Ε’ τάξη – Ωρολόγιο πρόγραμμα

Τα αρχεία της εργασίας μας είναι:

α) το ωρολόγιο πρόγραμμα (Ωρολόγιο) και

β) ο αλγόριθμος κωδικοποίησης ()

προσπαθήστε, χρησιμοποιώντας την κωδικοποίηση των γραμμάτων, να φτιάξετε ένα κρυπτογραφημένο ωρολόγιο

Αφήστε μια απάντηση