Αρχική » Τμήματα » Ε1 » Επανάληψη Ιστορίας (ας ξαναθυμηθούμε τα κεφάλαια 23-27)

Επανάληψη Ιστορίας (ας ξαναθυμηθούμε τα κεφάλαια 23-27)

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ (Κεφ. 23-27)

  1. Συμπληρώνω τις λέξεις που λείπουν:

Ο αυτοκράτορας Λέων ο Γ΄, ο Ίσαυρος, για να αντιμετωπίσει τα σοβαρά προβλήματα της αυτοκρατορίας, έκανε τολμηρές αλλαγές στη νομοθεσία και τη διοίκηση του κράτους.

Χώρισε την αυτοκρατορία σε μεγάλες περιφέρεις τα «________________»

Μοίρασε δημόσια________στους γεωργούς των ακριτικών περιοχών,  με την υποχρέωση να την καλλιεργούν οι ίδιοι.

Εκσυγχρόνισε τους παλιούς νόμους του Ιουστινιανού, τους προσάρμοσε στις ανάγκες της εποχής και τους δημοσίευσε στην «___________________»  Όριζε ότι: «όλοι οι πολίτες είναι______________ απέναντι στους νόμους και τη δικαιοσύνη.

Με το «________________________» προστάτευσε την περιουσία των ελεύθερων γεωργών και κτηνοτρόφων.

Αφαίρεσε από τους ________________και τους _______________τη δημόσια εκπαίδευση και επέβαλε _____________στα εκκλησιαστικά και μοναστηριακά κτήματα.

Ανέθεσε την τήρηση των νόμων στους _________________, των οποίων το έργο θεωρούσε πολύ σημαντικό.

Οι Μακεδόνες αυτοκράτορες για την αντιμετώπιση των εξωτερικών θεμάτων:

Οργάνωσαν αξιόμαχο ______________και απελευθέρωσαν πολλά από τα κατεκτημένα βυζαντινά εδάφη, στην ανατολή, στη δύση και στα βαλκάνια.

Έκλεισαν συνθήκες ειρήνης με τους λαούς του _____________ και διέδωσαν το________________και το βυζαντινό πολιτισμό στις χώρες τους.

Ξαναπήραν από τους _______________ τον έλεγχο των θαλάσσιων δρόμων.

 

  1. Απαντώ στις ερωτήσεις:

Ποιοι ίδρυσαν το πανεπιστήμιο της Μαγναύρας;_______________________

Σε ποια γλώσσα γίνονταν τα μαθήματα στο πανεπιστήμιο;_______________

Για ποιους η φοίτηση ήταν δωρεάν;_________________________________

Ποια άλλη σχολή λειτούργησε την ίδια περίοδο στην Κωνσταντινούπολη;____

  1. Γράψτε Σ δίπλα από κάθε σωστή πρόταση ή Λ δίπλα από κάθε λανθασμένη πρόταση:

α) Ο αυτοκράτορας Μιχαήλ Γ ́ και ο καίσαρας Βάρδας ίδρυσαν την Πατριαρχική Σχολή. ________

β) Η μικρογραφία είναι η τέχνη κατασκευής μικρών αντικειμένων από δόντια ελέφαντα. _________

γ) Τα περισσότερα χωριά των Βυζαντινών ήταν χτισμένα σε πλαγιές λόφων πλάι σε πηγές. _________

δ) Το ψάρεμα και το κυνήγι ήταν από τις πιο ευχάριστες ασχολίες των Βυζαντινών. ___________

ε) Οι μικροκαλλιεργητές έμεναν σε διώροφα σπίτια σκεπασμένα με κεραμίδια, με εξωτερική σκάλα και εξώστες. ________

  1. Αντιστοιχίστε με ό,τι ταιριάζει:

Εκλογή ●                                      ● Προστάτευε την περιουσία των γεωργών.

Γεωργικός Νόμος ●                      ● Διοικητικές περιφέρειες.

Θέματα ●                              ● Συλλογή νόμων που εκσυγχρόνιζαν παλιότερους.

Επαρχιακό βιβλίο ●                 ● Οι πλούσιοι έπρεπε να πληρώνουν τους φόρους των φτωχών.

Αλληλέγγυος ●                       ● Ρύθμιζε τις εμπορικές συναλλαγές.

  1. Τι ήταν η εικονομαχία και ποιες ήταν οι συνέπειές της;

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ημερομηνία παράδοσης : 27/3

#menoumespiti

Μένουμε Σπίτι
24/03/2020: Μας λείπει!
Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων