Ιστορία Μυστηρίου από το Στ1

Σχολική Βιβλιοθήκη

Μαθητές του Στ1 έγραψαν και εικονογράφησαν την δική τους ιστορία μυστηρίου στα Αγγλικά. Δείτε στους παρακάτω συνδέσμους αφού ανοίξετε το άρθρο:

“The bracelet” Electra’s story   

“The bracelet” Flipbook

“The house” Jim L.’s story

“The house” Flipbook

“The Cabin” video Io’s story

“The Cabin” flipbook