Δημιουργία παιχνιδιού στο scratch

Δραστηριότητες "What about the waste?" Δραστηριότητες 2021-2022

Με αφορμή τη συμμετοχή στο ευρωπαϊκό έργο του eTwinning “What about the waste”, τα παιδιά του Στ2 δημιούργησαν ένα διαδραστικό παιχνίδι σχετικά με την ανακύκλωση, χρησιμοποιώντας την οπτική γλώσσα scratch. Πατήστε πάνω στην εικόνα για να παίξετε! (υπάρχουν οδηγίες στα αγγλικά και στα ελληνικά)

b26df8d23 thumb