Δράση «Η τσάντα στο σχολείο»

Σύμφωνα με τη νέα εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ η εκπαιδευτική δράση «Η τσάντα στο σχολείο» συνεχίζει να υλοποιείται και το σχολικό έτος 2018 – 2019. Με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων η υλοποίηση της δράσης , θα εφαρμοστεί τα παρακάτω Σαββατοκύριακα:

   ΜΗΝΑΣ               ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 13-14/10/2018    &   20-21/10/2018
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 10-11/11/2018    &   24-25/11/2018
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 08-09/12/2018    &   15-16/12/2018
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 12-13/01/2019    &   26-27/01/2019
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 08-09/02/2019    &   23-24/02/2019
ΜΑΡΤΙΟΣ 08-09/02/2019    &   23-24/02/2019
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 13-14/04/2019
ΜΑΪΟΣ 11-12/05/2019    &  25-26/05/2019
ΙΟΥΝΙΟΣ 08-09/06/2019