Νέες Τεχνολογίες

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες

Σε αυτή την ενότητα θα σας παραθέτουμε ιδέες με “Παιχνίδια Τεχνολογίας” για παιδιά ..και όχι μόνο!

Με τη βοήθεια και την καθοδήγησή σας τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν, να πειραματιστούν και να ψυχαγωγηθούν με νέες τεχνολογίες.

Οι δραστηριότητες που σας προτείνουμε στοχεύουν μαθησιακά στην εξοικείωση των παιδιών με τα ποικίλα τεχνολογικά μέσα δίνοντας έμφαση στην ορθή τους χρήση. Εσείς καλείστε να ορίσετε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ενασχόλησης μέσα στην ημέρα και να προτιμάτε μεγάλη οθόνη προβολής εποπτικού περιεχομένου ώστε να μην επιβαρύνεται η όραση και η ψυχική υγεία των παιδιών.

Τα παιχνίδια – δραστηριότητες τεχνολογίας θα εμπλέκουν γνωστικούς τομείς ανάπτυξης των παιδιών κινητοποιώντας λογικο-μαθηματικές διεργασίες, αναλυτικο-συνθετική σκέψη, γλωσσική-φωνολογική ενημερότητα, ενίσχυση αντιληπτικής ικανότητας, καλλιέργεια φαντασίας, κριτικής σκέψης και δημιουργικότητας, διαμόρφωση προσωπικής αισθητικής, εξέλιξη λεπτών χειρισμών και οπτικο-κινητικού συντονισμού, κατάκτηση νέων δεξιοτήτων και βελτίωση αυτοεικόνας με άξονα την άντληση χαράς και ψυχαγωγίας.

 

Γενικότερος στόχος:  Να περάσετε καλά μένοντας στο σπίτι!

(Με αγάπη για όλα τα παιδιά μας, από τους εκπαιδευτικούς του 33ου Νηπιαγωγείου)

 

Τέλος το μπλα μπλα..

 

Ας ξεκινήσουμε!!!