2018 – 2019

Διευθυντής : Δεμερούτης Δημήτριος

Α ΄ Τάξη : Αθανασίου Αλεξάνδρα

Β ΄ Τάξη : Κουτρότσιου Ευαγγελή

Γ ΄ Τάξη : Κοντάκη Αικατερίνη

Δ ΄ Τάξη : Μεταξάς Ευάγγελος

Ε ΄ Τάξη : Τόλια Σοφία

ΣΤ ΄ Τάξη : Κάργα Αλεξία

Φυσική Αγωγή : Κότσαρη Σοφία

Αγγλικά : Αποστόλου Βασιλική

Γερμανικά : Λαμπουσάκη Ελευθερία

ΤΠΕ : Μελάνη Αναστασία

Ολοήμερο τμήμα (Ζώνη 1)

Μεταξάς Ευάγγελος   (Δευτέρα)

Κοντάκη Αικατερίνη  (Τρίτη)

Κουτρότσιου Ευαγγελή  (Τετάρτη)

Τόλια Σοφία  (Πέμπτη)

Ολοήμερο τμήμα (Ζώνη 2)

Ρούσου Ζωή (Δευτέρα – Παρασκευή)

Παράλληλη  Στήριξη : Σισμανίδου Σταυρούλα