2012 – 2013

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 2012 – 2013

Α’  Τάξη :  Αθανασίου Αλεξάνδρα

Β’ Τάξη : Δημάδη Σοφία

Γ’  Τάξη : Κοντάκη Κατερίνα

Δ’  Τάξη : Μεταξάς Ευάγγελος

Ε’ Τάξη : Τόλια Σοφία

ΣΤ’ Τάξη : Κάργα Αλεξία

Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής : Κότσιαρη Σοφία

Ολοήμερο τμήμα : Χαϊνάς Νικόλαος

Ολοήμερο τμήμα – Αθλητισμός : Χρόνη Βασιλική

Διευθυντής : Καραβάς Νικόλαος