«

»

Σεπ 04

ERASMUS+ KA1 «Η καλύτερη τάξη… έχει μόνο τον ουρανό για οροφή!»

Το 3ο Δημοτικό Σχολείο Αριδαίας στο πλαίσιο του Erasmus+ ΚΑ1

εγκρίθηκε να υλοποιήσει το σχέδιο ανάπτυξης με τίτλο: «Η καλύτερη τάξη… έχει μόνο τον ουρανό για οροφή!»

για τα σχολικά έτη 2019-2021.

Βασική μας προσπάθεια αποτελεί η προσέγγιση και μελέτη του φυσικού περιβάλλοντος, των μουσείων και μνημείων της περιοχής της Αλμωπίας με εναλλακτικούς και πρωτοποριακούς τρόπους, έτσι ώστε η μάθηση εκτός της σχολικής αίθουσας να αποτελέσει για τους μαθητές μας το εφαλτήριο για να είναι σε θέση να υπερνικήσουν το «εμπόδιο» της απόστασης από τις μεγάλες πόλεις -όπου η ανάπτυξη και η προσωπική εξέλιξη είναι πιο επιτυχημένη και ανεμπόδιστη- και ταυτόχρονα για να διαμορφώσουμε Ευρωπαίους πολίτες συνειδητοποιημένους για την εθνική και ευρωπαϊκή τους κληρονομιά.

Σε ένα εκπαιδευτικό τοπίο που οι απαιτήσεις συνεχώς μεταβάλλονται, οι ανάγκες της σχολικής μας μονάδας είναι ιδιαίτερα αυξημένες προκειμένου να εφαρμοστούν νέες μέθοδοι διδασκαλίας με στόχο οι μαθητές να μαθαίνουν με εναλλακτικούς, ενδιαφέροντες τρόπους προσέγγισης πο θα τους παρέχουν τη δύναμη και το κίνητρο να πετύχουν την απόκτηση γνώσης. Ταυτόχρονα, η δια βίου εκπαίδευση και η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών καθίσταται επιβεβλημένη και αναγκαία για τους εκπαιδευτικούς μας ώστε να είναι αποτελεσματικοί, δημιουργικοί και καταρτισμένοι για να αλλάξουν τη στάση των μαθητών ως προς την παλιομοδίτικη εκμάθηση και να ανοίξουν νέους ορίζοντες ως προς τη βιωματική, πρωτοποριακή διδασκαλία και μάθηση εκτός της σχολικής αίθουσας.

Κατά συνέπεια, η συμμετοχή μας σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες κινητικότητας του
προγράμματος θα μας βοηθήσει ως εκπαιδευτικούς να αναπτύξουμε νέους τρόπους προσέγγισης της γνώσης, σε μια χώρα -την Ιταλία- με αναπτυγμένο και αξιόπιστο σύστημα εκπαίδευσης και ταυτόχρονα θα αποκτήσουμε την ευκαιρία να μοιραστούμε γνώσεις και εμπειρίες με Ευρωπαίους συναδέλφους μας με τις ίδιες ανησυχίες και προβληματισμούς με εμάς και ταυτόχρονα να προσδώσουμε μία ευρωπαϊκή διάσταση σε θέματα σχολικής εκπαίδευσης.

Προσδοκούμε η μάθηση εκτός της σχολικής αίθουσας με επίκεντρο το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον με το οποίο θα ασχοληθούμε να μας προσφέρει τη δυνατότητα διαθεματικής διασύνδεσης του θέματος, με διάφορα διδακτικά αντικείμενα του προγράμματος, μέσα από βιωματικές δραστηριότητες οι οποίες θα ενδυναμώσουν την ευρωπαϊκή μας ταυτότητα. Τις γνώσεις, εμπειρίες και δεξιότητες που θα αποκτήσουμε θα τις ενσωματώσουμε στο πρόγραμμα σπουδών, ακολούθως θα τις μοιραστούμε με τους συναδέλφους της σχολικής μονάδας και φυσικά θα τις μεταλαμπαδεύσουμε στους μαθητές του σχολείου μας.

Η διάχυση των πληροφοριών και της νέας γνώσης θα πραγματοποιηθεί με παρουσίαση όλων των λεπτομερειών του προγράμματος στην τοπική κοινωνία και στην εκπαιδευτική μας περιφέρεια.Θα ακολουθήσει συνεργασία με τον Δήμο της Αλμωπίας και προτάσεις (Erasmus+ KA2)προκειμένου να συμμετέχουμε, έχοντας αποκομίσει γνώσεις και εμπειρία, σε ευρωπαϊκά προγράμματα που αφορούν στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον του τόπου μας. Το πρόγραμμα θα παρουσιαστεί λεπτομερώς σε ημερίδα με φορείς της εκπαίδευσης και θα αναρτηθεί στα τοπικά blogs και εφημερίδες. Έχοντας ως στόχο τη μακροπρόθεσμη συνέχιση δραστηριοτήτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα υπάρξει αναζήτηση για επιτυχή συνεργασία εταίρων με πρόγραμμα e-twinning που σχετίζεται με τις δραστηριότητες κινητικότητας που έχουν υλοποιηθεί.

Αφήστε μια απάντηση

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων