Βιβλιοπαιχνιδίσματα με το Α2

Σχολική Βιβλιοθήκη

Στις 23/3/ 22 έγινε εργαστήριο Σχολικής Βιβλιοθήκης στο Α2 βασισμένο στο βιβλίο του Eric Carle “ The very hungry caterpillar”. Έγινε ανάγνωση του βιβλίου από την αγγλική και ελληνική έκδοση. Τα παιδιά είδαν και τις δύο εκδόσεις σε animated film, έκαναν χειροτεχνίες και ζωγράφισαν . Έτσι έμαθαν για τον κύκλο της ζωής της πεταλούδας και ανέπτυξαν το λεξιλόγιό τους στα Αγγλικά.

https://www.canva.com/design/DAE70SurixE/dz90JkCwnzzrfHYAnvHnWA/view?utm_content=DAE70SurixE&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink