Τάξη Γ΄

Οι μαθητές της Γ τάξης μπορούν να ακολουθήσουν τους παρακάτω συνδέσμους για να συνδεθούν σε on-line λογισμικά, με δραστηριότητες της τεχνικής στήριξης του Π.Σ.Δ. σχετικές με τα μαθήματά τους.

Ιστορία Γ-Δ Δημοτικούdim-istoria-c-d

 

Αφήστε μια απάντηση