΑ και του προγράμματος “Από το Α έως το Ω : μια Ακαδημία για Γονείς” της Ελληνικής Εταιρείας Εφηβικής Ιατρικής (Ε.Ε.Ε.Ι.)

Η επιμορφωτική εκδήλωση είναι διαθέσιμη στο κανάλι της ΠΔΕ Αττικής στο YouTube: Παιδιά και έφηβοι στις μέρες του #ΜΕΝΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ : ενημέρωση για την πανδημία COVID 19, μέρος Α’

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *