Φεβ 27 2015

Συμπληρωματικές οδηγίες για την εποχική γρίπη

34Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοίνωση – ενημέρωση

Αγαπητοί γονείς
Σας ενημερώνουμε ότι λάβαμε την με αρ. πρ. Γ1α/Γ.Π.οικ. 6781/23-01-2015 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας (ΑΔΑ: ΨΠΑΕΘ-3ΕΖ) με θέμα: «Συμπληρωματικές οδηγίες για την εποχική γρίπη» βάση της οποίας πρέπει να σας ενημερώσουμε για την αντιμετώπιση της εποχικής γρίπης.
Σύμφωνα με τα δεδομένα της επιτήρησης της εποχικής γρίπης του Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ), αναμένεται αυξητική τάση στα κρούσματα της εποχικής γρίπης τις επόμενες εβδομάδες. Για το λόγο αυτό παρακαλούνται όλες οι Υπηρεσίες και φορείς που έχουν αρμοδιότητα ενημέρωσης του κοινού (της Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, Υπουργείων Παιδείας & Θρησκευμάτων, Εθνικής Άμυνας, Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας, Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ.τ.λ.) να μεριμνήσουν ώστε οι πολίτες και ειδικότερα οι κλειστοί πληθυσμοί (εκπαιδευτικοί, μαθητές, σπουδαστές, ηλικιωμένοι κ.α.) και άτομα που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου μας να λάβουν γνώση αναφορικά με τις οδηγίες πρόληψης της εποχικής γρίπης. Υπενθυμίζεται ότι η γρίπη μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές ιδιαίτερα σε άτομα που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου.
Επισημαίνεται ότι το εμβόλιο παραμένει το καλύτερο προληπτικό μέτρο για τη γρίπη, αφού καλύπτει για τα στελέχη Α(Η1Ν1)pnd09 και τύπου Β και ενδεχομένως, μέσω της παραγωγής αντισωμάτων με διασταυρούμενη ανοσία, να προστατεύει από σοβαρή νόσο και από το διαφοροποιημένο στέλεχος Α(Η3Ν2)
Σε συνέχεια των ανωτέρω είναι σημαντικό να ενταθούν τα προληπτικά, διαγνωστικά και θεραπευτικά μέτρα κατά της εποχικής γρίπης και ιδιαίτερα τα ακόλουθα:
 Εμβολιασμός κατά της εποχικής γρίπης στις ομάδες αυξημένου κινδύνου του πληθυσμού καθ’ όλη τη διάρκεια του φετινού κύματος γρίπης.
 Για τα άτομα υψηλού κινδύνου, και ιδιαίτερα όταν ο εμβολιασμός διενεργήθηκε κατά την έναρξη της περιόδου της εποχικής γρίπης, είναι πιθανόν για τη διατήρηση επαρκούς επιπέδου αντισωμάτων να χρειαστεί επαναληπτική δόση, κατόπιν συνεννόησης με το θεράποντα ιατρό.
 Οι αρμόδιες Υπηρεσίες για την ενημέρωση του κοινού να μεριμνήσουν για τη διοργάνωση παρεμβάσεων ευαισθητοποίησης των πολιτών σχετικά με :
i) Την ανάγκη συνέχισης τους εμβολιασμού κατά της εποχικής γρίπης ακόμη και κατά τη διάρκεια του επιδημικού κύματος εποχικής γρίπης, λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται περίοδος περίπου 2 εβδομάδων για την ανάπτυξη αντισωμάτων.
ii) Τη λήψη μέτρων υγιεινής, όπως το συχνό πλύσιμο των χεριών, την κάλυψη του βήχα ή του φτερνίσματος, τον αερισμό των χώρων, την αποφυγή συγχρωτισμού, και την τήρηση των κανόνων αναπνευστικής υγιεινής.
iii) Την ανάγκη έγκαιρης αναζήτησης ιατρικής συμβουλής σε περίπτωση παρατεταμένων ή σοβαρών συμπτωμάτων γρίπης ακόμη και σε άτομα που δεν ανήκουν σε ομάδα αυξημένου κινδύνου και την έγκαιρη λήψη αντιϊκών φαρμάκων μετά από ιατρική συμβουλή.
iv) Την ανάγκη οικιοθελούς απομόνωσης (π.χ. από το σχολείο ή της εργασία) για τα άτομα με συμπτώματα γρίπης για την αποφυγή μετάδοσης του ιού.
Όπως έχει γίνει γνωστό με την υπ’ Αρ. Πρωτ. Υ1/Γ.Π.οικ.4188/15-1-15 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας ισχύει και φέτος η δωρεάν διάθεση αντιϊκών φαρμάκων από τις δημόσιες μονάδες υγείας και τα ιδιωτικά φαρμακεία.

Για την προστασία των παιδιών σας, αλλά και των εργαζομένων στο σχολείο θα σας παρακαλούσαμε στην πιστή τήρηση των παραπάνω μέτρων που προτείνει το ΚΕΕΛΠΝΟ. Ιδιαίτερα θα σας παρακαλούσαμε:
1. Να ζητάτε τη γνώμη παιδίατρου για την αντιμετώπιση συμπτωμάτων όπως πυρετός, συνάχι βήχας κλπ. αλλά και για το πότε θα πρέπει να επιστρέψει το παιδί στο σχολείο μετά από ασθένεια.
2. Καλό θα είναι να μη στέλνετε τα παιδιά σας άρρωστα στο σχολείο δίνοντάς τους κάποιο αντιπυρετικό το πρωί. Επιδεινώνεται συνήθως η κατάσταση του παιδιού και κινδυνεύουν οι συμμαθητές του όπως και οι εκπαιδευτικοί.
3. Επιμείνετε στα παιδιά σας να εφαρμόζουν πάντα τα μέτρα υγιεινής που προτείνονται.
Αθήνα 26-2-2015

Ο Σύλλογος διδασκόντων                                                                                                           Η Διευθύντρια

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια
RSS Σχόλιων

Αφήστε μια απάντηση