Δράση «Αρχή – ΖΩ» της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος – «Παροχή σχολικών ειδών»

Αντικείμενο της δράσης «αρχή…ΖΩ!» αποτελεί η παροχή σχολικών ειδών αξίας ογδόντα ευρώ (80€) εφάπαξ σε κάθε μαθητή – μέλος οικογένειας με οικογενειακό εισόδημα κάτω από τα όρια της φτώχειας που έχει εγγραφεί στην Α’ τάξη των Δημοτικών Σχολείων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κατά το σχολικό έτος 2020-2021.

Για τους γονείς κηδεμόνες που επιθυμούν να δηλώσουν και πληρούν τις προϋποθέσεις, μπορούν να δηλώσουν μέχρι τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2020 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ