Καλό μήνα με τον Απρίλη κι ένα μικρό ψέμα στα χείλη

Καλό μήνα! Από σήμερα, εκτός από τη δραστηριότητα που θα έχετε να κάνετε, θα υπάρχει και “το τραγούδι της ημέρας”. Κάθε μέρα θα σας στέλνουμε και από ένα τραγούδι!

Το σημερινό τραγούδι είναι το “Απρίλη μου ξανθέ”* https://www.youtube.com/watch?v=9TWzsmcCWRw

Ανοίξτε το αρχείο Καλό μήνα με τον Απρίλη και ξεκινήστε!