Ανάδειξη σημαιοφόρων και παραστατών για το σχολικό έτος 2019 – 2020

Αγαπητοί γονείς

Σήμερα 21 Οκτωβρίου 2019 διενεργήθηκε η προβλεπόμενη βάσει των :

α. παρ. 5 του άρθρου 3, του Π.Δ. 79/2017(ΦΕΚ 109, τ.Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 41 του Ν.4633/2019 (ΦΕΚ 161, τ.Α΄),
β. ΥΑ Φ.10/ΦΜ/162655/Δ1/17-10-2019 (ΦΕΚ 3847, τ.Β΄)
γ. Υ.Α. Γ1/219/16-3-2001 (ΦΕΚ 277, τ.Β΄), και
δ. Υ.Α Φ10 / 84/Γ1/480/6-7-2001 (ΦΕΚ 863, τ.Β΄).
κλήρωση για την ανάδειξη σημαιοφόρων και παραστατών για το σχολικό έτος 2019 – 2020 μεταξύ των μαθητών της (φετινής) ΣΤ΄ τάξης.

Στην κλήρωση παρίστατο οι μαθητές της ΣΤ΄ τάξης και ο Σύλλογος Διδασκόντων του σχολείου. Εξηγήθηκε επίσης δημόσια και συμφωνήθηκε η διαδικασία ανάδειξης των μαθητών.

Από την κλήρωση αναδείχθηκαν οι παρακάτω μαθητές οι οποίοι και θα εκπροσωπήσουν το σχολείο μας στις δύο περιόδους :

1η Περίοδος – Κληρώθηκαν οι παρακάτω μαθητές και μαθήτριες :

ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΣ :   Βασιλοπούλου Αικατερίνη 

ΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ : Φιλιππίδης Χρήστος, Μητροπούλου Παυλίνα, Βεζάση Βασιλική, Σπύρου Κωνσταντίνα, Τσετσενέκου Μαρία

2η Περίοδος – Κληρώθηκαν οι παρακάτω μαθητές και μαθήτριες :

ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΣ :      Πανταζή Δέσποινα    

ΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ : Βεζάσης Δημήτριος, Βογιατζή Αναστασία, Βασιλέλη Σοφία, Ντίνου Αρετή, Παπουτσιδάκης Στυλιανός

Κατάθεση στεφάνου : Κιούσης Δημήτριος

Copyright © 2019. Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων.

;


Αφήστε μια απάντηση

Copyright © Το Ιστολόγιο του 36ου Δημοτικού Σχολείου Περιστερίου          Φιλοξενείται από Blogs.sch.gr
Top