«Βιβλία στο σχολείο»

Η δράση «η τσάντα στο σχολείο» σύμφωνα με νέα υπουργική απόφαση προσδιορίζεται ως «βιβλία στο σχολείο».  Με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων καθορίζονται τουλάχιστον δύο (2) σαββατοκύριακα για κάθε μήνα του διδακτικού έτους, κατά τα οποία τα βιβλία των μαθητών παραμένουν στο σχολείο. Οι διδάσκοντες εκπαιδευτικοί δεν αναθέτουν εργασίες ή/και γραπτές δοκιμασίες για τη Δευτέρα μετά τα σαββατοκύριακα αυτά, διαμορφώνοντας ανάλογα το πρόγραμμα της τάξης τους.

 Ο Σύλλογος Διδασκόντων του σχολείου έχει ορίσει τα ακόλουθα Σαββατοκύριακα:

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

09 – 10/02/2019 & 23 – 24/02/2019

ΜΑΡΤΙΟΣ

09 – 10/03/2019 & 23 – 24/03/2019

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

13 – 14/04/2019

ΜΑΙΟΣ

11 – 12/05/2019 & 25 – 26/05/2019

ΙΟΥΝΙΟΣ

08 – 09/06/2019

 

Τις ημέρες αυτές οι μαθητές θα αφήνουν τα βιβλία τους στο σχολείο 

(όχι τις τσάντες).