Η αλεπού και το κοράκι (Δ1)

Δραστηριότητες «Points de rencontre»

Φτιάξαμε μια παρουσίαση για να γνωρίσουν οι εταίροι μας από τη Γαλλία έναν ελληνικό μύθο:

https://www.canva.com/design/DAE4JgFoRxs/0dK6t5W18Ehyk-ihP0p3uQ/view?utm_content=DAE4JgFoRxs&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink