Πρόγραμμα επικοινωνίας με τους γονείς του σχολείου

Αγαπητοί γονείς

Σας ανακοινώνουμε ότι οι ώρες επικοινωνίας με τις εκπαιδευτικούς του σχολείου μας για  ενημέρωση σχετικά με την πρόοδο των παιδιών σας, έχουν οριστεί την πρώτη εβδομάδα κάθε μήνα ως εξής:

Α/Α

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

1 Μαυρίκη Στυλιανή Α ΤΕΤΑΡΤΗ 11:45 – 12:25
2 Αθανασίου Αλεξάνδρα Β ΔΕΥΤΕΡΑ 11:45 – 12:25
3 Κάργα Αλεξία Γ ΤΕΤΑΡΤΗ 09:00 – 09:40
4 Καράπα Μαρία Δ ΔΕΥΤΕΡΑ 10:45 – 11:30
5 Κουτρότσιου Ευαγγελή Ε ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11:45 – 12:25
6 Τόλια Σοφία ΣΤ ΤΕΤΑΡΤΗ 10:00 – 10:45
7 Αποστόλου Βασιλική ΑΓΓΛΙΚΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 09:00 – 09:40
8 Κότσαρη Σοφία Φ. ΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10:45 – 11:30
9 Μελάνη Αναστασία ΤΠΕ ΤΡΙΤΗ 11:30 – 11:45
10 Τακέλα Δήμητρα ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 10:45 – 11:30
11 Λάμπρου Κορνηλία Θ. ΑΓΩΓΗ ΠΕΜΠΤΗ 10:00 – 10:45
12 Λαμπουσάκη Ελευθερία ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 11:30 – 11:45
13 Μακρίδου Χριστίνα ΓΑΛΛΙΚΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 09:40 – 10:00
14 Δεμερούτης Δημήτριος ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

(ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ)

ΔΕΥΤΕΡΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08:00 – 13:30