2019 – 2020

Διευθυντής : Δεμερούτης Δημήτριος

Α ΄ Τάξη : Μαυρίκη Στυλιανή

Β ΄ Τάξη : Αθανασίου Αλεξάνδρα

Γ ΄ Τάξη : Κάργα Αλεξία

Δ ΄ Τάξη : Καράπα Μαρία

Ε ΄ Τάξη : Κουτρότσιου Ευαγγελή

ΣΤ ΄ Τάξη : Τόλια Σοφία

Φυσική Αγωγή : Κότσαρη Σοφία

Αγγλικά : Αποστόλου Βασιλική

Γερμανικά : Λαμπουσάκη Ελευθερία

Γαλλικά : Μακρίδου Χριστίνα

ΤΠΕ : Μελάνη Αναστασία

Μουσική : Τακέλα Δήμητρα

Θεατρική αγωγή : Λάμπρου Κορνηλία

Ολοήμερο τμήμα (Ζώνη 1)

 Τόλια Σοφία (Δευτέρα)

 Κάργα Αλεξία (Τρίτη)

 Καράπα Μαρία (Τετάρτη)

 Κουτρότσιου Ευαγγελή(Πέμπτη)

Αθανασίου Αλεξάνδρα (Παρασκευή)

Παράλληλη  Στήριξη :  –