Επικοινωνία

Τηλέφωνο:  210-8212069

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: mail@32dim-athin.att.sch.gr

Διευθυνση: Αριστοτέλους 55, Αθήνα, Τ.Κ.: 10433