Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο Γονέων και Κηδεμόνων του Σχολείου μας μετά τις αρχαιρεσίες την Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018

Πρόεδρος

Σπυροπούλου Αγγελική

Αντιπρόεδρος

Γκίκας Ευάγγελος

Γραμματέας 

Ντόβολη Δήμητρα

Ταμίας

Δενδρινού Μαρίλυ

Μέλη

Ξύγγης Γεώργιος

Δημολιάννης Κωνσταντίνος

Πάλλη Λουκία

Καδδίτη Ιωάννα

Καλογιάννη Δέσποινα