Εγγραφές μαθητών στην Α΄ τάξη για το σχολικό έτος 2021 – 2022

Στην Α΄ τάξη του Δημοτικού σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές που έχουν γεννηθεί από 01/01/2015 έως 31/12/2015

Οι έγγραφές για το σχολικό έτος 2021-2022, ξεκινούν από Δευτέρα 1 Μαρτίου 2021 (01/03/2021) έως 20/03/2021.

ΔΙΚΑΙΟΚΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 α του άρθρου 7 του Π.Δ. 79/2017 (Α 109), όπως τροποποιήθηκε με την παρ.
2 του άρθρου 44 του Ν. 4777/2021 (Α 25) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄ τάξη του
δημοτικού σχολείου είναι τα εξής:
α. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας. Διευκρινίζεται ότι για την εγγραφή των μαθητών/τριών στα
Δημοτικά Σχολεία της χώρας δεν απαιτείται η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Γέννησης από τους γονείς αλλά
αναζητείται από τις σχολικές μονάδες μέσω του Πληροφορικού Συστήματος myschool του ΥΠΑΙΘ
(Φ.6/498/57863/Δ1/6-4-2016).

β. Βιβλιάριο Εμβολίων του/της μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, από το οποίο αποδεικνύεται ότι
έγιναν τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. (παρ. 4, του
άρθρου 6 του Π.Δ 79/2017 (Α 109), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 44 του Ν. 4777/2021 (Α
25).

γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 εγκύκλιο
του ΥΠΑΙΘ (Α.Δ.Υ.Μ.). Συμπληρώνετε από τον ιατρό το παρακάτω έντυπο

ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ (ΑΔΥΜ)

δ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή/τριας.
Οι αιτήσεις εγγραφής να υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο στο
σχολείο που ανήκουν οι μαθητές/τριες σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας (άρθρο 5 ΠΔ
79/2017 (Α 109) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του Ν. 4559/2018 (Α 142).

ε. Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου και Πιστοποιητικό Φοίτησης Νηπιαγωγείου για την εγγραφή
στο Δημοτικό. 1. Μέχρι την ημερομηνία έκδοσης του «Πιστοποιητικού φοίτησης», το νηπιαγωγείο εκδίδει «Βεβαίωση
Φοίτησης» η οποία θα προσκομιστεί από τον γονέα ή τον κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας για την
εγγραφή του/της στο δημοτικό.
2. Το Πιστοποιητικό Φοίτησης στο νηπιαγωγείο εκδίδεται με τη λήξη της διδασκαλίας των μαθημάτων (15
Ιουνίου 2021) και διαβιβάζεται αυτεπάγγελτα από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο εγγραφής
του/της μαθητή/τριας.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΙΝΗΣ ΖΩΝΗΣ

Οι μαθητές/τριες εγγράφονται στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα κατόπιν σχετικής αίτησης-δήλωσης των
γονέων/κηδεμόνων τους. Οι Διευθυντές/τριες και οι Προϊστάμενοι/ες των Δημοτικών Σχολείων κάνουν
δεκτές όλες ανεξαιρέτως τις αιτήσεις των γονέων/κηδεμόνων για φοίτηση των μαθητών/τριών στο
Ολοήμερο Πρόγραμμα, χωρίς προϋποθέσεις σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 118139/Δ1/9-9-2020 Υ.Α.(Β 3838).
Οι μαθητές/τριες της Α΄ τάξης, μπορούν να εγγράφονται στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα κατόπιν
σχετικής αίτησης-δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων συμπληρώνοντας το παρακάτω έντυπο: 

ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΕΓΓΡΑΦΗΣ-ΣΤΟ-ΟΛΟΗΜΕΡΟ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΝΟΛΑΔΑΣ

 

 

Αναστολή λειτουργίας του σχολείου – Τηλεκπαίδευση

Από Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2021 τα μαθήματα θα γίνονται με τηλεκπαίδευση και σύμφωνα με το πρόγραμμα του Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2020 από 14:10 έως 17:20, μετά την απόφαση των νέων περιοριστικών μέτρων.

Αποτέλεσμα εικόνας για τηλεκπαιδευση

Το διάστημα αναστολής λειτουργίας λόγω περιοριστικών μέτρων, το σχολείο θα παραμένει ανοικτό καθημερινά 09:00 -12:30 για διοικητικό έργο.

 

 

Ορισμός συρροής κρουσμάτων σε σχολείο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΡΙΩΝ Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΗΚΑΝ ΣΕ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 14 ΗΜΕΡΩΝ

Αποτέλεσμα εικόνας για πρωτοκολλο αναστολης λειτουργιας λογω covid

(Σύμφωνα με το πρωτόκολλο αναστολής λειτουργείας σχολείων) 

Τουλάχιστον 3 εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα με συμπτωματική ή ασυμπτωματική λοίμωξη, σε διάστημα 14 ημερών, μεταξύ μελών του ίδιου σχολικού περιβάλλοντος που δεν έχουν οικογενειακή σχέση και δεν υπάρχει μεταξύ τους στενή επαφή εκτός της συγκεκριμένης σχολικής μονάδας.

Ανάλογα με τα αποτελέσματα της επιδημιολογικής διερεύνησης και την εκτίμηση κινδύνου, θα αποφασιστεί το εύρος της εφαρμογής εργαστηριακού ελέγχου και των μέτρων διακοπής λειτουργίας της εκπαιδευτικής μονάδας (τμήματα κρουσμάτων, άλλο τμήμα, περισσότερα τμήματα)

 

 

 

Τηλεκπαίδευση Πέμπτη και Παρασκευή

Μετά την έκτακτη ανακοίνωση του Δήμου Κύμης Αλιβερίου, τα μαθήματα θα γίνουν με τηλεκπαίδευση για όλες τις τάξεις. Για τις τάξεις Β, Δ και Ε μόνο για αύριο Πέμπτη τα μαθήματα θα ξεκινήσουν πρωί σύμφωνα με το πρόγραμμα τους ενώ για τις τάξεις Α, Γ και ΣΤ τα μαθήματα θα ξεκινήσουν στις 14:10. Αύριο οι δάσκαλοί τους θα στείλουν στις τρεις τάξεις το πρόγραμμα και τα link των ηλεκτρονικών τάξεων.

Την Παρασκευή  η τηλεκπαίδευση για όλες τις τάξεις θα ξεκινήσει στις 14:10 σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα της περιόδου Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2020.

 

 

Δελτίο Τύπου για κλείσιμο σχολείων

Από το δήμο Κύμης – Αλιβερίου μας κοινοποιήθηκε μόλις απόφαση του Δημάρχου για κλείσιμο σχολείων για Πέμπτη 11/02/2021 και  Παρασκευή 12/02/2021 προκειμένου να γίνουν απολυμάνσεις

Δείτε το Δελτίο Τύπου   εδώ

Αποτέλεσμα εικόνας για εκτακτο

Για ότι νεότερο θα σας ενημερώσουμε

 

Αναστολή λειτουργίας Δ΄ και Ε΄ τάξεων λόγω covid 19

Μετά από προγραμματισμένα Rapid test επιβεβαιώθηκαν σήμερα θετικά κρούσματα σε μαθητές των Δ και Ε τάξεων του σχολείου. Από αύριο Τετάρτη 10/02/2021 έως 21/02/2021 και κατόπιν απόφασης της Πρωτοβάθμιας Διεύθυνσης Ευβοίας  το σχολείο θα λειτουργήσει ως εξής

 • Αναστολή λειτουργίας των τάξεων Δ και Ε. Οι τάξεις θα ακολουθήσουν πρόγραμμα τηλεκπαίδευσης  (Εξ ΑΕ) με ωράριο σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων (8:15 – 13:15)  από 09/02/2021 έως 21/02/2021. Το ίδιο θα ισχύει και για την τάξη Β που βρίσκεται σε πρόγραμμα Εξ ΑΕ από 08/02/2021.
 • Οι τάξεις Α, Γ και ΣΤ θα συνεχίσουν κανονικά τα μαθήματά τους δια ζώσης  σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου.
 • Το ολοήμερο τμήμα θα λειτουργήσει  μόνο τις ημέρες Τετάρτη και Πέμπτη.
 • Αύριο Τετάρτη θα γίνει απολύμανση εσωτερικών χώρων των δύο αιθουσών διδασκαλίας  των τάξεων που βρίσκονται σε αναστολή μαθημάτων.

Αποτέλεσμα εικόνας για αναστολη μαθηματων

Σας ενημερώνουμε ότι την Πέμπτη 11/02/2021 θα γίνει έλεγχος με τη διαδικασία Drive Through από κλιμάκιο του ΕΟΔΥ στον εξωτερικό χώρο του κλειστού Γυμναστηρίου Αλιβερίου. Ώρες ελέγχου 10:00 – 13:00

 

 

Αναστολή λειτουργίας Β΄ τάξης λόγω covid 19

Σήμερα Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2021 και μετά τη λήξη των μαθημάτων ενημερωθήκαμε από εκπαιδευτικό του σχολείου μας ότι μετά  από Rapid test για covid 19 βρέθηκε θετική στον ιό. Μετά και από τις προβλεπόμενες ενέργειες που έγιναν σύμφωνα με το πρωτόκολλο  του ΕΟΔΥ, την επικοινωνία μας με τη Διεύθυνση Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας και την Ομάδα Συντονισμού (Τask Force) του ΕΟΔΥ για τη διαχείριση περιστατικών COVID-19 στα σχολεία καθώς και την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Εύβοιας, το σχολείο μας από αύριο θα λειτουργήσει ως εξής:

 • Η τάξη Β θα ακολουθήσει πρόγραμμα τηλεκπαίδευσης από Τρίτη 09/02/2021 έως 21/02/2021 από 09:00 π.μ. – 12:10 μ.μ. (σύμφωνα με το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ η εκπαιδευτικός είχε έρθει σε επαφή με τους μαθητές για δύο διδακτικές ώρες και έτσι χαρακτηρίζεται ως στενή επαφή).
 • Τα μαθήματα για τις υπόλοιπες τάξεις ( Α, Γ, Δ, Ε, ΣΤ) θα συνεχιστούν κανονικά (για τις αλλαγές στο ωρολόγιο πρόγραμμα θα σας ενημερώσουμε).
 • Αύριο το πρωί θα γίνει απολύμανση εσωτερικού χώρου και όπου αλλού κριθεί απαραίτητο, κατόπιν επικοινωνίας που είχαμε με την Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Κύμης Αλιβερίου.

Αποτέλεσμα εικόνας για αναστολη μαθηματων

 

 

Κοπή βασιλόπιτας

Την Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2021 κόψαμε τις βασιλόπιτες που πρόσφερε και φέτος ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων του σχολείου μας. Τυχεροί μαθητές ήταν:

 • Τόλιζας Ε.  (Α΄ τάξη)
 • Κουκούλης Α. (Β΄ τάξη)
 • Χαλδούπης Β.  (Γ΄ τάξη)
 • Κιούση Σ.  (Δ΄ τάξη)
 • Μπράχο Κ.  (Ε΄ τάξη)
 • Ξύγγη Μ.  (ΣΤ΄ τάξη)

Τυχερή εκπαιδευτικός η κα Κουτρότσιου Ευαγγελή (δασκάλα της ΣΤ τάξης)

Από ένα βιβλίο πρόσφερε ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων στους τυχερούς μαθητές καθώς και το δώρο στην τυχερή δασκάλα.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΑΣ ΥΓΕΙΑ, ΠΡΟΟΔΟ & ΤΥΧΗ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ !!!

 

 

Έναρξη μαθημάτων στις 10:00 π.μ. την Τρίτη 19/01/2021

Την Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2021 τα μαθήματα στα σχολεία της Π/θμιας Εκπαίδευσης στις Δημοτικές Ενότητες ΤΑΜΥΝΑΙΩΝ, ΔΥΣΤΙΩΝ και ΑΥΛΩΝΟΣ θα ξεκινήσουν στις 10.00 π.μ. κατόπιν απόφασης του Δημάρχου Κύμης Αλιβερίου, λόγω της κακοκαιρίας. 

Συνεπώς τα μαθήματα θα συνεχιστούν κανονικά, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα. Αναμόρφωση θα υπάρχει και στα δρομολόγια μεταφοράς των μαθητών προς το σχολείο μας.

 

 

 

Έναρξη μαθημάτων στις 10:00 π.μ. τη Δευτέρα 18/01/2021

Τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 τα μαθήματα στα σχολεία της Π/θμιας Εκπαίδευσης θα ξεκινήσουν στις 10.00 π.μ. κατόπιν έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και μετά από σχετική απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας.

Συνεπώς τα μαθήματα θα συνεχιστούν κανονικά, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα. Αναμόρφωση θα υπάρχει και στα δρομολόγια μεταφοράς των μαθητών προς το σχολείο μας.

 

 

Επαναλειτουργία σχολείων τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021

Αγαπητοί μαθητές, αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες

Τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου τα σχολεία θα υποδεχτούν τους μαθητές και πάλι για να συνεχιστεί η δια ζώσης διδασκαλία.

ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ

 • Το ωρολόγιο πρόγραμμα, οι κύκλοι διαλειμμάτων και τα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών παραμένουν τα ίδια, όπως εφαρμόζονταν πριν την αναστολή λειτουργίας των μαθημάτων.
 • Το ολοήμερο πρόγραμμα θα λειτουργήσει κανονικά.
 • Στην αποχώρηση των μαθητών θα υπάρχει μερική απόκλιση από τα προηγούμενα μέτρα προφύλαξης για ακόμα μεγαλύτερη ασφάλεια για μαθητές και γονείς (αναλυτικές οδηγίες για τη διαφορετική ώρα αποχώρησης καθώς και για τις ενέργειες που έχουμε δρομολογήσει, θα λάβετε τη Δευτέρα με γραπτό ενημερωτικό σημείωμα)
 • Η μάσκα είναι υποχρεωτική για τους μαθητές όπως και για τους γονείς κηδεμόνες που θα παραλαμβάνουν τα παιδιά τους κατά την αποχώρηση.
 • Σε περίπτωση συμπτωμάτων (πυρετός ή δέκατα, βήχα, πονοκέφαλο, ρίγος, καταρροή, πόνο στην κοιλιά, δυσκολία στην αναπνοή) οι μαθητές παραμένουν στο σπίτι και ενημερώνεται το σχολείο για το λόγο απουσίας της μαθήτριας ή του μαθητή.
 • Η είσοδος εντός του σχολείου σε γονείς θα επιτρέπεται μόνο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, προγραμματισμένης συνάντησης και για θέματα που χρήζουν φυσική παρουσία.

Επικίνδυνη και ανθυγιεινή η λειτουργία των ειδικών σχολείων | Η Εφημερίδα των Συντακτών

Ευχόμαστε καλή επάνοδο στις σχολικές αίθουσες καθώς και το 2021 να είναι μια καλή χρονιά, με υγεία και πρόοδο.

             Ο Διευθυντής και ο Σύλλογος Διδασκόντων του 3ου Δ. Σ. Αλιβερίου                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

Τοποθέτηση εκπαιδευτικού

Την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2021 τοποθετήθηκε από τη Διεύθυνση Π.Ε. (απόφαση Διευθυντή  Π.Ε. Εύβοιας) στο σχολείο μας η εκπαιδευτικός κα Σπίθα Άννα για παράλληλη στήριξη μαθητή.

Την καλωσορίζουμε και ευχόμαστε καλή και αποτελεσματική συνεργασία!

 

«Μια Ακαδημία για Γονείς»

Το πρόγραμμα της 3ης συνάντησης των Ακαδημιών Γονέων, το link για την παρακολούθηση, καθώς και οδηγίες για τη διαχείριση της σχέσης με τα παιδιά στις ημέρες covid-19, μπορείτε να βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους

Συναντήσεις Ακαδημίας Γονέων

Χρήσιμες συμβουλές  για τη διαχείριση της καθημερινότητας στις ημέρες covid-19.

Ακαδημία Γονέων: Οι δυσκολίες της εφηβείας σε 8 συναντήσεις με δωρεάν συμμετοχή- Όλο το πρόγραμμα – POLITIS NEWS

Υπουργείο Υγείας

Από τη Μονάδα Εφηβικής Υγείας (Μ.Ε.Υ) του Πανεπιστημίου Αθηνών