ΜΙΚΡΑ ΛΕΞΙΚΑ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Στη σελίδα αυτή θα βρείτε μικρά λεξικά σε διάφορες γλώσσες για τη διευκόλυνση γονιών και κηδεμόνων με μητρική γλώσσα άλλη από την ελληνική. Όλα τα λεξικά της παρούσας σελίδας έχουν εκδοθεί από την Πρεσβεία της Ελβετίας στην Ελλάδα και είναι ελεύθερης διάθεσης.

Μικρό Λεξικό – Για την υποδοχή των παιδιών μεταναστών σε βρεφονηπιακούς σταθμούς

Ελληνικά – Γαλλικά Λεξικό 

Ελληνικά – Φαρσί Λεξικό

Ελληνικά – Αραβικά Λεξικό

Ελληνικά – Ούρντου Λεξικό

Ελληνικά – Σορανί Λεξικό

Ελληνικά – Κιρμαντζί Λεξικό