Εγγραφές

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 2019-2020 [ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ]

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 2019-2020 [ΔΗΜΟΤΙΚΟ]

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ- 2019-20

ΟΡΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 2018-2019

ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 2018-2019

 

                                  Εγγραφή νηπίων στο νηπιαγωγείo

(σύμφωνα με το άρθρο 6 του (Π.Δ. 79/2017 ΦΕΚ Α΄109/01-08-2017))

Ανακοινώνεται ότι οι εγγραφές των νηπίων που θα φοιτήσουν στο Νηπιαγωγείο κατά τη σχολική χρονιά 2019-2020 αρχίζουν την Δευτέρα 6 Μαΐου 2019 και λήγουν την Δευτέρα 20 Μαΐου 2019.

 

Στο Νηπιαγωγείο μας φέτος θα εγγραφούν  υποχρεωτικά:

  • τα νήπια πρώτης ηλικίας που γεννήθηκαν το 2014
  •  τα νήπια δεύτερης ηλικίας (προνήπια) που γεννήθηκαν το 2015  [Σύμφωνα με τις προβλέψεις της περ. γ ́ της παρ. 3 του άρθρου 33 του νόμου 4521/2018 (ΦΕΚ 38 Α), στο Δήμο Περιστερίου υλοποιείται η δίχρονη προσχολική εκπαίδευση, δυνάμει των με αρ. πρωτ. 66981/Δ1/27-04-2018 (ΦΕΚ 1586 Β) και Φ.15/27268/Δ1/21-02-2019 (ΦΕΚ 623 Β-διόρθωση ΦΕΚ 745 Β) Υπουργικών Αποφάσεων.]

                               ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ

1

Πιστοποιητικό γέννησης

Σας ενημερώνουμε ότι από το σχολικό έτος 2016-17 και εφεξής, για την εγγραφή των νηπίων (Α΄ και Β΄ ηλικίας) στα Δημόσια Νηπιαγωγεία της χώρας δεν απαιτείται η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Γέννησης από τους γονείς, αλλά θα αναζητηθεί από τα Νηπιαγωγεία μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Μyschool του ΥΠΠΕΘ.

2

Εμβόλια

Επίδειξη του γαλάζιου βιβλιαρίου υγείας  (βιβλιάριο εμβολίων) του  νηπίου ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο να φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

3

Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας

Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του νηπίου (λογαριασμός ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, έντυπο Ε1 φορολογικής δήλωσης (φετινό) ή εκκαθαριστικό εφορίας (περσινό) ή μισθωτήριο συμβόλαιο σπιτιού θεωρημένο από την εφορία

4

Αίτηση εγγραφής και Υπεύθυνη δήλωση του Κηδεμόνα [χορηγείται στο σχολείο]

Όπου δηλώνεται πως ο κηδεμόνας αναλαμβάνει την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου καθώς και σε ποιο τμήμα θα εγγραφεί το νήπιο (υποχρεωτικο πρωινό ή προαιρετικό ολοήμερο).

5

Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.). [χορηγείται στο σχολείο]

Συμπληρώνεται από τον παιδίατρο και κατατίθεται στο σχολείο έως τέλη Σεπτέμβρη. Για το νήπιο που θα συνεχίσει τη φοίτησή του στο ίδιο νηπιαγωγείο και δεύτερη χρονιά δεν απαιτείται νέο Α.Δ.Υ.Μ.

6

Αν οι γονείς είναι διαζευγμένοι δικαστική απόφαση επιμέλειας

7

Εάν το παιδί πάσχει από χρόνια ασθένεια σχετική ιατρική γνωμάτευση

8

Στην περίπτωση των μαθητών/-τριών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες οι γονείς/κηδεμόνες συνυποβάλλουν γνωμάτευση από Κ.Ε.Σ.Υ. ή κρατικό ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη κρατική αρμόδια υπηρεσία. Επισημαίνεται ότι η γνωμάτευση αυτή δεν αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής του μαθητή/-τριας στο νηπιαγωγείο, διευκολύνει όμως την οργάνωση για υποστήριξη μαθητών με ΕΕΑ.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην προϊσταμένη του νηπιαγωγείου ή στο τηλέφωνο 210-5761551 τις παρακάτω ημέρες και ώρες σύμφωνα με το πρόγραμμα εγγραφών που θα ανακοινωθεί.

 

 ΔΕΥΤΕΡΑ

6   

11:00-12:30

ΤΡΙΤΗ  

7

11:00-12:30

 

ΤΕΤΑΡΤΗ

8

11:00-12:30

 

ΠΕΜΠΤΗ

9

11:00-12:30

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

10

11:00-12:30

ΣΑΒΒΑΤΟ

 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ

 

 

13  

11:00-12:30

14

11:00-12:30

15

11:00-12:30

16

11:00-12:30

17
   11:00-12:30
20

11:00-12:30

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:

Το βασικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου εφαρμόζεται από 8:30 το πρωί έως τις 13:00 και το προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα από 13:00 έως 16:00 το απόγευμα.

 Αφήστε μια απάντηση


Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων