Επικοινωνία

Ταχ. διεύθυνση:   Κ. Διολετζή 8

Ταχ. κώδικας :     56238

Τηλ.  :  2310808040

Fax  :    2310808040

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: mail@33nip-evosm.thess.sch.gr

Για το σχ. έτος 2020-2021 οι εκπαιδευτικοί θα δέχονται τους γονείς – κηδεμόνες ( και για τηλεφωνικό ραντεβού) των μαθητών μας για ενημέρωση σχετικά με την πρόοδο των παιδιών τους, κατόπιν συνεννόησης μαζί τους, σύμφωνα με το πρόγραμμα: 

Για το 1ο Τμήμα

  • Ιλαρίδου Φωτεινή: Τρίτη 11:45
  • Τσιγγερλιώτη Άννα: Τρίτη 12:15

Για το 2ο Τμήμα

  • Σπάλα Αφροδίτη: Πέμπτη 11:45
  • Ιωαννίδης Δημήτριος: Πέμπτη 12:45

Για το 3ο Τμήμα

  • Ρούπακα Ειρήνη: Πέμπτη 13: 10