Υποβολή αιτήσεων για την εισαγωγή μαθητών στα Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία

Ανακοινώσεις

ΕΞΕ – 32385 – 2024 – «Υποβολή αιτήσεων για την εισαγωγή μαθητών στα Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία για το σχ. έτος 2024-25»

FEK-2024-Tefxos B-01671-downloaded -29_03_2024

ΡΥ7Β46ΝΚΠΔ-0ΨΞ