Εγγραφές μαθητών στο ολοήμερο πρόγραμμα

Aγαπητοί γονείς,

σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την υπουργική απόφαση η εγγραφή μαθητών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα χωρίς προϋποθέσεις μπορεί να γίνει μέχρι και την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2020.

Αν κάποιος γονέας επιθυμεί την εγγραφή του παιδιού του στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, παρακαλούμε να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τη διεύθυνση του σχολείου.

Σας ενημερώνουμε ότι η χρήση της μάσκας για όλους τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς κατά τη διάρκεια του ολοήμερου εκτός της διάρκειας του γεύματος είναι υποχρεωτική. Οι μαθητές μπορούν να αποχωρούν με τη λήξη του προγράμματος στις 15:00.