Εγγραφές για το σχολικό έτος 2019-2020

Σύμφωνα με το Φ.6/58012/Δ1/12-4-2019 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων οι εγγραφές στο νηπιαγωγείο για προνήπια (έτος γέννησης 2015) και νήπια (έτος γέννησης 2014) που θα φοιτήσουν το σχολ. έτος 2019-2020 θα γίνουν από Δευτέρα 6-5-2019 μέχρι και Δευτέρα 20-5-2019.

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς μπορούν να έρχονται στο σχολείο μας για εγγραφές και σχετικές πληροφορίες, στις παραπάνω ημερομηνίες, ώρες από 1.00 μμ μέχρι 1.50μμ.

Τα δικαιολογητικά εγγραφής για τα παιδιά που θα φοιτήσουν για πρώτη φορά στο σχολείο μας είναι:

  1. Επίδειξη βιβλιαρίου υγείας του μαθητή στο οποίο να φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια
  2. Αποδεικτικό στοιχείο διεύθυνσης κατοικίας του μαθητή (πρόσφατος λογαριασμός ΔΕΗ / αντίγραφο συμβολαίου μίσθωσης κατοικίας / εκκαθαριστικό εφορίας)
  3. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) [Συμπληρώνεται από γιατρούς των οικείων Μονάδων Υγείας του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (Κέντρα Υγείας, Πολυδύναμα Περιφερειακά ιατρεία κλπ) ή των Εξωτερικών Ιατρείων των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ή  των ιδιωτών ιατρών συμβεβλημένων με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) ή τον αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα των γονέων και κηδεμόνων ή από ιδιώτες γιατρούς (χωρίς σύμβαση με ασφαλιστικά ταμεία). Οι γιατροί που συμπληρώνουν το ΑΔΥΜ είναι παιδίατροι ή γενικοί ιατροί.]
  4. Ληξιαρχική πράξη γέννησης (μόνο για αλλοδαπούς μαθητές)
  5. Βεβαίωση εργασίας ή κάρτα ανεργίας (για αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες κ.α χρειάζεται πρόσφατη βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή το πιο πρόσφατο ειδοποιητήριο πληρωμής του τρέχοντος έτους)   ή    Έγγραφο το οποίο βεβαιώνει/αποδεικνύει ότι οι γονείς/κηδεμόνες του μαθητή ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (πολύτεκνοι-τρίτεκνοι-μονογονεϊκές οικογένειες, γονείς με χρόνιες παθήσεις κλπ). (Για εγγραφή στο ολοήμερο)

Για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες οι γονείς υποβάλλουν γνωμάτευση από Κ.Ε.Σ.Υ. ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία.

 

Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) θα πάρετε από το νηπιαγωγείο κατά τις ημέρες και ώρες των εγγραφών.

Για τα προνήπια που φοιτούν ήδη στο σχολείο μας και θα συνεχίσουν τη φοίτηση ως νήπια δεν χρειάζεται να γίνει καμία ενέργεια.

Η εγγραφή και φοίτηση των γεννημένων το 2015 (προνήπια) είναι υποχρεωτική για το δήμο Χαλκιδέων.

Τα δικαιολογητικά εγγραφής των αλλοδαπών μαθητών πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα.