Παίζω με τα γράμματα και τις λέξεις

Ακολούθησε τον σύνδεσμο http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/2457?locale=el Εκεί θα βρεις το διαδραστικό παιχνίδι «Βρες μια λέξη«.

Όλες οι πληροφορίες για το τι πρέπει να κάνεις βρίσκονται εδώ παιχνίδι με τα γράμματα