Επίδοση βαθμολογίας Β΄ τριμήνου

Την Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019  θα δοθούν οι έλεγχοι προόδου Β΄τριμήνου για τους μαθητές των τάξεων Γ΄Δ΄Ε΄και Στ΄ και θα γίνει ενημέρωση για την επίδοση των μαθητών των τάξεων  Α΄και Β΄ από τους δασκάλους τους.

Το Ολοήμερο πρόγραμμα θα λειτουργήσει κανονικά.