Υγιεινή διατροφή για δυνατό μυαλό και σώμα (Β΄1)

Δραστηριότητες 2023-2024

Μπορείτε να δείτε την παρουσίαση με τις δραστηριότητες στο μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος στο τμήμα Β΄1, στα πλαίσια της διαφοροποιημένης διδασκαλίας με τίτλο “Υγιεινή διατροφή για δυνατό μυαλό και σώμα” στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.canva.com/design/DAGAmGjnHaY/CN64lvv_RWPd695IUoki3w/view?utm_content=DAGAmGjnHaY&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=editor