Εγγραφές στην Α’ τάξη

Ανακοινώσεις

Ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2024-25 θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2024.
Επισημαίνεται ότι τη σχολική χρονιά 2024-2025 στην Α΄ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές που γεννήθηκαν από 1-1-2018 έως 31-12-2018 και κατοικούν μόνιμα στην περιοχή που οριοθετείται από τους παρακάτω δρόμους:
Λεωφόρος Κηφισίας => Παλαιολόγου => Σολωμού => Καλογρέζης => Σωκράτους =>
Σοφοκλή Βενιζέλου => Αγίας Παρασκευής => Λεωφόρος Βασιλέως Γεωργίου Β =>
Κολοκοτρώνη => Γρηγορίου Γυφτοπούλου => Πατριάρχου Γρηγορίου Ε => Κώστα Βάρναλη
=> Κουντουριωτών => Επιδαύρου => Επίκουρου => Γρίβα => Διστόμου => Κώστα Βάρναλη
=> Παραδείσου => Ξενία => Νίκης => Σεφέρη => Ταίναρου => Καλομοίρη => Γιάννη
Σταυρουλάκη => Παντανάσσης => Λεωφόρος Κηφισίας.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄ Τάξη είναι τα εξής:
1. Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου
2. Επίδειξη Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π), ή άλλου στοιχείου, στο οποίο
αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια
3. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ)
4. Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας του μαθητή, όπως προκύπτει από τον τίτλο ιδιοκτησίας, το συμβόλαιο ενοικίασης ή τη φορολογική δήλωση (σελ. 3) των γονέων η οποία ελέγχεται ως προς τη δήλωση μόνιμης κατοικίας.
Δεν απαιτείται προσκόμιση πιστοποιητικού γέννησης Δήμου ή Κοινότητας καθώς αυτό αναζητείται από τις σχολικές μονάδες μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Επίσης, δεν απαιτείται προσκόμιση Πιστοποιητικού Φοίτησης Νηπιαγωγείου, γιατί αυτό εκδίδεται με τη λήξη της διδασκαλίας των μαθημάτων και διαβιβάζεται αυτεπάγγελτα από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο εγγραφής του μαθητή.
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να ανατρέξτε στην ιστοσελίδα του σχολείου όπου είναι αναρτημένη η σχετική εγκύκλιος ή απευθυνθείτε στη Διεύθυνση του Σχολείου.
Οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται μεταξύ 10.00 και 13.00 τις εργάσιμες ημέρες από τις 1 έως και τις 20 Μαρτίου 2024 στο γραφείο της Διεύθυνσης του Σχολείου.
Τέλος, για λόγους προστασίας και οικονομίας χρόνου, παρακαλούμε όπως φέρετε συμπληρωμένα τα έντυπα που θα σας δοθούν στο νηπιαγωγείο και έχετε όλα τα απαραίτητα για την εγγραφή, όπως περιγράφονται παραπάνω.

Από τη Διεύθυνση